ความรู้

อ่างเก็บน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ขนาดใหญ่

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
อ่างเก็บน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ขนาดใหญ่

ประชากรโลก ปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนประมาณ 8.8 พันล้านคน ถ้าทุกคนทานอาหารมื้อละ 100 กรัม คือ ปริมาณอาหาร 8.8 แสนตันต่อมื้อ ซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมาก ทำให้อาอาชีพเกษตรกรรม มีความสำคัญ ที่จะผลิตอาหาร ให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต จำเป็นต้องสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้เกิดธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อสร้างพื้นที่ใหม่ ให้เหมาะแก่การเกษตรกรรม

https://unsplash.com/photos/OhvkoOYlASk

การขยายแปลงเพาะปลูกทางการเกษตร  เพื่อให้มีปริมาณอาหารเพียงพอ ต่อความต้องการของผู้บริโภค จำเป็นจะต้องพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ด้วยหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการขุดบ่อเก็บน้ำ ไว้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของพื้นที่ต้องการจะพัฒนา แล้วระบบธนาคารน้ำใต้ดิน จะช่วยให้ความชุ่มชื่น ได้ในวงกว้าง แต่อาจต้องใช้เวลา 3-5 ปี ความชื้นจึงจะกระจายได้ทั่วแปลง

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/wqb_dTZCNys

ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และยังสามารถแบ่งส่วนที่เหลือไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ และยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดินได้เต็มศักยภาพ ช่วยสร้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนค้าขาย ในเขตพื้นที่เก่า และพื้นที่ใหม่ โดยนำช่องทางอินเทอร์เน็ตมาใช้ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน และสื่อสารกับลูกค้าได้สะดวก

https://unsplash.com/photos/AKsThK4hG-Y

ตลาดกลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และมีการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต มีช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้า รับคำสั่งซื้อ และขอร้องเรียนต่าง ๆ ได้โดยตรง  มีสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ให้ลูกค้าผู้สนใจ สามารถมาเลือกดูได้ด้วยตนเอง และมีศูนย์อาหารครบวงจร ใกล้ ๆ ทำให้ลูกค้าที่ต้องการจะมาซื้อสินค้าเกษตร ก็จะแวะทานอาหารท้องถิ่นได้

Advertisement

Advertisement

ระบบส่งน้ำด้วยธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นระบบที่ลงทุนครั้งเดียว แล้วจะใช้ได้อย่างยาวนาน คล้ายหลักการทำงานของ "บาราย" ที่แม้เวลาผ่านมาเป็นพันปี ก็ยังใช้งานได้ดี เช่น บารายบนปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

เครดิตภาพปก จาก unsplash โดย Brett Zeck

เครดิตภาพประกอบที่ 1 จาก unsplash โดย Boudewijn Huysmans

เครดิตภาพประกอบที่ 2 จาก unsplash โดย Shalitha Dissanayaka

เครดิตภาพประกอบที่ 3 จาก unsplash โดย Jacques Bopp

เขียนบทความ โดย ปล.ใจดี

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ปลใจดี
ปลใจดี
อ่านบทความอื่นจาก ปลใจดี

การตลาด การออกแบบ การประดิษฐ์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์