คัดลอกลิงค์

โควิด-19

เรียนรู้อะไรได้บ้าง จาก COVID-19

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
เรียนรู้อะไรได้บ้าง จาก COVID-19

ข้อมูลข่าวสารประจำวัน เกี่ยวกับ COVID-19 กลายเป็นกระแสติดอันดับที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ และตื่นตัว (และอาจตื่นตูมมากเกินไปด้วย) ในสังคมไทย เพราะสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสนี้ เป็นปัญหาใหม่ ของโรคอุบัติใหม่ที่สังคมไทยและสังคมโลก ไม่เคยมี จึงทำให้เกิดกระแสต่าง ๆ มากมาย โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมงนั้น ทางหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดตั้งหน่วยงานที่ติดตามรายงานสถานการณ์ให้ทันท่วงที โดยประชาชนสามารถติดตามได้ จากกรมควบคุมโรค ทางเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index_more.php ่  

https://pixabay.com/th/illustrations/corona-coronavirus-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-4893276/เครดิตภาพ จาก pixabay 


ภาวะวิกฤติ COVID-19 เราได้เรียนรู้อะไร

ด้วยเหตุที่ COVID-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ และสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านคนสู่คน จึงทำให้เกิดความกลัว และเกิดกระแสความตื่นตระหนก แต่ในวิกฤตินี้ เชื่อว่า ทำให้เกิดเรียนรู้หลายอย่าง เลยทีเดียวในสังคมไทย

Advertisement

Advertisement

1. การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการรับข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งสำคัญมากในยุคที่เทคโนโลยี มีผลต่อการรับรู้ของผู้คนได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ดังนั้น การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี

2. การรับมือกับวิกฤติเช่นนี้ จะต้องอาศัยการตื่นตัว และปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  แม้จะเห็นพฤติกรรมการแชร์ หรือบ่นเพ้อตัดพ้อกับเหตุการณ์บางอย่างในสื่อออนไลน์ แต่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกเหล่านั้น ก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งถึงการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น

3.  วิกฤตินี้ ทำให้ทราบว่า ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ มีความเกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในหลากหลายธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ดังนั้น ไม่ควรประมาท ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

4.  สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า มีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด โดยวิกฤติ COVID-19 นี้ ก็ไม่สามารถระบุได้ว่า ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง จะปลอดภัยจากไวรัส ดังนั้น เราควรใส่ใจกับสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจากวิกฤตินี้

https://pixabay.com/th/illustrations/covid--%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-19-coronavirus-4908691/เครดิตภาพจาก pixabay

ผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งธุรกิจ อาชีพ วิถีชีวิตของผู้คน แต่สิ่งที่ผู้เขียนอยากส่งเสริมและอยากให้เราได้แสดงต่อกัน คือ การให้กำลังใจต่อกัน เพราะไม่ว่าวิกฤติใดก็ตามที่เกิดขึ้น หากเรามีกำลังใจส่งให้กัน ไม่แสดงพฤติกรรมรังเกียจ หรือดูแคลนผู้ป่วย หรือผู้ต้องสงสัย แต่เราจะช่วยกันระมัดระวังตนเอง ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการรับมือวิกฤตินี้

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/illustrations/corona-coronavirus-%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-4910057/เครดิตภาพจาก pixabay 

ผู้เขียนเชื่อว่า หากเราเรียนรู้ ด้วยการรับความรู้ที่ถูกต้องและมีสติ ไม่ตื่นตูมจนก่อให้เกิดภาวะวิกฤติCOVID-19 ที่ส่งผลทางสังคม โดยเฉพาะข่าวปลอมที่เป็นภัยอย่างหนึ่งที่เราควรรับมือจากการเสพสื่ออย่างถูกต้อง อย่างน้อยจากวิกฤติครั้งนี้ ก็ทำให้คนไทยได้เรียนรู้และตื่นตัวต่อโรคภัย พร้อมจะดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อให้มีชีวิตปกติสุข  


เครดิตภาพปก โดย pixabay.com/th/photos/coronavirus 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด