ความรู้

เรียน ป.ตรี ทางไปรษณีย์...มีอยู่จริง กับ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

4.6k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เรียน ป.ตรี ทางไปรษณีย์...มีอยู่จริง กับ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่แห่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันและไม่จำกัดจำนวนรับ เนื่องจากใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบไม่ต้องเข้าชั้นเรียน แต่ใช้วิธีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เราเรียกมหาวิทยาลัยประเภทนี้ว่า "มหาวิทยาลัยเปิด" ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อักษรย่อ มสธ.) และชื่อภาษาอังกฤษ คือ Sukhothai Thammathirat Open University (สังเกตได้ว่ามีคำว่า "Open")

ทั้งนี้ บางคนได้ยินชื่อของมหาวิทยาลัยแล้วอาจจะทำให้คิดว่าอยู่จังหวัดสุโขทัย แต่อันที่จริงมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ใกล้ๆ กับกรุงเทพฯ นี่เอง วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้ได้รู้จัก มสธ. ครับ

มสธ

มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

Advertisement

Advertisement

เรียนปริญญาตรีทางไปรษณีย์เป็นยังไง

ระบบการศึกษาทางไกล คือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช้เป็นระบบหลัก การลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งสื่อการเรียนการสอนมาให้ทางไปรษณีย์จนถึงบ้าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ, เอกสารการสอน, แบบฝึกหัด, กิจกรรมประจำชุดวิชา รวมถึงซีดีเสียงหรือวิดีโอบรรยาย โดยที่เราจะต้องวางแผนการอ่าน การฝึกฝน และการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมด เพราะเรามีอิสระในการบริหารเวลาชีวิต ไม่ต้องเช็คชื่อเข้าห้องเรียน อยากเรียนอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ เราสามารถบริหารจัดการชีวิตได้เต็มที่ครับ

ถึงแม้ว่าจะเรียนทางไปรษณีย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้จะต้องเข้าอบรมเข้ม "ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ" ที่มหาวิทยาลัย ตามจำนวนวันเวลาที่กำหนด โดยจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและค่าอาหารไปด้วย ซึ่งการอบรบนี้เป็นกิจกรรมบังคับที่กำหนดคะแนนการเข้าอบรมไว้ร้อยละ 60 อีกร้อยละ 40 จะเป็นการสอบไล่ตามปกติ ทำให้เราได้รู้จักเพื่อน พี่ น้อง และคนอื่นๆ ที่กำลังจะเรียนจบในรุ่นเดียวกันและได้พบหน้าอาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นครั้งแรกก่อนเรียนจบครับ

Advertisement

Advertisement

คู่มือ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร

การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะใช้รูปแบบ "ชุดวิชา" เป็นหลัก ซึ่ง 1 ชุดวิชามีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิตและมี 15 หน่วยการสอน โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา(18 หน่วยกิต) ต่อเทอม อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนก็เริ่มต้นประมาณ 1,000 บาทต่อชุดวิชา เมื่อรวมค่าบำรุงการศึกษาแล้วก็ทำให้ค่าเทอมอยู่ที่ราวๆประมาณ 4,000 บาทเท่านั้นเองครับ

การประเมินผลการเรียนเป็นแบบไหน

ลักษณะของข้อสอบมีทั้งแบบปรนัย 5 ตัวเลือกและการสอบแบบอัตนัยแล้วแต่ชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนส่วนการประเมินผลการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการสอบจะแจ้งผลเพียงผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น โดยมีลำดับขั้นเป็นตัวอักษร ได้แก่ S, H และ U

- ลำดับขั้น S หมายถึง สอบผ่านได้คะแนนในช่วงร้อยละ 60 – 75 เท่ากับเกรด 2.30

Advertisement

Advertisement

- ลำดับขั้น H หมายถึง สอบผ่านได้คะแนนร้อยละ 76 ขึ้นไป เท่ากับเกรด 4.00

- ลำดับขั้น U หมายถึง ไม่ผ่าน ต้องลงทะเบียนสอบซ่อม ส่วนกรณีไม่ได้เข้าสอบจะเป็นตัวอักษร I

หนังสือเท่ากับว่าหากสอบได้ S ทุกชุดวิชาก็จะเรียนจบด้วยเกรด 2.30 หรือหากสอบได้ H ทุกชุดวิชาก็จะเรียนจบด้วยเกรด 4.00 แต่หากสอบได้ทั้ง S และ H เกรดรวมก็จะได้มากกว่า 2.31 ขึ้นไป

เรียนจบแล้วรับปริญญาที่ไหน

ก็ต้องบอกว่าเราเลือกได้ครับ ว่าจะให้ทางมหาวิทยาลัยส่งปริญญาบัตรมาให้เราทางไปรษณีย์ หรือต้องการเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย หากเลือกเป็นรับทางไปรษณีย์ก็จะต้องรอให้เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยก่อน จากนั้นมหาวิทยาลัยถึงจะจัดส่งเป็นพัสดุมาให้ แต่หากเลือกเข้าพิธีพระราชทานฯ ก็จะต้องเข้าฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และเข้ารับ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ

ปริญญา

ใครสมัครเรียนปริญญาตรีกับ มสธ.ได้บ้าง

สมัครเรียนได้ทุกคนไม่จำกัดอายุหรืออาชีพ เพียงมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชานั้นๆกำหนด แม้กระทั่งนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่สถาบันอื่นก็สมัครเรียนควบคู่กันเป็นปริญญาตรี 2 ใบได้ ซึ่งมีสาขาวิชาให้เลือก ดังนี้ สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาการจัดการ, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, เศรษฐศาสตร์, มนุษยนิเวศศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการสัมฤทธิบัตรที่สามารถสมัครเรียนได้ทุกคนอย่างแท้จริง เพราะไม่ต้องมีวุฒิการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นใครก็สมัครเรียนได้

เรียนทางไกล กับ มสธ.

สรุปง่ายๆว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนและยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง ดังนั้น ใครที่สนใจสมัครเรียนก็ต้องติดตามรายละเอียดวันรับสมัครในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือทาง facebook ของมหาวิทยาลัยและสมัครเรียนได้เลยครับ

ภาพประกอบโดย : นักเขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์