ความรู้

เปิดประสบการณ์การเข้าค่ายอาสา

212
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เปิดประสบการณ์การเข้าค่ายอาสา

ค่ายอาสาค่ายอาสา

ประสบการณ์เข้าค่ายอาสาท้องถิ่นพัฒนาชุมชน  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ค่ายอาสาที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้พวกเราสาขาวิชานิติศาสตร์  เพื่อช่วยโรงเรียนหรือสถานที่ที่ขาดแคลน  โดยจะมีประธานรุ่นของแต่ละรุ่นและคณาจารย์ของสาขา ไปตรวจสอบสถานที่ในการจัดทำค่ายอาสา ซึ่งการการจัดทำค่ายอาสานี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าในการจัดทำค่ายอาสา ซึ่งเป้าหมายของเราคือ โรงเรียนปากสวย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้ เนื่องจากทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอและขาดแคลน นอกจากนี้ทางค่ายอาสาของเรา ก็รับบริจาคเงินปัจจัยเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนค่ายครั้งนี้ และนอกจากนั้นยังรับบริจาคหนังสือเก่าที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้และตุ๊กตา ในระยะเวลาที่จัดทำค่ายอาสาในครั้งนี้มีระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายอาหาร คือ จัดการเตรียมวัตถุดิบไปตลาดเพื่อที่จะทำอาหารให้ผู้ร่วมกิจกรรมในค่ายอาสา ฝ่ายสันทนา การโดยจะดำเนินการหาเกมให้ผู้ร่วมค่ายอาสาเล่นเพื่อผ่อนคลายจากการทำงาน และฝ่ายสุดท้ายคือ ฝ่ายก่อสร้างและทาสี

Advertisement

Advertisement

ค่ายอาสาค่ายอาสาค่ายอาสา ในวันที่ 1 นั้นก็จะมีพิธีเปิดจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมและผู้ใหญ่บ้านปากสวย และเมื่อพิธีเปิดเสร็จเราก็ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆของทางค่ายอาสา นั้นคือจะมีตัวแทนของค่ายได้เดินทางเพื่อรับบริจาคปัจจัย หรือข้าวสารจากชาวบ้านบริเวณใกล้ๆโรงเรียน  โดยมีชาวบ้านร่วมสนับสนุนค่ายอาสาในครั้งนี้มากมาย และคนที่ไม่ได้ไปรับบริจาคก็ทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนเพื่อน้องๆ เช่น การทาสีสนามเด็กเล่น ทำแปลงผักเพื่อให้น้องๆให้กินผักที่ปลูกเองปลอดสารพิษ  และในช่วงเย็นเราก็จะร่วมกันรับประทานอาหาร โดยฝีมือของฝ่ายอาหารเป็นรังสรรค์อาหารขึ้นมา และหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วนั้น ก็จะมีฝ่ายสันทนาการมีเกมให้เล่นเพื่อที่ผ่อนคลายจากการทำงาน เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วนั้นก็แยกย้ายกันเข้านอน

ค่ายอาสาค่ายอาสาค่ายอาสา

ในวันที่ 2 เราก็จะตื่นกันแต่เช้าเวลา 6 โมงเช้า เพื่อที่จะเริ่มทำงาน ก่อนอื่นเราก็เติมพลังด้วยอาหารเช้าจากฝ่ายอาหาร เมื่อทานเสร็จแล้วจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย  โดยในวันที่ 2 นี้เราก็จะเร่งรีบ ทาสีสนามเด็กเล่น ทำแปลงผัก และทำอ่างล้างจานให้เสร็จเรียบร้อยเพราะพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้ว หลังจากที่เราได้ทาสี แปลงผัก และทำอ่างล้างจานเสร็จแล้วนั้น ในช่วงเย็นที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญจากโรงเรียนและหมู่บ้านปากสวย มีน้องๆมารำมาบายศรี และผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญจากผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน  พอเสร็จพิธีบายศรีสู่ขวัญแล้ว ก็เป็นพิธีคืนรอบกองไฟ โดยจะมีชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านร่วมพิธีนี้ด้วย นอกจากนั้นก็จะมีการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 แสดงละครเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากพิธีรอบกองไฟเสร็จแล้ว เราก็แยกย้ายกันไปนอน เพื่อพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นเล้าไปทำบุญกัน

Advertisement

Advertisement

ค่ายอาสา

ค่ายอาสา และวันที่ 3 วันสุดท้ายในการเข้าค่ายอาสาเราก็ได้ไปทำบุญตักบาตร ที่วัดบ้านปากสวย ร่วมกันชาวบ้านที่มาทำบุญ และเราก็ได้บริจาคปัจจัยอาหารเครื่องดื่มให้กับทางวัดบ้านปากสวย และหลังจากนั้นเราก็ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านที่ทำบุญที่วัด พอทานเสร็จ เราก็เดินทางกลับมาที่โรงเรียนเพื่อที่เก็บของเดินทางกลับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคม ผู้ใหญ่บ้าน คุณครู กล่าวขอบคุณและปิดค่ายอาสาในครั้งนี้ และเราก็เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

จากประสบการณ์ของการเข้าค่ายจิตอาสาครั้งนี้ ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กๆและชาวบ้านปากสวย ได้มิตรภาพที่ดีๆจากเพื่อนๆและน้องๆ  ได้รับความร่วมจากชาวบ้านมากมายรู้จักการเป็นผู้ให้ และก็ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆในโรงเรียน ในการจัดทำค่ายอาสาครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

ค่ายอาสาค่ายอาสาค่ายอาสาค่ายอาสาภาพถ่ายโดย : ผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์