คัดลอกลิงค์

กีฬา

เข่าบาดเจ็บ พบบ่อยในกีฬาฟุตบอล

Chanok21
Chanok21
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Chanok21
แจ้งตรวจสอบ
เข่าบาดเจ็บ พบบ่อยในกีฬาฟุตบอล

     การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาสามารถเกิดขึ้นได้ในกีฬาทุกประเภท และมักจะเกิดขึ้นทั้งขณะที่มีการเล่นหรือขณะที่มีการแข่งขันกีฬา โดยการบาดเจ็บสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกาย สาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บมักจะมาจากตัวผู้เล่นกีฬาเอง หรืออาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นมักจะมีตำแหน่งแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้ส่วนของร่างกายส่วนใดเป็นหลักในการเล่นกีฬาแต่ละประเภท โดยพบว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดกับแขน หรือขา เนื่องจากในการเล่นกีฬามักจะต้องใช้งานแขนและขาเป็นหลัก ซึ่งกีฬาที่พบว่ามีการบาดเจ็บมากที่สุดมักจะเป็นกีฬาประเภทปะทะโดยตรง เช่น "กีฬาฟุตบอล"

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/3651674/(ภาพถ่ายโดย Alexander Nadrilyanski จาก Pexels : https://www.pexels.com/th-th/photo/3651674/)

 

     ตำแหน่งการบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอลที่พบได้บ่อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้อเข่า ข้อเท้า และต้นขา ตามลำดับ การบาดเจ็บที่ข้อเข่าพบได้บ่อยสุดเนื่องจากข้อเข่าเป็นข้อต่อใหญ่ โดยข้อเข่าประกอบจากกระดูก 3 ส่วนหลัก ๆ คือ กระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกสะบ้า โดยมีหมอนรองกระดูกขั้นอยู่ระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง ซึ่งหน้าที่ของข้อเข่าคือการรับน้ำหนักตัวช่วงบนของร่างกายทั้งหมด และยังทำหน้าที่หลักในการรับแรงกระแทกจากพื้นขณะที่ร่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน วิ่ง หรือการกระโดดก็ตาม

Advertisement

Advertisement

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/159555/(ภาพถ่ายโดย : https://www.pexels.com/th-th/photo/159555/)

 

     การบาดเจ็บข้อเข่าที่พบได้บ่อย

     1. เอ็นยึดข้อเข่าทางด้านนอกฉีกหรือขาด มักจะเกิดจากการที่มีแรงปะทะมาจากทางด้านในของข้อเข่า

     2. เอ็นยึดข้อเข่าทางด้านในฉีกหรือขาด มักจะเกิดจากการที่มีแรงปะทะมาจากทางด้านนอกของข้อเข่า

Advertisement

Advertisement

     3. หมอนรองกระดูกฉีกหรือขาด มักจะเกิดจากการที่มีแรงประทะกับเข่าขณะที่เข่ามีการเคลื่อนไหวโดยการกด บด เบียด เช่น ถูกผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเหยียบเท้าในขณะที่ผู้เล่นกำลังหมุนตัวอย่างเร็วเพื่อแตะลุกฟุตบอล

     4. เอ็นไขว้หน้าฉีกหรือขาด มักจะเกิดจากการที่มีแรงปะทะมาจากทางด้านหลังของข้อเข่า

     5. เอ็นไขว้หลังฉีกหรือขาด มักจะเกิดจากการที่มีแรงปะทะมาจากทางด้านหน้าของข้อเข่า

     *พบว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่ มักจะเกิดขึ้นตอนที่เท้าข้างนั้นอยู่ติดพื้นขณะที่ได้รับแรงปะทะ

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/3687021/(ภาพถ่ายโดย Patrick Case จาก Pexels : https://www.pexels.com/th-th/photo/3687021/)

 

     จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่านอกจากประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การไหลเวียนเลือดที่ดี หรือความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมแล้ว การเล่นกีฬาก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้เช่นกัน ซึ่งการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาสามารถยับยั้งหรือป้องกันได้หากผู้เล่นทุกคนเล่นกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาอย่างระมัดระวัง และมีการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาทุกครั้ง ก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้

Advertisement

Advertisement

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/262524/(ภาพถ่ายโดย : https://www.pexels.com/th-th/photo/262524/)

(ภาพปกโดย : https://www.pexels.com/th-th/photo/2306898/)

     

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด