อื่นๆ

อั่งเปา Creator ตอนรับปีเสือ 2022

10.3k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
อั่งเปา Creator ตอนรับปีเสือ 2022

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีเสือปีนี้ ทรูไอดี มีกิจกรรมสุดพิเศษ มามอบให้กับครีเอเตอร์ พร้อมรับอั่งเปาเป็นของขวัญฉลองเทศกาลตรุษจีนแบบสุดปัง

กติกา และ รายละเอียดการร่วมสนุกกิจกรรม

1. ครีเอเตอร์ปั่นยอดวิวคอนเทนต์เกี่ยวกับรับตรุษจีนปีเสือ ได้เยอะ ได้มากรับไปเลย อั่งเปาพิเศษจาก TrueID In-Trend

2. ปั่นยอยวิวในเดือนกุมภาพันธ์ ได้อั่งเปามหาเฮงดังนี้

  • มากกว่า 50,000 วิว รับไปเลย 500 บาท ต่อคอนเทนต์
  • มากกว่า 100,000 วิว รับไปเลย 1,000 บาท ต่อคอนเทนต์

3. ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพประกอบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม อั่งเปาครีเอเตอร์ 2022

1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”)ระหว่างวันที่ 1 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลระหว่างจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Advertisement

Advertisement

3. รายละเอียดกิจกรรม

บริษัทฯกำหนดการมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้สร้างสรรค์บทความและสื่อวิดิทัศน์ (VDO and Content Creator) บนแพลตฟอร์ม TrueID In-Trend ดังนี้

3.1  ผู้สร้างสรรค์บทความและสื่อวิดิทัศน์ (VDO and Content Creator)สร้างบทความที่มียอดการเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์ม TrueID In-Trend ตั้งแต่ 50,000 – 99,999 ยอดเยี่ยมชม ในตั้งแต่วันที่ 1 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับเงินสดรางวัลมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 บทความ ไม่จำกัดจำนวนรางวัล

3.2  ผู้สร้างสรรค์บทความและสื่อวิดิทัศน์ (VDO and Content Creator) สร้างบทความที่มียอดการเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์ม TrueID In-Trend ตั้งแต่ 100,000ยอดเยี่ยมชมขึ้นไป  ตั้งแต่วันที่ 1 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับเงินสดมูลค่า 500 บาท ต่อ 1 บทความไม่จำกัดจำนวนรางวัล

4. ผู้สร้างสรรค์บทความและสื่อวิดิทัศน์นั้นจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาระงับการเผยแพร่รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบ

5. ประกาศผลผู้สร้างสรรค์บทความและสื่อวิดิทัศน์ได้เงินจากกิจกรรมดังกล่าวบนFacebook TrueID In-Trend ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.

6. ผู้สร้างสรรค์บทความและสื่อวิดิทัศน์ ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมูลค่าเงินรางวัล

7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้สร้างสรรค์บทความและสื่อวิดิทัศน์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

9. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์