ความรู้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ( Educational Research ) จัดทำโดย รร. องครักษ์

3.5k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ( Educational Research ) จัดทำโดย รร. องครักษ์

                 สวัสดีคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน โดยเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ติดตาม Narika มาโดยตลอดนะคะ สำหรับวันนี้ Narika ก็มีหลักสูตรดี ๆ มาแนะนำ หลังจากที่ได้เข้าไปทำแบบทดสอบออนไลน์จนได้รับเกียรติบัตรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้นำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์มาให้ทุกท่านได้เข้าไปทำแบบทดสอบกันค่ะ เพราะว่าหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ซึ่งหลักสูตรนี้ก็คือ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ( Educational Research ) ซึ่งจัดทำขึ้นโดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ค่ะ ภาพประกอบบทความของ Narika

Advertisement

Advertisement

                ซึ่งแบบทดสอบแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ( Educational Research )นี้ ประกอบด้วยข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ โดยเมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 หรือทำถูกตั้งแต่ 16 ข้อขึ้นไป ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรสวย ๆ ในอีเมล์ของท่านได้ทันทีค่ะ แต่ระบบเกียรติบัตร จำกัดได้แค่ วันละ 1,500 ฉบับ นะคะ ถ้าวันนี้ระบบปิดเนื่องจากครบตามจำนวนแล้ว ก็สามารถรอทำในวันถัดไปได้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ( Educational Research )

ภาพประกอบบทความของ Narika                ซึ่งหลังจากที่ Narika ได้ศึกษาค้นคว้าและทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวิจัยทางการศึกษา ( Educational Research ) แล้ว ก็ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ยกตัวอย่าง ดังนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

1) Quantitative Research คือ การวิจัยเชิงปริมาณ

2) ลักษณะของ Qualitative Research คือ เป็นการทำความเข้าใจ อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

3) การนำระเบียบวิธีการวิจัยของ Quantitative Research และ Qualitative Research มาผสมผสานกันในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เป็นการวิจัยประเภท Mixed Methods Research

4) การทำงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

5) ข้อดีของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ มีระเบียบแบบแผนในการวิจัยที่ชัดเจนแน่นอน

6) ข้อดีของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ มีความยืดหยุ่น

7) “ค่าดัชนีความสอดคล้อง” มีความสำคัญ คือ ใช้หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ได้ สามารถสร้างเครื่องมือให้มีคุณภาพได้ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยได้

Advertisement

Advertisement

8) “ค่าดัชนีความสอดคล้อง” ควรมีค่าอยู่ที่ 0.5 ขึ้นไป

9) สมมติฐานการวิจัย มี 2 ประเภท ได้แก่ สมมติฐานแบบมีทิศทาง - สมมติฐานแบบไม่มีทิศทาง

10) โดยปกติระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ในการวิจัยทางการศึกษา) จะตั้งไว้ที่ระดับ 0.5

               Narika หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรสวย ๆ ในหลักสูตรนี้เช่นกันนะคะ หากทำแล้วยังไม่ผ่าน ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปนะคะ เพราะท่านสามารถคลิกเข้าไปทำแบบทดสอบใหม่ได้ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลจากที่นั่นแน่นอนค่ะ ภาพประกอบบทความของ Narika                ในโอกาสนี้ Narika ต้องขอขอบคุณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ : งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ที่น่าสนใจมาให้ Narika และทุกท่านได้ทำกันในวันนี้ค่ะ 

               สุดท้ายนี้ หากคุณครูท่านใดสนใจทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรีในหลักสูตรอื่น ๆ ก็สามารถเลือกทำได้ตามความสนใจ โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

 

แบบทดสอบ " แสงเหนือแสงใต้ (AURORA) "

 

แบบทดสอบ " สมุนไพรไทยต้านไวรัส " 

 

รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

 

รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 

 

รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ภาพประกอบบทความของ Narika 2

บทความและภาพประกอบทั้งหมด By Narika ฝากกดติดตามด้วยนะคะ

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Narika
Narika
อ่านบทความอื่นจาก Narika

การเดินทางของตัวอักษร

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์