คัดลอกลิงค์

ความรู้

แชร์ประสบการณ์ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (N5) พร้อมรายละเอียด

147
SUPHARAT.1998
SUPHARAT.1998
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก SUPHARAT.1998
แจ้งตรวจสอบ
แชร์ประสบการณ์ การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (N5) พร้อมรายละเอียด

รูปปกจาก https://pixabay.com

     สวัสดีค่ะ สำหรับหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึง "การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น" ก่อนอื่นขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการสอบวัดระดับกันก่อนนะคะ สำหรับใครที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับรายละเอียดในการสอบอยู่แล้ว สามารถข้ามไปย่อหน้าถัดไปได้เลยนะคะ


     การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น Japanese Language Proficiency Test (JLPT) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลใด ๆ ที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่น ทั้งภายในและนอกประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นเครื่องวัดระดับความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น ปัจจุบันการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ N1 N2 N3 N4 และ N5 ซึ่งระดับที่สูงที่สุดคือระดับ N1 ลงมาตามระดับ ซึ่งระดับที่พื้นฐานที่สุด คือ N5 ต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดของการสอบ ของทั้ง 5 ระดับนะคะ 

Advertisement

Advertisement

N1 ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และไวยากรณ์
การอ่าน 110 นาที
การฟัง 60 นาที
รวม 170 นาที

N2 ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ และไวยากรณ์
การอ่าน 105 นาที
การฟัง 60 นาที 
รวม 155 นาที

N3 ความรู้เกี่ยวกับภาษา 
คำศัพท์ 30 นาที    
การอ่าน 70 นาที
การฟัง 40 นาที
รวม 140 นาที

N4 ความรู้เกี่ยวกับภาษา 
คำศัพท์ 30 นาที    
การอ่าน 60 นาที
การฟัง 35 นาที
รวม 125 นาที

N5 ความรู้เกี่ยวกับภาษา 
คำศัพท์ 25 นาที
การอ่าน 50 นาที
การฟัง 30 นาที
รวม 105 นาที

ระดับการสอบทั้ง 5 ระดับ

     สถานที่คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้แล้วหากใครไม่สามารถมายังตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถสอบในภูมิภาคของตัวเองก็ได้นะคะ 
ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น 
ภาคใต้จังหวัดสงขลา

Advertisement

Advertisement

     ต่อไปนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เราได้ไปสอบระดับ N5 นะคะ เข้าห้องสอบ 8.40 น. สอบจริง ๆ 9.00 น. แนะนำให้ไปก่อนเวลานะคะ เพราะคนเยอะมาก ๆ เวลาที่จะเข้าสอบจะมีเลขประจำตัวผู้เข้าสอบค่ะ นั่งลงตามที่เขาจัดได้เลยค่ะ 1 ห้องมีประมาณ 40 คนค่ะ ผู้คุมสอบ 2 คน ก่อนเริ่มสอบผู้คุมจะแนะนำหลักปฏิบัติในการการสอบ เช่น ใช้ดินสอ ห้ามใช้ปากกา ปิดมือถือ (ปิดเลยนะห้ามระบบสั่น ห้ามโหมดเครื่องบิน) เป็นต้นค่ะ 

ห้องสอนภาษาญี่ปุ่น     อย่างที่ทราบนะคะ ระดับ N5 จะมี 3 พาร์ทนะคะ เดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศในตอนนั้นนะคะ
- พาร์ทแรก เป็นคำศัพท์คันจิ เวลา 25 นาที มี 35 ข้อ เราว่าพาร์ทนี้ง่ายนะคะ ตอนแรกแอบกลัวแต่ก็ทำได้อยู่นะ คันจิก็ทั่วไปที่พบบ่อยอะค่ะ เช่น ทุก ๆ วัน/หนังสือพิมพ์/ทิศทาง/โทรศัพท์ ประมาณนี้ค่ะ ให้จำตัวคันจิดี ๆ นะคะ บางทีเขาเอาตัวคันจิที่คล้าย ๆ กันมาหลอก ทำให้สับสนแล้วตอบผิดค่ะ พอหมดเวลาสอบ จะให้พัก 20 นาทีค่ะ

Advertisement

Advertisement

- พาร์ท 2 เป็นไวยากรณ์ (การอ่าน) มีเวลา 50 นาที มี 32 ข้อค่ะ ในพาร์ทนี้จะให้เติมคำช่วย เติมศัพท์ที่หายไป หรือเว้นวรรคมา แล้วให้คิดว่าควรตอบยังไง หรือเป็นเนื้อเรื่องแล้วตรงส่วนนี้หายไป ควรตอบด้วยประโยคไหน หรืออ่านทำความเข้าใจแล้วถามว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เป็นต้นค่ะ พอหมดเวลา ก็จะพัก 20 นาทีเหมือนเดิมค่ะ

-พาร์ทสุดท้าย เป็นการฟัง 30 นาที ประมาณ 20 กว่าข้อ จะเป็น "การฟังพร้อม ๆ กัน" ค่ะ ไม่มีขอหยุด ไม่มีการฟังซ้ำ มีรอบเดียวค่ะ แต่ว่าพูดช้า ไม่เร็วเลย แล้วคือจะมีเวลาให้ฝนแต่ละข้อประมาณ 20-30 วินาที หลังจากจบเทปเสียงข้อสุดท้าย คนคุมสอบจะมาเก็บข้อสอบทันทีเลยค่ะ 

สมุดโน๊ตสำหรับจดจำศัพท์     สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนที่สนใจการสอบ สอบผ่านทุกคนนะคะ ตัวเราเองก็ผ่านแล้วในระดับเริ่มต้นค่ะ อ่านหนังสือ ทบทวนคำศัพท์ ขยัน ตรงต่อเวลา มีวินัยในการเรียนก็สอบผ่านแล้วนะคะ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ 

 

เรื่องโดย SUPHARAT.1998

ขอขอบคุณรูปภาพ รูปภาพที่ 1 https://www.wegointer.com รูปภาพที่ 2 https://njlptcenter.wordpress.com รูปภาพที่ 3 https://aoysensei.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด