ความรู้

เก็บดีมาบอก : โรงเรียนวัดกงลาด

เก็บดีมาบอก : โรงเรียนวัดกงลาด

เกริ่น

เพลงโรงเรียนวัดกงลาด ทำเพลงโดยเราเอง มีเนื้อร้อง ดังนี้

"โรงเรียนวัดกงลาดดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา จัดการเรียนรู้สืบมา ก้าวหน้าจวบปัจจุบัน  อาคารและสิ่งแวดล้อม มีพร้อมเลิศวิชาการ บ้านวัดโรงเรียนสัมพันธ์  ประสานสู่ทันสมัย นักเรียนวันนี้ เป็นเด็กดีและมีวินัย ใฝ่รู้สู่หลักไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  มุ่งมั่นจัดการศึกษา นำพาใส่ใจหน้าที่ โรงเรียนวัดกงลาดดี  อย่างนี้เป็นที่ภูมิใจ"

นายกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี ผู้แต่ง คำร้อง-ทำนองเพลง ภาพที่1 นายกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี (ครูปฐม) ผู้แต่งคำร้อง - ทำนอง เพลงโรงเรียนวัดกงลาด

เก็บดีมาบอก

โรงเรียนวัดกงลาด ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดกงลาด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาทั้งระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น จัดเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน สภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) ผู้มีอำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน 14 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน โรงเรียนวัดกงลาดมีทางเข้าหลักอยู่ด้านตะวันออก มีซุ้มวัดกงลาด เป็นสง่า สังเกตได้ง่าย ถนนลาดยางผ่านโรงเรียนไปยังวัดกงลาด ด้านตะวันตกมีถนนออกไปยังชุมชน  ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ด้านเหนือเป็นอาคารเรียน 3 หลัง ด้านใต้เป็นสนามและอาคารเรียน

Advertisement

Advertisement

ถนนเข้าโรงเรียน ภาพที่ 2 ถนนหลักเข้าโรงเรียน ด้านตะวันออก ผ่านไปยังวัดกงลาด

สิ่งบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  เป็นป้ายถาวร เป็นที่ยกย่องของผู้พบเห็น คือ โรงเรียนวัดกงลาด ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2539

ป้ายถาวร ภาพที่ 3 ป้ายประกาศยกย่องคุณภาพของโรงเรียวัดกงลาด

เรามีโอกาสเข้าไปชม การจัดการศึกษาที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง จากการเชิญภูมิชาวบ้านที่มีความชำนาญมาสอนการทำอาหาร โดยวิทยากร คือ นางลำพึง บุตรดี สอนการแกงผำ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แกงผำกันจริงๆ นับเป็นวิธีการที่ดี นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำ เราได้กินแกงผำที่นักเรียนทำ ตามคำแนะนำของวิทยากร อร่อยมาก

นักเรียนแกงผำ ภาพที่ 4 นักเรียนเรียนรู้การแกงผำ (พืชน้ำในท้องถิ่น เม็ดกลมเล็กๆ สีเขียวอ่อน)

Advertisement

Advertisement

กิจกรรมที่น่าสนใจที่เราได้รับชม คือการแสดงการเต้นรำประกอบเพลงโรงเรียนวัดกงลาด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดกงลาด ต่อยอดโครงการพลังบวรของวัดกงลาด

โรงเรียนวัดกงลาด มีดีอย่างที่เรายกตัวอย่างมาให้รับรู้  ท่านที่สนใจติดตามดูของดีๆอีกมากมายเพิ่มเติม โดยค้นหาบน facebook : โรงเรียนวัดกงลาด อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ชวนดูวีดิโอเต้นรำตามเพลงโรงเรียนวัดกงลาด ที่เพจhttps://www.facebook.com/naykidpa/videos  เมื่อ 4 สิงหาคม 2565

สรุป
ในฐานะที่เราเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดกงลาด เคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนนี้ ย่อมมีความรักและผูกพันเป็นธรรมดา จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมสภาพภูมิทัศน์และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน แล้วท่านจะรักโรงเรียนวัดกงลาดเหมือนอย่างที่เรารัก สวัสดี

แหล่งที่มาของภาพ รูปทั้งหมดโดยนักเขียน (ภาพที่1จับภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์) (ภาพที่ 2-4 เป็นภาพถ่ายโดยนักเขียน)

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
นายกฤษฎ์พลัฏฐ์มีศรีครูปฐม
นายกฤษฎ์พลัฏฐ์มีศรีครูปฐม
อ่านบทความอื่นจาก นายกฤษฎ์พลัฏฐ์มีศรีครูปฐม

ข้าราชการบำนาญ (ครู) งานถนัด 1.แต่งเพลง 2.ทำคลิป 3.ร้องเพลง4.นอน

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์