คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

เดินทางมาจาก “เขตติดโรคติดต่ออันตราย” ต้องทำอย่างไร ??

sakooclub
sakooclub
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
เดินทางมาจาก “เขตติดโรคติดต่ออันตราย” ต้องทำอย่างไร ??

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจจะเข้ามาระบาดภายในประเทศไทย จึงได้ประกาศให้ประเทศ “เกาหลี จีน มาเก๊า ฮ่องกง อิตาลี และอิหร่าน” เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เดินทางมาจาก “เขตติดโรคติดต่ออันตราย“ ต้องทำอย่างไร ??                              // ภาพโดย Freepik จาก Freepik //

Advertisement

Advertisement

ในการนี้ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563 ในการแถลงข่าวของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำ 4 ประการ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากประเทศดังกล่าว โดยขอให้ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. ขอให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยแยกตัวออกจากชุมชน รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่ออกไปนอกสถานที่กักเก็บตัว จนสร้างความหวาดวิตกให้แก่ชุมชน 
 2. การกักเก็บตัวต้องให้เจ้าหน้าที่ติดต่อได้ เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ และสุขภาพอนามัย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อสอบถามเป็นประจำทุกวัน
 3. หากเริ่มมีอาการเจ็บป่วย คือ มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ต้องรีบติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับตัวยังสถานที่กักเก็บตัว แล้วนำส่งโรงพยาบาลทีทจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะอย่างเร่งด่วนต่อไป

Advertisement

Advertisement

 • กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้ง 3 ข้อดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะถูกดำเนินการทางกฏหมายอย่างเต็มที่ ซึ่งกรณีของผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมายที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำก็ได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
 • เดินทางมาจาก “เขตติดโรคติดต่ออันตราย“ ต้องทำอย่างไร ??                              // ภาพโดย Freepik จาก Freepik //

  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 คือ เริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กรมการปกครองได้ยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ การประเมินความเสี่ยงของตนเองและบุคคลรอบข้าง วิธีการดูแลตนเองและคนใกล้ชิด การใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง วิธีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วิธีดูแลบ้านและการจัดการสถานที่ทำงานให้ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งการลดความเสี่ยง และการแพร่เชื้อด้วยการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เป็นต้น

  Advertisement

  Advertisement

  เดินทางมาจาก “เขตติดโรคติดต่ออันตราย“ ต้องทำอย่างไร ??                              // ภาพโดย Freepik จาก Freepik //

  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุข สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นว่า การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของประเทศไทยสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการแพร่ระบาดอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ดี ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในป้องกัน และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย” นะคะ


                                เครดิตภาพปกโดย Freepik จาก Freepik

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด