ความรู้

แชร์เทคนิคติดรอบพอร์ต KKBS ม.ขอนแก่น สำหรับคนผลงานน้อย!!

1.7k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แชร์เทคนิคติดรอบพอร์ต KKBS ม.ขอนแก่น สำหรับคนผลงานน้อย!!

                      สวัสดีครับ แนะนำตัวก่อนนะครับ ผมเป็นเด็ก 63 ซึ่งเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 ต้นๆ และผลงานด้านวิชาการ และจิตอาสาไม่ได้เยอะอะไรเมื่อเทียบกับผู้อื่น ผมจะมาแชร์เทคนิคในการทำพอร์ต และสิ่งที่ทำให้อาจารย์ที่พิจารณาสนใจในพอร์ตของเรานะครับ ผมยื่นพอร์ตนี้แค่ที่มหาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม ที่เดียวนะครับ ซึ่งพอร์ตที่จะนำมาลงนี้มี 12 หน้า 10 แผ่นนะครับ (ทางมหาลัยกำหนดจำนวนหน้ามาเช่นนี้ครับ) โปรแกรมที่ผมใช้ทำ Canva และ Photoshop

 

เทคนิคการทำพอร์ตเบื้องต้นสำหรับผมนะครับ

1. ใช้สีให้ตรงกับมหาลัยที่จะยื่น

2. ดูจำนวนหน้าที่มหาลัยบังคับ

3. เลือกฟอนต์ที่อ่านง่าย

หน้าปกของผมนะครับ ของผมรูปของผม ตราโรงเรียน ชื่อ และคณะพร้อมสาขาครับ แนะนำให้ทำธีมให้เข้ากับคณะที่เราจะเข้านะครับ อย่างตัวอย่างของผม คณะบริหารธุรกิจ ผมก็ใช้เป็นรูปเงิน และเหรียญทองให้เข้ากับธีมของคณะบริหารธุรกิจครับ"หน้าปก" ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญนะครับ ถ้าทำหน้าปกดีก็จะทำให้พอร์ตของคุณดูดีน่าเปิดอ่านไปด้วยนะครับ หน้าปกของผมนะครับ ของผมรูปของผม ตราโรงเรียน ชื่อ และคณะพร้อมสาขาครับ แนะนำให้ทำธีมให้เข้ากับคณะที่เราจะเข้านะครับ อย่างตัวอย่างของผม คณะบริหารธุรกิจ ผมก็ใช้เป็นรูปเงิน และเหรียญทองให้เข้ากับธีมของคณะบริหารธุรกิจครับ 

Advertisement

Advertisement

 

หน้าต่อไปนะครับ “คำนำ” ผมก็อธิบายครับว่าพอร์ตของผมประกอบด้วยอะไรบ้าง และใส่ชื่อผู้จัดทำด้านล่างครับ

หน้าต่อไปนะครับ “คำนำ” ผมก็อธิบายครับว่าพอร์ตของผมประกอบด้วยอะไรบ้าง และใส่ชื่อผู้จัดทำด้านล่างครับ

 

หน้าต่อไป “โปรไฟล์” หน้านี้ก็เปรียบเสมือนเราอธิบายตัวตนของเราให้ผู้ตรวจพอร์ตได้รู้จักตัวตนของเราครับ

หน้าต่อไป “โปรไฟล์” หน้านี้ก็เปรียบเสมือนเราอธิบายตัวตนของเราให้ผู้ตรวจพอร์ตได้รู้จักตัวตนของเราครับ ว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบเรียนวิชาอะไร มีงานอดิเรกอะไร ส่วนช่อง "ความสามารถพิเศษ" ผมว่าช่องนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับ พยายามหาทักษะที่เรามีและน่าสนใจมาใส่ดูครับ 

 

“เหตุผลในการเรียน” หน้านี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าควรมีนะครับ ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงเหตุผล และแรงจูงใจที่เราอยากเรียนในคณะนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราครับ

“เหตุผลที่ทำให้เราอยากเรียน” หน้านี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าควรมีนะครับ ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงเหตุผล และแรงจูงใจที่เราอยากเรียนในคณะนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราครับ

Advertisement

Advertisement

 

*********หน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญมากในพอร์ตของผมนะครับ********* The Business Model Canvas ที่ผมเขียนส่งนี้คืออะไร? The Business Model Canvas  คือเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมธุรกิจ ซึ่งมันจะช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญ และนำมาวิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ แผนผังที่ผมเขียนไปคือ หลอดสแตนเลส ผมนำประเด็นในเรื่องของขยะพลาสติก และภาวะโลกร้อนมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ ซึ่งแผนผังนี้เราจะต้องอธิบายรายละเอียดของธุรกิจที่เราคิดเอาไว้อย่างละเอียดนะครับ ดูได้ตามตัวอย่างที่ผมได้นำมาลงไว้ได้เลยครับ

                                                      *********หน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญมากในพอร์ตของผมนะครับ*********

The Business Model Canvas ที่ผมเขียนส่งนี้คืออะไร?

The Business Model Canvas  คือเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมธุรกิจ ซึ่งมันจะช่วยรวบรวมข้อมูลสำคัญ และนำมาวิเคราะห์ วางแผน และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ซึ่งประกอบด้วย

1. ลูกค้า Customer Segments         ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ

2. คุณค่า Value Propositions           จุดเด่นของสินค้าหรือบริการ

3. ช่องทาง Channels                       สื่อ แพลตฟอร์ม รูปแบบ และวิธีในการสื่อสารไปถึงลูกค้า

4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationships  วิธีในการรักษาลูกค้าฐานลูกค้า

Advertisement

Advertisement

5. กระแสรายได้ Revenue Streams   รายได้ของธุรกิจ

6. ทรัพยากรหลัก Key Resources      สิ่งที่จำเป็นในการดําเนินธุรกิจ

7. กิจกรรมหลัก Key Activities           กิจกรรมที่ต้องทําเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้

8. พันธมิตรหลัก Key Partners          ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและการช่วยขาย

9. โครงสร้างต้นทุน Cost Structure    ต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจนี้

 

ซึ่งใน The Business Model Canvas ของผมเขียนไว้ดังนี้ครับ

1. Customer Segments                 ทุกเพศทุกวัย เพราะหลอดสามารถใช้ได้ทุกคนครับ

2. Value Propositions                    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พกพาสะดวก ใช้งานได้ง่าย สะอาด

3. Channels                                   จะแบ่งแยกได้ 5 อย่างนะครับ

                                                    1.Awareness : การโฆษณาใน Internet

                                                     2.Evaluation : การได้ทดลองซื้อใช้

                                                     3.Purchase   : สั่งซื้อออนไลน์ และ ซื้อที่โรงงาน

                                                     4.Delivery     : ไปรษณีย์ และตัวแทนขาย

                                                      5.After-sale  : หากสินค้าเสียหายจากการผลิดยินดีคืนเงิน 3 เท่า

4. Customer Relationships            นำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

5. Revenue Streams                      การขายสินค้า

6. Key Resources                           1: เงินทุน

                                                       2: สแตนเลส

                                                       3: ข้อมูลและเทคนิคการผลิต

7. Key Activities                              1: ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

                                                       2: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. Key Partners                                แหล่งซื้อขายสแตนเลส

9. Cost Structure                             1: ต้นทุนคงที่      : ค่าจ้างพนักงาน

                                                        2: ต้นทุนผันแปร : ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง

                                                        3: ต้นทุนผลิตมากแล้วราคาถูกลง : ซื้อสแตนเลสจำนวนมาก 

 

แผนผังที่ผมเขียนไปคือ หลอดสแตนเลส ผมนำประเด็นในเรื่องของขยะพลาสติก และภาวะโลกร้อนมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ ซึ่งแผนผังนี้เราจะต้องอธิบายรายละเอียดของธุรกิจที่เราคิดเอาไว้อย่างละเอียดนะครับ ดูได้ตามตัวอย่างที่ผมได้นำมาลงไว้ได้เลยครับ

 

ต่อไปก็เป็น “เกรดเฉลี่ย” ของเรานะครับผมแนะนำสำหรับคนที่จะยื่นรอบแรกเกรดควรมากกว่า 3.0 นะครับ ซึ่งเกณฑ์ของแต่ละมหาลัย แต่ละคณะก็ต่างกันนะครับ ยกตัวอย่างอย่างที่ “มหาลัยขอนแก่น” คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม กำหนดเกรดขั้นต่ำ “3.0” ถึงจะสามารถยื่นรอบแรกได้ครับ

ต่อไปก็เป็น “เกรดเฉลี่ย” ของเรานะครับผมแนะนำสำหรับคนที่จะยื่นรอบแรก เกรดควรมากกว่า 3.0 นะครับ ซึ่งเกณฑ์ของแต่ละมหาลัย แต่ละคณะก็ต่างกันนะครับ ยกตัวอย่างอย่างที่ “มหาลัยขอนแก่น” คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม กำหนดเกรดขั้นต่ำ “3.0” ถึงจะสามารถยื่นรอบแรกได้ครับ

 

ต่อไปคือ “กิจกรรมที่เข้าร่วม” รวบรวมกิจกรรมที่เด่นของเรา แล้วแยกเป็นหมวดหมู่นะครับ ผมแนะนำให้เก็บรวบรวมผลงานที่อยู่ในระดับมัธยมขึ้นนะครับ

                            ต่อไปคือ “กิจกรรมที่เข้าร่วม” รวบรวมกิจกรรมที่เด่นของเรา แล้วแยกเป็นหมวดหมู่นะครับ ผมแนะนำให้เก็บรวบรวมผลงานที่อยู่ในระดับมัธยมขึ้นนะครับ

ต่อไปคือ “กิจกรรมที่เข้าร่วม” เลือกใส่ผลงานที่เด่นๆ และมีความเกี่ยวข้องกับคณะที่เราอยากจะเข้า ในแต่ละกิจกรรมอาจเลือกเพียง 3-4 รูปในและเขียนอธิบายใต้ภาพสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายๆว่าเราทำอะไรบ้างในกิจกรรมนั้นๆ

 

“เกียรติบัตร” แยกหมวดหมู่จิตอาสา และด้านการเรียนด้วยนะครับ “เกียรติบัตร” แยกหมวดหมู่จิตอาสา และด้านการเรียนด้วยนะครับ

“เกียรติบัตร” แยกหมวดหมู่จิตอาสา และด้านการเรียนด้วยนะครับ แนะนำให้ใส่เฉพาะที่เกี่ยวกับคณะนะครับ ควรเขียนอธิบายผลงานต่างๆ ที่เคยได้ทำมานะครับ 

หน้าสุดท้าย ก็จะเป็นหน้าปกปิดนะครับ

 

หน้าสุดท้าย ก็จะเป็นหน้าปกปิดนะครับ

 

ภาพโดยนักเขียน

 

ขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับ ใครมีคำถามสามารถคอมเม้นต์ไว้ได้นะครับ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์