ความรู้

แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่

728
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่

แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่

          วันนี้ KP ได้นำแบบทดสอบออนไลน์มาฝากครับ แบบทดสอบที่กล่าวถึงนั้นก็คือ แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งแบบทดสอบที่ KP นำมาฝากนี้ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ถึงจะได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ ฟรีๆ โดยเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ 

          ก่อนอื่น KP จะพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนที่จะทำ แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ ในขั้นตอนแรกให้ทุกท่านเข้าไปดูโจทย์ของแบบทดสอบก่อนว่าแบบทดสอบนั้นต้องการให้เราศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร เมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์ต้องการให้เราศึกษาในเรื่องใด เราก็ไปค้นคว้าหาคำตอบโดยใช้วิธีการศึกษาที่หลากหลายตามที่เราถนัด เช่น ศึกษาจากเอกสาร ตำรา หนังสือเรียนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าจากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลและเชื่อถือได้ เป็นต้น โดยคนส่วนมากจะค้นหาในเว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่เพราะสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการค้นคว้า เมื่อเราค้นคว้าและศึกษาข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำแบบทดสอบถ้าข้อไหนที่เรายังไม่มั่นใจให้กลับไปศึกษาข้อมูลมาใหม่แล้วค่อยมาทำแบบทดสอบออนไลน์ต่อก็ได้ เนื่องจากแบบทดสอบไม่ได้จำกัดเวลาในการทำครับ และนี่ก็คือแนวทางในการทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่ KP ได้คะแนนเต็มในทุกๆครั้งที่ทำแบบทดสอบไม่ว่าจะแบบทดสอบไหนก็ได้คะแนนเต็มอยู่ตลอด นี่ก็คือข้อดีของการศึกษาค้นคว้ามาก่อน และในการทำแบบทดสอบนี้ยังเป็นผลดีต่อเราในทางอ้อมได้ด้วย หลายท่านยังสงสัยว่ามีผลดีอย่างไร ผลดีก็คือเราได้ศึกษาและได้รับความรู้จากการค้นคว้าหาคำตอบในการทำแบบทดสอบนี้เองครับ

Advertisement

Advertisement

        แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่  จัดทำขึ้น เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกคนได้ทบทวนและได้ความรู้ เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งวันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี ความอันตรายของบุหรี่ เริ่มตั้งแต่คนสูบ เรียกว่าบุหรี่มือ 1 ส่วนคนที่อยู่รอบรอบที่สูดดมควรบุหรี่เข้าไปเรียกว่าบุหรี่ มือ 2 และยังมีบุหรี่ มือ 3 อีก คือ บุคคลที่ได้รับสารพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค้าง โดยคนที่มาสูบบุหรี่ทิ้งร่องรอยไว้ แม้จะไม่เห็นควันแล้ว เช่น สารพิษตกค้างตามเส้นผม พรม โซฟา เป็นต้น และไม่ว่าจะเป็นมือ 1 2 และ3 ยังได้รับสารพิษอยู่ดี โดยเฉพาะบุคคลที่ได้รับการสูดดมควันจากบุหรี่โดยตรงจะได้รับสารพิษมากกว่าคนสูบบุหรี่ ดังนั้นถ้าพบเจอคนที่สูบบุหรี่ควรอยู่ให้ห่างๆ ในบุหรี่นั้นมีสารที่มีชื่อเรียกว่านิโคตินผสมอยู่ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่ติดและเลิกสูบได้ยาก ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดว่าห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท รวมไปถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าคือยาสูบชนิดใหม่ด้วย และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ที่ KPได้นำมาฝากทุกท่าน

Advertisement

Advertisement

        ซึ่งในส่วนของข้อมูลหรือเนื้อหาที่ละเอียดกว่านี้ทุกท่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตามวิธีที่ KP ได้แนะนำไว้ในข้างต้น KP หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านบทความและทำแบบทดสอบนี้จะได้รับความรู้อย่างมากมายจากที่ได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเองและได้เกียรติบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำผลงานต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในโอกาสอื่นๆได้

         แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ จัดทำโดย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะเก็บรวบรวมเกียรติบัตรสวยๆ ไว้ทำเป็นผลงาน การประเมินต่างๆ สามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรได้เลยครับ

KPเครดิตภาพจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ข้อแนะนำครับ หากทำแบบทดสอบแล้วไม่ได้รับเกียรติบัตร ท่านสามารถตรวจสอบได้ดังนี้

  1. ตรวจสอบความถูกต้องของ E-mail
  2. แบบทดสอบมี 20 ข้อ 20 คะแนน และต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
  3. ตรวจเช็กใน E-mail ที่ท่านกรองลงทะเบียนไว้
  4. หากตรวจสอบตามข้อ 1-3 แล้ว แต่เกียรติบัตรยังไม่เข้า E-mail ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า แบบสอบถามนั้นครบจำนวนที่ผู้สร้างกำหนดแล้ว ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้ในวันถัดไปได้ครับ หรือสามารถติดต่อผู้จัดทำได้ที่ Facebook : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ได้เลยครับ

ถ้าทุกคนพร้อมที่จะทำ แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ แล้วท่านสามารถทำแบบทดสอบตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ 

ทำแบบทดสอบ >>คลิกตรงนี้ครับ<<

ตัวอย่างหน้าแรกของแบบทดสอบครับ

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

ตัวอย่างข้อสอบครับ

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

         นี่ก็เป็นเกียรติบัตรสวย ๆ ที่ KP ได้มาจากการทำ แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ ครับ ทุกท่านก็สามารถครอบครองและได้รับใบเกียรติบัตรสวยๆ แบบนี้เช่นกัน 

KPเครดิตภาพจาก KP (นักเขียน)

 

         >>> ทุกท่านสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบทั้งหมด ที่ KP ได้รวบรวมไว้โดย    >>>ให้คลิกตรงนี้ได้เลยครับ<<<

         และยังมีเกียรติบัตรสวยๆ มากมายที่รอทุกท่านเป็นเจ้าของอยู่ ในเพจ Facebook : เกียรติบัตรออนไลน์ฟรี ขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมบทความนี้ และ KP จะนำเกียรติบัตรดีๆสวยๆมาให้ทุกท่านได้ทำและเก็บสะสมอีกในครั้งต่อไป 


บทความและภาพประกอบ โดย KP (นักเขียน)

ขอขอบคุณ แบบทดสอบ ทบทวนความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์