ความรู้

แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 21

168
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 21

แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชุดที่ 21


คำแนะนำจากประสบการณ์ตรง

ในการสอบแต่ละครั้งวิชาภาษาไทยควรเลือกทำเป็นวิชาแรก เพราะส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าวิชานี้หากเราเตรียมตัวมาดี อ่านเนื้อหาให้ครอบคลุมที่จะออกสอบ   ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในหนังสือหรือเว็บทำข้อสอบออนไลน์ต่าง ๆ ผู้สอบควรอยู่ในกลุ่มติวหรือกดถูกใจเพจติว เพื่อจะได้เห็นข้อสอบผ่านตาบ่อยๆ และหมั่นไปตอบคำถาม หากเจอคำถามที่เราทำไม่ได้ให้รีบหาคำตอบอย่าปล่อยผ่าน ฝึกทำจนเป็นนิสัย  เพราะการหาคำตอบด้วยตัวเองจะทำให้เราจำข้อสอบในเรื่องนั้นได้ดีขึ้น  มองแนวข้อสอบให้ออก จับจุดให้ได้ หากตัวเอายังมีช่องโหว่ในส่วนใดให้เรารีบเติมเต็มในส่วนนั้น เพราะการสอบแต่ละครั้งไม่ใช่เอาแค่ผ่าน เรายังจะต้องแข่งขันกับคนอีกนับร้อยนับพัน หากข้อนี้เราทำได้คนอื่นเขาก็ทำได้เช่นกัน การสอบนี้เป็นการสอบคัดเลือกและจัดอันดับ หากเราอยากได้อันดับที่ดีแล้วให้เราเตรียมตัวในส่วนนี้ให้ดี ไม่ควรพลาดแม้แต่ข้อเดียว

Advertisement

Advertisement

นักรบดินสอ2B ทุกท่านสามารถฝึกทำข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ สำหรับใช้สอบราชการทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง ผ่านเว็บไซต์ ดินสอสองบี.com รองรับทุกเครื่อง ทุกระบบ


>> ฝึกทำข้อสอบภาษาไทยชุดที่ 21 <<


1) ข้อใดถูกต้อง

 1. สำมะเรเทเมา
 2. สัมมะเลเทเมา
 3. สำมะเลเทเมา
 4. สามเรเทเมา

2) การเขียนแนะนำสถานที่ข้อใดใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องตามบริบท?

 1. วัดร่องขุ่นได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมว่าวัดสีขาวหรือ "ไวท์เทมเพิล" ในภาษาอังกฤษ
 2. วัดร่องขุ่นเป็นวัดท่องเที่ยวที่สำคัญยิ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายเลย
 3. การออกแบบพระอุโบสถเน้นสถาปัตยกรรมที่มีความอ่อนช้อย ประดับด้วยกระจกเงา และใช้สีขาวล้วน
 4. ภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามที่อาจารย์เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์เป็นผู้ออกแบบ

3) "หน้าบานเป็นกระด้ง หน้าบวมเป็น....?...."

Advertisement

Advertisement

 1. หม้อ
 2. กระโล่
 3. กะทะ
 4. กระเชอ

4) สำนวนใดยากลำบากมากที่สุด

 1. งมเข็มในมหาสมุทร
 2. เข็นครกขึ้นภูเขา
 3. จูงช้างลอดรูเข็ม
 4. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม

5) สำนวนใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 1. รวดเร็วปานกามนิตหนุ่ม
 2. รวดเร็วปานสายฟ้า
 3. รวดเร็วปานลิงลม
 4. รวดเร็วปานสายลม

6) "คลองแสนแสบเป็นคลองขุดใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. ๓ ใช้เวลาในการขุด ๓ ปี คือระหว่าง พ.ศ. ๒๓๘๐ - ๒๓๘๓ คลองแสนแสบเริ่มขุดตั้งแต่บริเวณคลองบางลพูกับคลองโอ่งอ่างบรรจบกัน มาถึงวังสระปทุม ผ่านเขตหนองจอก ถึงตำบลบางน้ำเปรี้ยว จังหงัดฉะเชิงเทราแล้วเชื่อมต่อกับคลองบางขนากเพื่อออกสู่แม่น้ำบางปะกง"
ข้อใดเป็นใจความสำคัญที่นำไปใช้เขียนย่อความได้ถูกต้อง ?

 1. การขุดคลองแสนแสบทำให้การเกษตรอุดมสมบูรณ์
 2. คลองแสนแสบขุดเชื่อมตั้งแต่กรุงเทพฯถึงฉะเชิงเทรา
 3. คนไทยอาศัยคลองแสนแสบทำการค้าขาย
 4. การเดินทางต้องอาศัยคลองแสนแสบเป็นเส้นทางหลักเท่านั้น

Advertisement

Advertisement


7) " เมื่อมีการปฎิวัติอุตสาหกรรมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มนุษย์รู้จักการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน ทำให้การผลิตสินค้าต่างๆ มีหลากหลายชนิดมากขึ้นและผลิตได้ในปริมาณมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่การช่างที่ใช้ฝีมือและศิปะก็ยังคงมีอยู่ต่อมา และยังได้พัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมได้"
ข้อใดสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปใช้แก้ปัญหาชีวิตตามข้อความข้างต้น ?

 1. การผลิตสินค้าจำนวนมากของโรงงานอุตสาหกรรม
 2. การแข่งขันกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝีมือช่างโรงงานอุตสาหกรรม
 3. การพัฒนาฝีมือการช่างให้มีรูปแบบแข่งขันกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 4. การออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมให้ทัดเทียมกับงานฝีมือ

8) สมชายแพ้ฟันตั้งแต่อายุยังน้อย หมายถึงข้อใด

 1. สมชายฟันหักเร็วกว่าธรรมดา
 2. สมชายอายุสั้น
 3. สมชายฟันดาบแพ้เพื่อน
 4. สมชายแพ้ฟันตัวเอง

9) ข้อใดต่อไปนี้สะกดถูกต้อง

 1. ซาหลิ่ม-ซาบสร้าน
 2. ชะม้อยชะม้าย - ชายตา
 3. เซ็นต์ชื่อ - เซนติเมตร
 4. ชัชวาลย์-เชาวน์ปัญญา

10) ข้อใดเป็นการเขียนโต้แย้งข้อความโฆษณา “ครีมนี้เปลี่ยนผิวดำเป็นผิวขาวใสได้ใน ๓ วัน”

 1. ผิวขาวทำให้บุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ เป็นที่ดึงดูดใจของผู้พบเห็น
 2. ผิวขาวเป็นค่านิยมของชาวเอเชียเพราะแสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดี
 3. ผิวดำแก้ไขให้เป็นผิวขาวได้ยากภายในเวลาอันสั้น
 4. ผิวดำทำให้เลือกสีเสื้อผ้าที่เหมาะสมลำบากกว่าผิวขาว

11) "พลาดพลั้งก่อนจะทำสำเร็จ" ตรงกับสำนวนใด

 1. ตักน้ำรดหัวตอ
 2. ตกม้าตาย
 3. ตกล่องปล้องชิ้น
 4. ตีตนไปก่อนไข้

12) " เมื่อมีการปฎิวัติอุตสาหกรรมในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ มนุษย์รู้จักการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน ทำให้การผลิตสินค้าต่างๆ มีหลากหลายชนิดมากขึ้นและผลิตได้ในปริมาณมากภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่การช่างที่ใช้ฝีมือและศิปะก็ยังคงมีอยู่ต่อมา และยังได้พัฒนาทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมได้ "
ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่นำไปใช้เขียนย่อความได้ถูกต้อง ?

 1. แม้โรงงานอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้าได้ปริมาณมาก แต่การช่างฝีมือก็สามารถผลิตสินค้าคุณภาพ แข่งขันได้
 2. การช่างฝีมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
 3. ผลิตภัณฑ์ของช่างฝีมือมีรูปแบบสวยงามเป็นที่นิยมมากกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
 4. การปฎิวัติอุตสาหกรรมเริ่มเมื่อตอนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ก่อนการช่างฝีมือ

13) ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง

 1. คดี-คดี
 2. คัมภีร์-คัมภีร์
 3. คณะ-คณะ
 4. คติพจน์-คติพจน์

14) มานะละเลยลูกน้องที่ทำงานดี แล้วมาเสียดายทีหลังเมื่อโดนบริษัทคู่แข่งแย่งตัวไป ตรงกับสำนวนใด

 1. พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
 2. ปลาตกน้ำตัวโต
 3. วัวเคยขา ม้าเคยขี่
 4. พบไม้งามเมื่อยามขวานบิ่น

15) ข้อใดหมายถึง การกระพือให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้โด่งดัง

 1. ตีปี๊บขึ้นเงินเดือน
 2. โวเอาอยู่
 3. ฟุ้งเศรษฐกิจไทยโต6%
 4. ปัดเอื้อทุจริตข้าว

16) ข้อความใดไม่ใช่การเขียนพรรณนา?

 1. น้ำตกช่วงสุดท้ายยังพุ่งลงเป็นสายกระทบลานหินกว้างสะท้อนแสงตะวันงามระยับตา
 2. น้ำตกสายนี้มีเสน่ห์ติดตาตรึงใจผู้มาเยือนด้วยสายธารที่ตกลงมาไหลรินโอบกอดลานหิน
 3. หนุ่มสาวนิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกแห่งนี้ จึงขนานนามน้ำตกนี้ว่า “น้ำตกลานรัก”
 4. นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตากับฝูงผีเสื้อที่บินวนเวียนเหนือน้ำตกราวกับกลีบดอกไม้โปรยปราย

17) เขาจัดงานแต่งลูกสาวใหญ่โตเพราะได้ลูกเขยเป็นเศรษฐี งานนี้แม่เจ้าสาวหน้าบานเป็น.....?.....เลย

 1. กระโล่
 2. จานบิน
 3. จานเชิง
 4. กระเชอ

18) ข้อใดสะกดถูกต้องทุกคำ

 1. พูทุเรียน - ถั่วพู
 2. มาตราฐาน - มาตรการ
 3. ชะมด - ชะมดชะม้อย
 4. ข้าวเจ้า - ท้าวแขน

19) สำนวนใดเปรียบเทียบเตือนใจให้คนรักษาคำพูด

 1. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
 2. ปลาหมอตายเพราะปาก
 3. มือถือสาก ปากถือศีล
 4. วาจาเหมือนงาช้าง

20) ข้อใดมีความหมายแฝง

 1. ดม
 2. ดูด
 3. ชัก
 4. อม

เกร็ดความรู้

สำนวนที่นำมาจาก รามเกียรติ์  "ยักษ์ลักมาลิงพาไป"

สำนวน

สำนวนที่นำมาจาก รามเกียรติ์  "งอมพระราม"

สำนวน

สำนวนที่นำมาจาก รามเกียรติ์  "องคตพดหาง"

สำนวน

สำนวนที่นำมาจาก รามเกียรติ์  "วัดรอยเท้า"

สำนวน

สำนวนที่นำมาจาก รามเกียรติ์  "ลูกทรพี คนทรพี"

สำนวน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนสอบ

 1. คำถูก-คำผิด/คำอ่าน ภาษาไทยที่เราใช้ปัจจุบันบางคำที่เราเห็นผ่านตาและใช้บ่อย อาจจะผิดหลักภาษา ดังนั้นในการสอบเราจะต้องฝึกเขียน คำเหลานั้นให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึกเขียนวันละอย่างน้อย 10 คำ เท่านี้เราก็จะทำข้อสอบในส่วนนี้ได้
 2. การเรียงประโยค ข้อสอบในส่วนนี้ จะมีบทความให้เราเรียงลำดับของบทความ หากเราไม่ได้มีความรู้ในหลักภาษา เราก็จะเรียงตามความรู้สึกของเราเอง ซึ่งเราจะเสียคะแนนในส่วนนี้ไปเลย ฉนั้น เราจะต้องรู้หลักการเรียงลำดับตามหลักของภาษาจะทำให้ข้อสอบแนวนี้ทำคะแนนให้เราได้
 3. สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ในส่วนสำนวนไทยให้เราอ่านและจำ สำนวนไทย พร้อมกับความหมาย ให้จำเฉพาะสำนวนที่เราไม่คุ้น จะย่นเวลาในการอ่านได้เยอะ
 4. คำและความหมาย คำในภาษาไทยนั้นมีทั้งความหมายโดยตรง กับความหมายโดยนัย รวมทั้งคำไวพจน์ คำสุภาพ คำราชาศัพท์  คำตรงข้าม สรรพนาม คำลักษณนาม คำสมาธ-สนธิ   ฯลฯ ซึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้เพื่อใช้ในการสอบ
 5. การเรียงคำตามพจนานุกรม ข้อสอบแนวนี้นานๆจะเจอ แต่ห้ามประมาท เราจะต้องรู้หลักในการเรียงคำตามพจนานุกรม
 6. การตีความการสรุปความ ข้อสอบในส่วนนี้เราจะต้องจับหลักในการออกข้อสอบให้ได้แล้วหมั่นฝึกทำข้อสอบแนวนี้ให้มากๆ


"ทุกความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จ"

"ทุกความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายาม"


ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากใครบันดาลให้เกิดทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือผลของความพยายามของเราที่สั่งสมมา จนก้าวมาถึงจุดหมายคือความสำเร็จ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังอ่านหนังสือสอบ ให้ประสบความสำเร็จดังที่ท่านมุ่งหมายไว้

อ้างอิง : เนื้อหาข้อสอบได้นำมาจาก เว็บไซต์ www.ดินสอสองบี.com ซึ่งผู้เขียนเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้

ขอบคุณภาพจาก : BMJ Studio

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์