ความรู้

แนะนำการปรับตัวของครูในยุคศตวรรษที่21

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แนะนำการปรับตัวของครูในยุคศตวรรษที่21

ในปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ รอบตัวให้มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้น ทุกสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยสะดวกและคุ้มค่ามากที่สุด หลากหลายอาชีพหายไปและหลากหลายอาชีพก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและเข้ากับเหตุการณ์สังคมปัจจุบัน หนึ่งในอาชีพเหล่านั้นก็มีอาชีพครูอยู่ในนั้นด้วยเราไปดูกันครับว่าครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องทำ ต้องเปลี่ยน ต้องพัฒนาด้านการสอนอะไรบ้าง

Teaching1.       ให้นักเรียนรู้จักการทำโครงงาน ทั้งแบบเดี่ยวและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม

ในข้อแรกเชื่อว่าหลายคนน่าจะให้นักเรียนได้ทำอยู่แล้วครับแต่ในยุคศตวรรษที่ 21 จะต่างออกไปเล็กน้อยคือให้ครูสร้างความหลากหลายในการทำโครงงานก็คือทำเดี่ยวบ้าง ทำกลุ่มบ้าง กลุ่ม3คน กลุ่ม5คน กลุ่ม10คน สลับกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของเนื้อหาโครงงานนั้น ๆ โดยจาจจะไม่ต้องทำแบบเต็มรูปแบบของโครงงานแต่ให้นักเรียนเข้าใจในหลักการทำและนำมานำเสนอเขียนสรุปโครงงานให้ได้ครับ

Advertisement

Advertisement

Learning2.       ให้นักเรียนได้เรียนในหัวข้อที่ต้องการ

ในบางเรื่องครูอาจจะสร้างคำถามปลายเปิดให้นักเรียนได้เลือกเอาว่าจะทำงานส่งหรือจะเรียนเรื่องนั้นอย่างไร เช่น ในยุคก่อนนี้อาจจะให้เด็กนักเรียนคัดคำศัพท์มาส่งครูแต่ในยุคศตวรรษที่ 21ครูอาจจะปรับเปลี่ยนให้นักเรียนแต่งกลอนที่มีเนื้อหาความหมายของคำศัพท์นั้นมาส่ง โดยตอนสรุปหน้าห้องอาจจะมีการให้นักเรียนได้เสนอแล้วโหวตกันจนเหลือ A และ B แล้วให้นักเรียนเลือกก็ได้การทำแบบนี้นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นในการทำงานส่งครูและทำอย่างเต็มที่นั่นเองEvaluation

3.       มีการประเมินนักเรียนเป็นระยะ

เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเด็กมีการพัฒนาทุกวันดังนั้นครูจึงประเมินนักเรียนบ่อย ๆ อาจจะ2เดือนประเมินหนึ่งครั้งก็ได้ครับเพื่อเราจะได้เห็นปัญหาของเด็กและสามารถแก้ได้ทันการนั่นเองlearning

4.       มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

Advertisement

Advertisement

ข้อนี้ครูในปัจจุบันหลายท่านมีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายแต่ในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องนำมาใช้ทุกวิชาเพื่อให้เด็กได้เกิดกรเรียนรู้ในทุกที่นั่นเอง ในห้องเรียนครูอาจจะให้นักเรียนดูคลิปสื่อการสอนแล้วให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลต่อนอกเวลาเรียนก็ได้ครับlearnig

5.       ครูเน้นการสอนให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะนี้ครูจะมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดให้นักเรียนเอาความรู้ที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสูงสุดโดยครูอาจจะให้นักเรียนทำโครงงานที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองแล้วแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลงไปในนั้นเด็กจะรู้สึกง่ายและมีความสนใจในการทำงานครับteachigทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางการวางแผนของครูเบื้องต้นเท่านั้นครับ เริ่มแรกเลยครูต้องวิเคราะห์และเข้าใจในเนื้อหาวิชาของครูก่อนว่ามีลักษณะอย่างไร ควรจะให้เด็กทำงานส่งในลักษณะไหน สืบค้นข้อมูล ทดลองทำ หรือปฏิบัติทดลอง เมื่อพิจารณาแล้วก็ออกแบบการสอนให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการการสอนตามหลักทฤษฎีที่ท่านใช้ครับ ผลที่ได้จะมันจะออกมาเป็นระบบไม่ทำให้ครูยุ่งยากและเหนื่อยตอนท้ายเทอมครับ

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์