คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

โบราณสถานน่าเที่ยว จังหวัดลำพูน

Natthapol.p99
Natthapol.p99
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Natthapol.p99
แจ้งตรวจสอบ
โบราณสถานน่าเที่ยว จังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร           ก่อนจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่สวยๆ จะมาแนะนำจังหวัดลำพูนแบบฉบับย่อๆ ให้ทุกคนได้รู้จัก

ลำพูน(คำเมือง:ภาษาถิ่นเหนือเรียก หละปูน) เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ และเคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวี จังหวัดลำพูนขึ้นชื่อในเรื่องศาสนสถานที่เก่าแก่ และมีประเพณีที่โด่งดัง เช่น สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ที่จะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ลำพูนนั้นยังมีชื่อเสียงในด้านพระเครื่อง  หนึ่งในเบญจภาคี ที่ชื่อว่าพระรอด (วัดมหาวัน จ.ลำพูน) นอกจากจังหวัดลำพูนจะมีชื่อเสียง ในฐานะเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลำไย พระเครื่อง โบราณสถานที่สำคัญ และผ้าทอฝีมือดี ปัจจุบันมีประตูเมืองหลักทั้งสี่ทิศ คือ ทิศเหนือประตูช้างสี ทิศตะวันออกประตูท่าขาม ทิศใต้ประตูลี้ ทิศตะวันตกประตูมหาวัน มีกำแพงเมืองเก่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ประตูท่านาง กล่าวมาเพียงเท่านี้ก็จะชวนทุกคน ไปรู้จักอีกสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งที่ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ชาวจังหวัดลำพูนนับถือและศรัทธา นั่นคือ กู่ช้างกู่ม้า

Advertisement

Advertisement

กู่ช้างกู่ม้า    กู่ช้างกู่ม้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูน เชื่อกันว่าเมื่อต้องการสิ่งใด และสมหวังในสิ่งใดมักจะมาขอพรที่นี่ กู่ช้างกู่ม้าเชื่อกันว่าเป็นสุสานช้างศึก และม้าศึกคู่บารมีพระนางจามเทวี (กู่ คำเมือง:ภาษาถิ่นเหนือเรียกแทน สุสาน) กู่ช้างตามตำนานเล่าว่า สร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากพญาช้าง ชื่อว่าปู่ก่ำงาเขียว หมายถึงช้างสีคล้ำงาสีเขียว    กู่ม้า ตั้งอยู่ด้านหลังกู่ช้าง เล่าว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากม้าทรงของพระเจ้ามหันตยศ พระโอรสของพระนางจามเทวี

Advertisement

Advertisement

กู่ช้าง     กู่ช้างกู่ม้า นับเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในจังหวัดลำพูน ในโบราณสถานสถานแห่งนี้ มีความสะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวและไหว้ขอพรในเรื่องต่าง ๆ มีการรอดท้องช้าง (ช้างจำลอง) สะเดาะเคราะห์ และมีการทำบุญสะเดาะเคราะห์รับโชคตามปีเกิด  เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจอย่างมากในจังหวัดลำพูน

ช้างปู่ก่ำงาเขียว        ทั้งนี้จังหวัดลำพูนไม่ได้มีแค่โบราณสถานที่งดงามเท่านั้น ยังมีวัดที่ขึ้นชื่อ คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย และมีวัดสวย ๆ ที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม มีคุ้มเจ้าจังหวัดลำพูน ที่ยังคงความโบราณ ให้นักท่องเที่ยวสายบุญได้ไหว้พระขอพร และดูวัฒนธรรมและศิลปะโบราณสถานของจังหวัดลำพูนอีกด้วย 

ภาพทั้งหมดโดย : ผู้เขียน

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด