คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

"เวทีของนักเขียน" ประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2563

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
"เวทีของนักเขียน" ประกวดรางวัลพานแว่นฟ้า 2563

เวทีของนักเขียน เพื่อประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวี รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 เดินทางมาถึงช่วงเวลาแห่งการเตรียมผลิตผลงานและส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลรวมกว่า 6 แสน 8 หมื่นบาท โดยเจ้าภาพ คือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ที่จัดเป็นประจำต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมเวทีนักเขียน และสร้างนักเขียนส่งเสริมวรรณกรรมที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

หลังจากจดหมาย ประทับตรารัฐสภาส่งมาถึงบ้าน พร้อมกับหนังสือวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า 2562 ที่ส่งมาถึงบ้านของผู้เขียนก่อนหน้านี้ ก็เป็นการส่งสารเพื่อบอกเล่าข่าวสาร เวทีการประกวดงานเขียนนี้ ว่าเดินทางมาถึงแล้ว ผู้เขียนเองก็เปิดอ่านรายละเอียดของจดหมายเชิญชวน จึงขอนำมาบอกเล่าข่าวสารแก่ผู้สนใจวงการน้ำหมึก ในการเป็นนักสร้างสรรค์วรรณกรรมแนวการเมือง 

ภาพโดยผู้เขียน


การประกวดงานเขียน รางวัลพานแว่นฟ้า ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2563 มีหลักเกณฑ์ในการเปิดรับผลงาน 2 ประเภทหลัก ได้แก่ เรื่องสั้นและบทกวี โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ของนักเขียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ซึ่งงานเขียนทั้งสองประเภท จะมีเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย อีก 10 รางวัล มีข้อกำหนดในการส่งงานเขียนทั้ง 2 ประเภท 

Advertisement

Advertisement

ประการแรก  งานเขียนจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 

ประการที่สอง งานเขียนนั้นจะต้องมีความแปลกใหม่ ในคัดลอก ดัดแปลง จากแนวคิดของผู้อื่น 

ประการที่สาม นักเขียนสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภท ได้คนละ 1 ผลงาน 

ประการที่สี่   ในการเขียนเรื่องสั้นนั้น ต้นฉบับเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 8 หน้า ถ้าพิมพ์ลงในกระดาษ A4 

ประการที่ห้า สำหรับบทกวี สามารถเขียนได้ทั้งที่มีฉันทลักษณ์ ไม่น้อยกว่า 6-12 บท แต่หากเป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ ให้พิมพ์ได้ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A 4 

Advertisement

Advertisement

ประการที่หก ระบุชื่อผลงาน เจ้าของผลงานที่ประพันธ์งานเขียน

ประการที่เจ็ด จัดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=64881&filename=panvanvar2559https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=64819&filename=panvanvar2559เครดิตภาพจาก parliament

ในส่วนของเกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินผลงาน จะประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 ชุดได้แก่ อนุกรรมการกลั่นกรอง อนุกรรมการคัดเลือก และกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้ารอบสุดท้าย โดยจะเผยแพร่ผลงานที่ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลในระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 โดยจัดมอบรางวัลภายในเดือนกันยายน 2563 โดยรายละเอียดต่าง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากภาพประกอบในบทความ หรืออ่านเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ของรัฐสภา โดยตรง https://www.parliament.go.th/phan/

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=64819&filename=panvanvar2559https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=64819&filename=panvanvar2559

เครดิตภาพจาก parliament

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนเอง เคยส่งงานเข้าประกวดรางวัลพานแว่นฟ้านี้ ก็ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานบทกวี เรื่องพื้นที่การเมืองในหัวใจ ประจำปี 2551 โดยได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลจากประธานรัฐสภาในสมัยนั้น คือ นายชัย ชิดชอบ ก็เป็นความภาคภูมิใจสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ที่ได้พัฒนาผลงานและฝึมือของตนเองไปสู่รางวัลระดับประเทศได้ ในส่วนของเคล็ดลับในการเขียนงานวรรณกรรมนั้น ก็เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และใช้ประเภทงานเขียนที่ถนัด สร้างสรรค์ผลงาน จากข่าวสารในการประกวดงานเขียนรางวัลพานแว่นฟ้านี้ ก็ขอเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ร่วมส่งงานเขียนที่ตนเองถนัด ไปสร้างประสบการณ์ใหม่ในชีวิต 

Advertisement

Advertisement


เครดิตทุกภาพถ่ายโดยผู้เขียน อ้างอิงจาก parliament

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด