ความรู้

อะไรคือ Hot Work

2.9k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
อะไรคือ Hot Work

งานเชื่อม ภาพ การตัดเหล็ก

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความร้อน (Hot Work)

 1. พนักงานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความร้อนต้องได้รับการฝึกอบรม
 2. กำหนดพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความร้อนไว้โดยเฉพาะ
 3. ห้ามมิให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนโดยลำพัง โดยต้องมีผู้เฝ้าระวังไฟอยู่ด้วย
 4. หยุดการดำเนินการกระบวนการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดไอระเหยไวไฟหรือฝุ่นที่ติดไฟได้จนกว่าจะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนเสร็จ
 5. นำสิ่งที่ติดไฟได้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อน
 6. ในกรณีที่ไม่สามารถนำสิ่งที่ติดไฟได้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนได้ ให้ปิดคลุมสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยผ้าหรือกระบังทนไฟ
 7. จัดให้มีถังดับเพลิงและถังน้ำ พร้อมใช้เตรียมไว้ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานด้วย
 8. จัดให้มีการเฝ้าระวังอัคคีภัยทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อนและหลังจากผ่านการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นไปแล้วอย่างน้อย 30 นาที

Advertisement

Advertisement

มีอุปกรณ์ดับเพลิง ภาพ มีอุปกรณ์ดับเพลิงในหน้างาน

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความร้อน (Hot Work)

 1. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
 2. มีการระบายอากาศที่ดี ในการปฏิบัติงานเชื่อม
 3. ห้ามทำงานเชื่อม ตัด ขัดหรือลับสิ่งใด ๆ ใกล้กับวัตถุไวไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
 4. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงเช่น ถังน้ำ ถังดับเพลิง ไว้ในพื้นที่ใกล้เคียง
 5. ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองและอยู่ในสภาพดีเท่านั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
 6. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อนใช้งานทุกครั้ง
 7. ถ้าปฏิบัติงานใกล้กลับทางหนีไฟ หรือบันไดหนีไฟ ห้ามวางของกีดขวางทางเดินโดยเด็ดขาด
 8. ให้บุคคลอื่น ๆ ยืนอยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมและงานตัด
 9. มีการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้นให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 10. รับทราบถึงจุดที่ตั้งของฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉินและวิธีการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้น

Advertisement

Advertisement

อุปกรณ์ ภาพ เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ ได้แก่

 1. อุปกรณ์ป้องกันดวงตาเพื่อป้องกันจากประกายไฟ โลหะหลอมละลายและแสงไฟจากหัวเชื่อม
 2. อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
 3. เสื้อผ้าที่ทำมาจากวัสดุทนความร้อน เช่น ผ้ากันเปื้อนที่ทำจากหนัง
 4. รองเท้านิรภัย
 5. ถุงมือที่ทำมาจากหนัง
 6. ผ้ากันสะเก็ดไฟ
 7. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่สามารถป้องกันสารเคมีและก๊าซพิษต่าง ๆ ได้


ภาพโดย Weerapart  N.

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์