คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เชียร์ ! ชาวสวนระนองลุ้นชิงเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
เชียร์ ! ชาวสวนระนองลุ้นชิงเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
เชียร์ ! ชาวสวนระนองลุ้นชิงเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ระนอง-นายสุเทพ โสมภีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาอาชีพทำสวน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการตัดสิน ของนายอำมรินท์ อุ่ยสุวรรณ เกษตรกรดีเด่นสาขาทำสวนจังหวัดระนอง และตัวแทนภาคใต้ตอนบน โดยมี นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง นางสาวศิริกุล ศรีแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอกระบุรี ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ และสนับสนุนข้อมูลประกอบการคัดเลือก ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ป.ร. หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. และสวนแม่แดง หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด