อื่นๆ

อาหารอินทรีย์ จากระบบการผลิต ของโคกหนองนาโมเดล

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
อาหารอินทรีย์ จากระบบการผลิต ของโคกหนองนาโมเดล

อาหารอินทรีย์ มีความสำคัญอย่างมาก ในยุคหลังโควิด เพราะภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มาจากร่างกายที่แข็งแรง จากการได้รับสารอาหารที่มีโภชนาการสูง ไม่มีสารพิษปนเปื้อน ตกค้างในอาหาร ผลผลิตที่ได้จาก การผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หรือโคกหนองนาโมเดล จะเป็นผลผลิตอินทรีย์ คือไม่ใช้สารพิษในการผลิต เช่นไม่ฉีดยาฆ่าหญ้า ไม่ฉีดยากำจัดแมลง ทำให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผลผลิต

https://unsplash.com/photos/BCmBL44O17A

แปลงเพาะปลูกพืชผลการเกษตร ตามหลักโคกหนองนาโมเดล ที่จะแบ่งพื้นที่แปลงเกษตรออกเป็นส่วน แล้วเลือกเพราะปลูกพืชที่เหมาะสม โดยให้พืชที่ปลูกมีความหลากหลาย  และส่งเสริมกันเอง เน้นการลดใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิต เป็นอาหารปลอดสารพิษ เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้กลุ่มลูกค้า มีทางเลือกในการบริโภคอาหาร แม้ว่าราคาจะสูงกว่าสินค้าตามท้องตลาดทั่วไปเล็กน้อย แต่ก็คุ้มค่ากว่าหากจะต้องมารักษาสุขภาพจากการได้รับสารปนเปื้อนในอาหารที่บริโภคเข้าไป

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/Zm2n2O7Fph4

การเพาะปลูกแบบแปลงขนาดใหญ่ จะต้องมีการประมาณการการใช้วัตถุดิบให้เพียงพอ เช่นปริมาณน้ำที่ต้องใช้ ปริมาณปุ๋ยที่ต้องใช้ แล้วจึงจัดแบ่งพื้นที่บางส่วน ทำเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และอาจจะต้องเตรียมการวางระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบให้น้ำที่ประหยัดที่สุดเช่นื ใช้ระบบน้ำหยด ปุ๋ยที่จะใช้ในแปลง ก็ควรใช้เป็นน้ำหมัก EM ซึ่งถ้าจะให้มีประสิทธิภาพดี ต้องหมักไว้ 1 ปี หาทุกอย่างได้เตรียมการไว้อย่างดีแล้ว ก็จะสามารถผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีคุณภาพ

https://unsplash.com/photos/NDj3b3_dbI0

การจัดสรรแปลงที่ดิน ถ้าจะทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือต้องแบ่งที่ดินออกเป็น 4 ส่วน โดยเป็นแปลงปลูกข้าว 30% ขุดสระเก็บน้ำ 30% เป็นโคกปลูกป่าและพืชสมุนไพรอีก 30% และเป็นที่อยู่อาศัย 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้จัดสรรที่ดินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ได้ผลผลิตที่หลากหลาย อยากกิจการในแต่ละส่วน ที่แบ่งทำตามที่ดิน จะเอื้อประโยชน์ให้แก่กัน ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิต จึงไม่มีรายจ่ายมากนัก ที่จะต้องนำมาหักออกจากรายได้  จึงเกิดความพอมีพอกิน และความมั่นคงของครอบครัว

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพปก จาก unsplash โดย Sven Scheuermeier

เครดิตภาพประกอบที่ 1 จาก unsplash โดย V.L. Craven

เครดิตภาพประกอบที่ 2 จาก unsplash โดย Benjamin Davies

เครดิตภาพประกอบที่ 3 จาก unsplash โดย Lynda Hinton

เขียนบทความ โดย ปล.ใจดี

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ปลใจดี
ปลใจดี
อ่านบทความอื่นจาก ปลใจดี

การตลาด การออกแบบ การประดิษฐ์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์