ความรู้

เรียนฟรีทีวี และ "เรียนออนไลน์" เจอปัญหาอะไรบ้าง ?

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เรียนฟรีทีวี และ "เรียนออนไลน์" เจอปัญหาอะไรบ้าง ?

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกันกับ กสทช. เพื่อจัดการเรียนการสอนผ่านระบบฟรีทีวีทั้ง 17 ช่อง เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 สำหรับนักเรียนทั้งในและนอกระบบ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้  โดยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนควบคู่กับการเรียนออนไลน์ ดำเนินการทดลองเรียนออนไลน์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาทั่วประเทศนั้น สพฐ.ได้มีนโยบายให้ผู้บริหารของทุกโรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ทั่วประเทศ

แถลงแนวทางในการเรียนจัดการเรียนการสอนวันนี้ผู้เขียนจึงได้มาแชร์วิธีการและปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จากคนใกล้ชิดของผู้เขียนเอง ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในฟรีทีวีและเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ของเด็ก ๆ ในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งน้องสาวของผู้เขียนได้เป็นครูสอนอยู่ที่นั่นและได้เป็นผู้ประสบปัญหาเองมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

Advertisement

Advertisement

โรงเรียนบ้านเบาน้อย สพป.บร4โดยที่โรงเรียนของน้องสาวได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนก่อนวันจริงก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้บุคลากรครูได้จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ตนรับผิดชอบเพื่อทำแบบฝึกหัดควบคู่กับการเรียนทางฟรีทีวีและออนไลน์ไปด้วยคะ เพื่อแบบฝึกหัดดังกล่าวที่บุคลากรครูได้จัดทำขึ้นก็จะเป็นใบงานหรือการบ้านที่เด็กได้ทบทวน และจะเป็นข้อมูลที่คุณครูจะได้จัดเก็บไว้เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วยในคราวหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีคำสั่งในการดำเนินการให้บุคลากรครูออกสำรวจความพร้อมของบ้านนักเรียนว่ามีความพร้อมในการเรียนครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน และใครที่มีปัญหาในการดำเนินเรียนการสอนในครั้งนี้อย่างไรกันบ้าง ให้ครูประจำชั้นเป็นผู้รายงานปัญหาเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป

เตรียมความพร้อมในการเรียนฟรีทีวีและออนไลน์สำหรับปัญหาที่น้องสาวเจอก็คือ เด็กนักเรียนบางคนไม่มีโทรศัพท์หรือทีวีเลย เบื้องต้นแนวทางแก้ไขคือ การให้นักเรียนคนนั้นไปเรียนที่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียง ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ผู้ปกครองจึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการเป็นผู้ช่วยคุณครูในการควบคุมดูแลเด็กนักเรียนแทนครูผู้สอน ซึ่งเด็กบางคนก็อาศัยอยู่กับตาและยายตรงนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาเด็ก ๆ ได้เมื่อเกิดคำถามจากเด็ก ๆ ระหว่างชมการเรียนการสอน ส่วนเด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ในการเรียนก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของสัญญาณอินเตอร์เน็ตบ้างเล็กน้อย ซึ่งปัญหาต่าง ๆ นี้คุณครูประจำชั้นคงต้องแก้ปัญหาเป็นราย ๆ ไปก่อน เมื่อหลังจากจบการเรียนการสอนบุคลากรครูก็จะทำการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการเรียนการสอนอีกรอบอย่างแน่นอนคะ ทั้งนี้ก็เพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลและปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนด้วยระบบดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินการและเข้าที่ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหากันต่อไป

Advertisement

Advertisement

ภาพกิจกรรมในการเรียนการสอนในวันที่ 18 พ.ค. 63 ที่ผ่านมาขอบคุณรูปภาพ เว็บไซต์ สพฐ. https://www.obec.go.th/ คุณครูนันทน์อันนา  จันทร์อาภาส (ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเบาน้อย สพป.บร4)

ภาพที่ 1 https://www.obec.go.th/archives/252890

ภาพที่ 2-4 คุณครูนันอันนา  จันทร์อาภาส (ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเบาน้อย สพป.บร4)

ปก คุณครูนันอันนา  จันทร์อาภาส (ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเบาน้อย สพป.บร4)

ข้อมูลอ้างอิงจาก คุณครูนันอันนา  จันทร์อาภาส (ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเบาน้อย สพป.บร4)

เว็บไซต์ สพฐ. https://www.obec.go.th/

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์