ความรู้

แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว

1.6k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว

แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว

          วันนี้ KP ได้นำแบบทดสอบออนไลน์มาฝากครับ แบบทดสอบที่กล่าวถึงนั้นก็คือ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว ซึ่งแบบทดสอบที่ KP นำมาฝากนี้ข้อสอบมีจำนวน 10 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ถึงจะได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ ฟรีๆ โดยเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ 

          ก่อนอื่น KP จะพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว ในขั้นตอนแรกให้ทุกท่านเข้าไปดูโจทย์ของแบบทดสอบก่อนว่าแบบทดสอบนั้นต้องการให้เราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ต้องการให้เราศึกษาในเรื่องใด เราก็ไปค้นคว้าหาคำตอบโดยใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายตามที่เราถนัด เช่น ศึกษาจากเอกสาร ตำรา หนังสือเรียนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและเชื่อถือได้ เป็นต้น โดยคนส่วนมากจะค้นหาในเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่เพราะสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการค้นคว้า เมื่อเราค้นคว้าและศึกษาข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำแบบทดสอบถ้าข้อไหนที่เรายังไม่มั่นใจให้กลับไปศึกษาข้อมูลมาใหม่แล้วค่อยมาทำแบบทดสอบออนไลน์ต่อก็ได้ เนื่องจากแบบทดสอบไม่ได้จำกัดเวลาในการทำครับ และนี่ก็คือแนวทางในการทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่ KP ได้คะแนนเต็มในทุกๆครั้งที่ทำแบบทดสอบไม่ว่าจะแบบทดสอบไหนก็ได้คะแนนเต็มอยู่ตลอด นี่ก็คือข้อดีของการศึกษาค้นคว้ามาก่อน และในการทำแบบทดสอบนี้ยังเป็นผลดีต่อเราในทางอ้อมได้ด้วย หลายท่านยังสงสัยว่ามีผลดีอย่างไร ผลดีก็คือเราได้ศึกษาและได้รับความรู้จากการค้นคว้าหาคำตอบในการทำแบบทดสอบนี้เองครับ

Advertisement

Advertisement

          กล่าวถึง ยาเสพติด นั้นเป็น ภัยร้ายใกล้ตัว ที่บางคนหลีกเลี่ยงได้ แต่บางคนก็หลบไม่พ้นด้วยการอยากรู้อยากลอง จนทำให้ต้องการที่เสพอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติดหรือ สารเสพติด เป็นสารเคมีหรือวัตถุ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม ทางการฉีด กิน ดม สูบ จะทำให้เกิดผลตามมาคือ เกิดความต้องการเสพสารนั้นอย่างรุนแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการเพิ่มปริมาณสารนั้นมากขึ้น เมื่อหยุดเสพจะทำให้เกิดอาการถอนยา หลายคนไม่รู้ว่าอาการถอนยาเป็นอย่างไร อาการถอนยา คือ เกิดอารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ เหนื่อยล้า หงุดหงิด และเกิดความอยากเสพยาอย่างรุนแรง เมื่อเสพไปนานๆจะทำให้ร่างกายของผู้ที่เสพทรุดโทรมลง ถ้ารุนแรงอาจเสียชีวิตได้เลย ปัจจุบันนี้ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายและค้าขายสะดวก คือ บุหรี่ ที่วัยรุ่นส่วนมากคิดว่าสูบแล้วเท่จึงให้ความสนใจอยากมากเพราะหาซื้อง่าย ซึ่งนี่ก็เป็นภัยใกล้ตัวมาก เกิดผลเสียทั้งตนเองและคนรอบข้างเพราะควันบุหรี่นี้มีสารที่มีชื่อว่า นิโคติน สารนิโคตินส่งผลต่อสมองและระบบประสาทโดยตรง เมื่อเสพในปริมาณที่น้อยจะกระตุ้นระบบประสาททำให้รู้สึกมีความสุข แต่ถ้าเสพในปริมาณมากนิโคตินจะมีผลที่แสดงออกทางร่างกายคือ ทำให้หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง และเมื่อหยุดสูบจะทำให้เกิดการถอนยาอาการนี้ KP ได้กล่าวไว้แล้วในข้างต้นและ และไม่มีแค่เฉพาะบุหรี่เท่านั้น สารเสพติดอื่นๆก็เช่นกันยังมีผลเสียมากกว่าบุหรี่มาก ไม่ว่าจะเป็นสารระเหย ยาบ้า ยาไอซ์ และอื่นๆอีกวมากมาย

Advertisement

Advertisement

          ดังนั้น KP จึงตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมวัยรุ่นที่อยากรู้อยากลอง สนุกกับการเสพสารเสพติดโดยไม่คำนึงผลที่ตามมา ซึ่งผลที่ตามมานี้อาจร้ายแรงกว่าที่ KP กล่าวมา และในครั้งนี้ KP จึงนำแบบทดสอบนี้มาให้ทุกท่านได้ทำ เพื่อที่จะตระหนัก และมีสติในการใช้ชีวิตได้รู้ถึงอัตราจากสารเสพติดนั้นๆ ซึ่งในส่วนเนื้อหาอื่นๆที่ละเอียดกว่านี้ทุกท่านสามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามวิธีที่ KP ได้แนะนำไว้ในข้างต้น KP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความและทำแบบทดสอบนี้จะได้รับความรู้อยากมากมายจากที่ได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเองและได้เกียรติบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำผลงานต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในโอกาสอื่นๆได้ 

          แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว จัดทำขึ้นโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะเก็บรวบรวมเกียรติบัตรสวยๆ ไว้ทำเป็นผลงาน การประเมินต่างๆ สามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้เลยครับ

KPเครดิตภาพจาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม

ข้อแนะนำครับ หากทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
  2. แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
  3. ตรวจเช็คใน E-mail ที่ท่านกรองลงทะเบียนไว้
  4. หากตรวจสอบตามข้อ 1-3 แล้ว แต่เกียรติบัตรยังไม่เข้า E-mail ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า แบบสอบถามนั้นครบจำนวนที่ผู้สร้างกำหนดแล้ว ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไปได้ครับ หรือสามารถติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Facebook : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม ได้เลยครับ

         ถ้าทุกคนพร้อมที่จะทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว แล้วท่านสามารถทำแบบทดสอบตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ 

ทำแบบทดสอบ >>คลิกตรงนี้ครับ<<

ตัวอย่างหน้าแรกของแบบทดสอบครับ

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบครับ

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

         นี่ก็เป็นเกียรติบัตรสวย ๆ ที่ KP ได้มาจากการทำ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว ครับ ทุกท่านก็สามารถครอบครองและได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ แบบนี้เช่นกัน 

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

 

***เฉลย***ในเพจ Facebook : เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ท่านใดสนใจให้คลิกตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ และฝากติดตามเพจ เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ของ KP ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ


บทความและภาพประกอบ โดย KP (นักเขียน)

ขอขอบคุณ แบบทดสอบความรู้เรื่อง ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว จาก ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์