ความรู้

เมื่อทรัพย์สิน ด้อยค่าลง จากการต้องชดเชย รายจ่ายประจำ และขาดความสามารถสร้างรายได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เมื่อทรัพย์สิน ด้อยค่าลง จากการต้องชดเชย รายจ่ายประจำ และขาดความสามารถสร้างรายได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

มีหลายองค์กร ที่สินทรัพย์ของตน เป็นงานบริการ ที่สร้างรายได้จากการให้บริการนักท่องเที่ยว แต่เมื่อมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเทศต่าง ๆ เริ่มปิดประเทศ และไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าออกประเทศตามปกติ จึงเกิดผลกระทบกับธุรกิจให้บริการต่าง ๆ ไม่มีรายได้ แต่ ต้นทุนของทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าเสื่อมราคาของอาคารสถานที่ ต้นทุนของสินทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กร ยังคงดำเนินอยู่ต่อไป ทำให้เกิดเป็นขาดทุนสะสม ซึ่งจะต้องนำไปหักกับทรัพย์สินในรอบบัญชีถัดไป จึงอาจทำให้ขนาดทรัพย์สินลดลงในอนาคตได้

https://unsplash.com/photos/jIdGbFu2KcU

บางองค์กรแม้จะมีขาดทุนสะสมมาก แต่สามารถขอเพิ่มหนี้สืนจากสถาบันการเงินได้  ก็จะพร้อมดำเนินการต่อได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะมีต้นทุนจากทรัพย์สิน เป็นรายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ แต่หากเป็นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน ซึ่งต่ำมากจนเกือบติดลบ ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรเลย ในทางกลับกัน อาจเป็นข้อดีขององค์กร ที่จะมีขนาดทรัพย์สินใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อดีของการบริหารองค์กร ได้อย่างคล่องตัวขึ้นในอนาคต

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/ymH0TsAy2wk

ในกลุ่มธุรกิจให้บริการ สินทรัพย์ของธุรกิจการท่องเที่ยว ดูจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของธรรมชาติ ท้องทะเล และต้นไม้ฟื้นฟูตัวเอง หาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใสเขียวมรกต จะคุ้มค่าอย่างมาก หากได้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้ เพราะเป็นเวลายาวนานมากที่ชายหาดเหล่านี้ ให้บริการกับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด โดยไม่ได้หยุดพักเลย แต่เหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลับทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหลายแห่ง ได้กลับไปสวยงามเหมือนช่วงแรก ๆ ของการเปิดชายหาดรับนักท่องเที่ยวเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว

https://unsplash.com/photos/VLg5MhJLTds

ธุรกิจหลายแห่งจะต้องชะลอการดำเนินกิจการ เนื่องจากไม่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเพียงพอกับรายจ่าย และต้องทนแบกรับภาระขาดทุนสะสมไว้ สำหรับองค์กรที่มีขนาดทรัพย์สินขนาดใหญ่ ก็จะสามารถแก้ไขขาดทุนสะสมได้ แต่สำหรับองค์กรขนาดเล็ก จำเป็นต้องเพิ่มขนาดทรัพย์สินของตน ด้วยการสร้างหนี้เพิ่ม โดยการขอวงเงินกู้จากธนาคาร เพื่อมาปิดภาระขาดทุนสะสม ธุรกิจทั้งหมดหลังโควิด จึงต้องอาศัยเงินกู้จากธนาคารเพื่อเริ่มต้นใหม่ต่อไป

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพปก จาก unsplash โดย Ryan Stefan

เครดิตภาพประกอบที่ 1 จาก unsplash โดย Justin Main

เครดิตภาพประกอบที่ 2 จาก unsplash โดย Miltiadis Fragkidis

เครดิตภาพประกอบที่ 3 จาก unsplash โดย Museums Victoria

เขียนบทความ โดย ปล.ใจดี

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ปลใจดี
ปลใจดี
อ่านบทความอื่นจาก ปลใจดี

การตลาด การออกแบบ การประดิษฐ์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์