คัดลอกลิงค์

ความรู้

เวลาเเละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์สากล

236
WatsanaA
WatsanaA
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก WatsanaA
แจ้งตรวจสอบ
เวลาเเละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์สากล

เวลาและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์สากล


   บทความนี้จะพาไปท่องประวัติกันค่ะ ไปดูว่าในอดีตมีการนับเวลาเเละช่วงเวลากันยังไง กับเรื่องเวลาเเละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์สากล ไปดูกันเลยค่ะ

นาฬิกาทราย
        เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ล้วนอ้างอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงจำเป็นต้องรู้จักเวลาและช่วงเวลาต่างๆที่ปรากฏในหลักฐานเพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของสังคมมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของสังคมมนุษย์ในแต่ละสังคมมีการนับและแบ่งช่วงเวลาที่แตกต่างกัน  เวลาที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและพระพุทธศาสนาในการกำหนดวันทางจันทรคติจะคาดเคลื่อนไม่ตรงกับฤดูกาลซึ่งแตกต่างกับระบบสุริยคติที่จะกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอิทธิพลของการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาลและปรากฏการณ์ธรรมชาติอื่น

Advertisement

Advertisement

นาฬิกา

         ศักราชสากลศตวรรษและทศวรรษ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการรับเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกทำให้สังคมต่างๆใช้คริสต์ศักราชเป็นศักราชกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
     
          คริสต์ศักราชหรือ ค.ศ.
    คริสต์ศักราชก่อตั้งขึ้นเมื่อสันตะปาปา cent ที่ 1 แห่งจักรวรรดิโรมันได้มอบให้ ไดโอนิซิอุส เอซิกุอุส คำนวณหาวันประสูติของพระเยซูซึ่งพบว่าพระเยซูประสูติในวันที่ 25 ธันวาคมปี 753 แต่ธรรมเนียมของชาวโรมันที่นับวันปีใหม่เริ่มต้นในเดือนมกราคมจึงถือเอาวันที่ 1 มกราคมเป็นปี 754 เป็นการเริ่มต้นปีที่ 1 คริสต์ศักราช
     ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนคริสต์ศักราชเรียกว่าปีก่อนคริสต์ศักราชมักใช้คำว่าก่อนคริสต์ศักราชหรือก่อนค.ศ.เช่น 1000 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือ 1000 ปีก่อนค.ศ.

Advertisement

Advertisement

ปฎิทิน
     ส่วนคริสต์ศตวรรษหรือการนับช่วงเวลา 100 ปีเช่นคริสต์ศักราชที่ 1 คือช่วงเวลาในระหว่าง ค.ศ.1 ถึง 100 ปัจจุบันคือคริสต์ศตวรรษที่ 21 หรือช่วงเวลาระหว่างค.ศ.2001-2001 ร้อยในส่วนช่วงเวลาก่อนคริสต์ศตวรรษหรือการนับย้อนหลังเป็นเวลา 100 ปีเช่นคริสต์ศตวรรษที่ 5 ก่อนค.ศหมายถึงช่วงเวลาประมาณ 500 ถึง 400 ปีก่อนค.ศ   
       ส่วนในปัจจุบันนั้นคริสต์ศักราชเป็นศักราชสากลที่ใช้แพร่หลายทั่วโลกในเอกสารประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆนิยมใช้การระบุเป็นศักราชของง่ายและสะดวกต่อการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆของโลก

 
 

 ขอบคุณภาพจาก pexels และ pixabay : ภาพปก / ภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด