ความรู้

เมื่อ MBTI ทั้ง 16 ไทป์ สร้างประเทศของตัวเอง

3.6k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เมื่อ MBTI ทั้ง 16 ไทป์ สร้างประเทศของตัวเอง

เพื่อนๆเคบคิดมั้ยว่าถ้าได้เป็นเจ้าของประเทศอยากจะเป็นเจ้าของประเทศแบบไหนกัน วันนี้ผู้เขียนจะมาเขียนบทความเมื่อ MBTI ทั้ง 16 ไทป์สร้างประเทศของตัวเอง

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2-2727443/

ISTJ --  จะเป็นประเทศอนุรักษ์นิยมที่ยึดหลักขงจื้อ ผู้ชายและผู้หญิงถูกแบ่งแยกบทบาทและข้อกำหนดทางเพศอย่างชัดเจน เพราะการใช้  function Ne ที่ด้อย อาจจะทำให้เกิดการปฏิวัติและเสรีชนได้ เพราะว่า ISTJ เชื่อในการจัดอันดับชนชั้นทางสังคม

ISFJ -- จะเป็นสังคมอนุรักษ์นิยมที่พัฒนาประเทศด้วยระบบทุนนิยมจนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ จะใช้เงินจำนวนมากกับการบริจาคและการออกงานการกุศล โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณะสุขด้านสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงของคนในสังคมระยะยาว

ESTJ -- เชื่อมั่นในระบบศักดินาและระบบชนชั้น เชื่อว่าทุกอย่างจะได้ถ้าเรารักษาธรรมชาติ และทำตามวัฒนธรรม ค่อนข้างหัวโบราณ เผยแผ่แนวคิดลัทธิฟาสซิสต์ ต้องการความมั่นคงที่เข้มแข็งของอำนาจ

Advertisement

Advertisement

ESFJ -- เป็นไทป์ที่สนใจการเมืองน้อยที่สุดในหมู่ MBTI ทั้ง 16 ไทป์ แต่ถ้า ESFJ สนใจ นั้นก็เพราะ ESFJ อยากจะตามทันกระแสสังคม ESFJ หวังว่าทุกๆคนจะเข้ากันได้และพยายามช่วยเหลือปัญหาของทุกๆคน

ISTP -- จะมีความสนใจแนวคิดขวาจัดของพวกเสรีชนและแก้ปัญหาด้วยการให้ความช่วยเหลือจากรัฐ  ISTP รักอิสระอย่างมากและชอบหลักแนวคิดการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง และเชื่อว่าทุกๆคนสามารถเป็นเจ้าของทุกๆอย่างและสร้างความเป็นไทให้ตัวเองได้ ISTP อาจจะมีปัญหากับการแสดงความเห็นอกเห็นใจได้เพราะ function Fe ทำงานด้อยกว่า

ISFP -- สนใจจะปกครองประเทศด้วยระบบศีลธรรมและความดีงาม ปรารถนาอำนาจที่เป็นแก่นแท้และการเป็นตัวของตัวเอง มันขึ้นอยู่กับว่า ISFP เชื่อในอะไร ISFP สามารถเป็นเสรีชนนิยมฝ่ายขวาจัดๆก็ได้ หรือจะเป็นฝั่งซ้ายจัดๆอย่างอนุรักษ์นิยม หรือจะเป็นสังคมนิยม หรือประชาธิปไตยก็ได้ทั้งนั้น

Advertisement

Advertisement

ESTP -- ชนะการโหวตเพราะเป็นที่ชื่นชอบเท่านั้น ชนะใจคนเพราะสโลแกนที่เป็นที่ชื่นชอบและจดจำได้ง่าย และจะเปลี่ยนสโลแกนต่อไป เพราะไม่มีเวลามานั่งลงและวิเคราะห์เกมการเมือง จึงเลือกกรอบรูปและสโลแกนแทน

ESFP -- คล้ายๆกับ ESTP แต่จะตามทันกระแสนิยมและความต้องการของประชาชนในช่วงเวลานั้นได้ไวกว่า ยังไงก็ตาม ESFP จะชื่นชอบแนวคิดแบบประชาธิปไตยมากกว่า

INTJ -- จะเป็นส่วนผสมระหว่างอนาธิปไตยและอนาธิปไตย-คอมมิวนิสต์ เพราะการรับรู้ข้อมูลแบบใช้ function Ni จึงสามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสังคมที่ทำให้เกิดความอยากจนและความอดอยากได้เป็นอย่างดี นั้นจึงทำให้ INTJ สนใจแนวคิดด้านคอมมิวนิสต์ ที่ต้องการให้ทุกคนในสังคมได้รับส่วนแบ่งสันปันส่วนได้เท่าเทียม ในขณะเดียวกันก็สนใจความคิดประเทศที่ปกครองโดยไม่มีรัฐบาลเช่นกัน

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b6%e0%b8%81-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%97-%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88-3441673/

INFJ -- คล้ายๆกับ INTJ แต่จะใช้ Fe เข้ามาตัดสินใจแทน Te จะชื่นชอบแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ ไม่มีแสงสี ไม่มีดนตรี ทุกคนต้องทำงาน ไม่มีผับ ไม่มีบาร์ ทุนนิยมคือความชั่วร้าย คือปีศาจที่บ่มเพาะในจิตใจ คือกิเลสตัณหา คือบ่อเกิดของความรุนแรง ทำให้  INFJ อาจจะอ่านหนังสือมาสซิกต์ และหนังสือนาซีคนเดียว

ENTJ -- ต้องการให้ทุกคนทำตามคำสั่งและกระหายอำนาจที่จะเป็นเจ้าของในทุกๆอย่าง เพราะการทำงานของ function Te เป็นหลัก และ Ni เป็นรองในการตัดสินใจ ENTJ จะศึกษาแนวคิดฟาสซิสก์ เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองในตำแหน่งสูงสุด

ENFJ -- คือนักเคลื่อนไหวในกิจกรรมทางสังคมม  ENFJ สนับสนุนโลกในอุดมคติและมองเห็นปัญหาทางสังคม ไม่เหมือนกับ INFJ ที่ต้องการจะรวบรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียว ENFJ ไม่สนใจที่จะครอบครองหรือเป็นเจ้าของอะไรในประเทศ แต่สนใจเรื่องปัญหาของสังคมที่ ENFJ เผชิญหน้า ENFJ ชอบความคิดแบบประชาธิไตยและสังคมนิยมประชาธิปไตย

INTP -- อยู่ฝ่ายเสรีชน และคิดว่าการปกครองแบบอนาธิปไตยเป็นโลกที่วุ่นวาย และโกลาหล ตามการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลของตัวเอง เพราะการทำงานของ function Si ที่เด่น INTP สนใจแนวคิดเสรีนิยมคลาสิค แต่นี้เป็นเพียงการทำตามความคิดและความสนใจของ INTP มากกว่า เพราะบ่อยๆครั้งที่ INTP  ไม่สนใจการเมือง

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7-5320568/

INFP -- เป็นนักเสรีชนที่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะออกเสียงและแสดงความต้องการที่แท้จริงที่จะเป็นอิสระจากกรงขังหรืออะไรสักอย่าง INFP อาจจะชื่นชอบแนวคิดแบบอนาธิปไตย เพราะว่า INFP ยอมรับในความคิดเห็น ความต้องการ และตัวตนของผู้คนที่แตกต่างกัน

ENTP -- คือกบฏของสังคมหรือนักปฏิวัติ ที่ออกมาส่งเสียงเพื่อให้ผู้คนลุกฮือขึ้นมาสร้างความเปลี่บนแปลงด้วยตัวพวกเขาเอง อาจจะรับบทเป็นตัวร้ายผู้หลงใหลในอำนาจและกดขี่ผู้คนเพื่อให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาประท้วงและขับไล่ตัวเองออกจากประเทศ

ENFP -- คือกบฏและนักปฏิวัติ มีความคิดและการแสดงออกตัวตนคล้ายๆกับ INFP สนใจแนวคิดแบบอนาธิปไตยและเสรีนิยมคอมมิวนิสต์ ENFP จะลองการปกครองหลายๆแบบเพื่อมองว่าแบบไหนที่เข้ากับประเทศของพวกเขามากที่สุด ENFP ต้องการความคิดทางการเมืองที่ทำให้ตัวเองได้รับการยอมรับจากประชาชนที่จะทำแบบนี้ เพราะงั้น ENFP จะขับรถไปทางซ้ายบ้าง ขวาบ้าง ซ้ายหน่อยๆบ้าง

ในฐานะที่ผู้เขียนเป็น INFP ผู้เขียนไม่สนใจจะสร้างประเทศค่ะ แค่ใช้ชีวิตของตัวเองลำพังก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ขืนสร้างประเทศที่มีผู้คนหลากหลายความคิดหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาและหลากหลายเผ่าพันธ์ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาไว้ที่เดียวกัน แล้วออก motto ว่าเสรีภาพคือเสรีชนแบบสหรัฐอเมริกาที่เป็นดินแดนที่เพิ่งถูกค้นพบในเวลาไม่ถึง 70 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนปวดหัวตายก่อนค่ะ

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%81-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2-4423621/


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

​​​​​​


ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปก / Canva

รูปภาพประกอบที่ 1 / 2 / 3 / 4 โดย FelixMittermeier

/ pixabay

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์