คัดลอกลิงค์

ความรู้

โปรดหันมามองผู้ผลิตอาหารตัวจริง

HONORDAD
HONORDAD
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก HONORDAD
แจ้งตรวจสอบ
โปรดหันมามองผู้ผลิตอาหารตัวจริง

          รากฐานที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนเราก็คืออาหาร  แน่นอนว่าเราปฏิเสธสิ่งนี้กันไม่ได้ แต่ปัจจุบันในโลกยุคปัจจุบันหลาย ๆ คนมองข้ามแหล่งที่มาของอาหาร  มองข้ามกระบวนการผลิตอาหาร  รวมถึงมองข้ามผู้ผลิตอาหารนั่นก็คือเกษตรกร  หลาย ๆ ครั้งคนมองว่าเกษตรกรคือคนยากไร้  แต่อย่าลืมว่าเกษตรกรคือผู้ผลิตอาหารซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดให้กับโลกของเรา


rice

          เมล็ดข้าวอาหารสำคัญของประชากรหลายล้านคนทั่วโลก


แต่ในยุคปัจจุบันหลาย ๆ ภาคส่วน  มองข้ามความสำคัญของเกษตรกรไปอย่างน่าตกใจ   สาเหตุหนึ่งก็เพราะคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับธุรกิจภาคส่วนอื่น ๆ มากเกินไป  จนลืมไปว่าจริง ๆ แล้วรากฐานสำคัญที่สุดของเราคืออะไร   ทำให้เกิดความไม่สมดุลในระบบเศรษฐกิจ  และสังคม 

          และในเมื่อรากฐานที่สำคัญที่สุดไม่แข็งแรงสุดท้ายระบบเศรษฐกิจ และสังคมก็อ่อนแอเช่นกัน  อย่างที่เราเห็นตัวอย่างในปัจจุบัน   สังคมและระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันไม่มีความสมดุลเลยแม้แต่น้อย   ยกตัวอย่างเช่นคนรวยจะยิ่งรวยขึ้น  และคนจนก็ยิ่งจนลง  หลายคนคงทราบแล้วว่าที่ดินส่วนใหญ่ในโลกนี้มากกว่าร้อยละ 60 เป็นกรรมสิทธิ์ของนักธุรกิจและนายทุน  แบบเห็นภาพง่าย ๆ บ้านที่เราอาศัยอยู่ส่วนใหญ่แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร  ซึ่งธนาคารก็เป็นธุรกิจของนายทุน ต่อไปในอนาคตข้างหน้าอาหารและน้ำดื่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นของนายทุนซึ่งมีจำนวนไม่ถึง 10 เปอร์เซนต์ของคนในโลกเรานี้  ยกตัวอย่างเช่นน้ำที่เราดื่มที่สะอาดทุก ๆ วันนี้เป็นของใคร  และอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement


ชาวประมง

          ชายชาวประมงพื้นบ้านจับปลาจากแม่น้ำเพื่อกระจายสู่ชุมชน


 ถ้าจะพูดง่าย ๆ ก็คือเพราะกระบวนการผลิตอาหารถูกแทรกแทรงจากภาคธุรกิจ   ทำกระบวนการผลิตอาหารให้เกิดเป็นกระบวนการทางธุรกิจ  เช่น การผลิตปุ๋ยเคมี  สารเคมีป้องกันวัชพืช  มาขายให้เกษตรกรเพื่อเร่งผลผลิตให้มากขึ้น ๆ   

Advertisement

Advertisement


หกชาวนาท้องถิ่นทำนาแบบดั้งเดิมเพื่อผลิตเมล็กข้าวไร้สารพิษสสู่ชุมชน


           ถ้าถามกันจริง ๆ แล้วการเร่งผลผลิตที่ว่านี้ทำไปเพื่ออะไร  คำตอบก็คือทำเพื่อธุรกิจของนายทุนแทบทั้งสิ้น และสิ่งที่เป็นแรงจูงใจของเกษตรกรให้เร่งผลผลิตโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม นั่นก็คือวัตถุฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมปรุงแต่งส่งเสริมขึ้นมาเพื่อต่อยอดงานอุตสาหกรรมด้านอื่น ๆ   ตัวอย่างเช่น ชาวนาต้องการซื้อรถไถนาเพื่อทำนาให้สะดวกขึ้นผลผลิตมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้นขึ้น     นั่นคือสนองตอบงานด้านอุตสาหกรรมผลิตอาหาร  ผลิตรถไถนา  ผลิตน้ำมัน และสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตร ตามลำดับ สิ่งที่สนองเกษตรกรก็คือได้ทำนาเพื่อผ่อนรถไถเป็นหนี้สินระยะยาว  ถ้าปีไหนฝนแล้งผลผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย  นั่นอาจจะนำพาสู่การเป็นหนี้สินเพื่อเสียที่ดินทำกินให้กับนายทุนนักธุรกิจ นั่นคือวัฏจักรที่เป็นอยู่ในอตีดจนถึงปัจจุบัน 

Advertisement

Advertisement


 กด

          เครื่องจักรทันสมัยกำลังเก็บเกี่ยวข้าวในนา


 จะเห็นได้ว่าที่ดินภาคการผลิตอาหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันตกอยู่ในกรรมสิทธิ์ของนักธุรกิจนายทุน หากอนาคตการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรไปตกอยู่ในมือนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งทำให้มีอำนาจกำหนดทิศทางของราคาอาหารได้ทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต  ท่านผู้อ่านก็ลองคิดดู


ผลไม้

           ครอบครัวชาวสวนผลไม้กำลังเก็บผลผลิตสู่ตลาด


         ทางแก้ไขปัญหาคือเราต้องร่วมใจกันรณรงค์สนับสนุนสินค้าเกษตรจากต้นทางการผลิต จากเกษตรกรถึงผู้ผลิตให้มากที่สุด ภาครัฐต้องสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งจำหน่ายในช่องทางที่แตกต่างจากเดิม  ส่งเสริมการตลาดที่เปิดกว้างอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาสู่ชมชนพื้นฐานของระบบเกษตรกรรม  เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนสู่การขยายการตลาดอย่างยั่งยืนในอนาคตการเลี้ยงปศุสัตว์สำหรับผลิตอาหารเพื่อประชากร

         การเลี้ยงปศุสัตว์สำหรับผลิตอาหารเพื่อประชากร


ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของเรา


ภาพปก    ภาพที่1  ภาพที่2   ภาพที่3   ภาพที่4  ภาพที่5 ภาพที่6

อ่านบทความดี ๆ เพิ่มเติม

เปิดอัตราเงินเดือนอัยการ                                                           ข้อแนะนำการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ระเบิด

คนไทยจะไม่ยอมแพ้ศึกครั้งนี้                                                      ข้อปฏิบัติเมื่อถูกโทรศัพท์มาขู่วางระเบิด

หลัก 4 ข้อ สู่ความสำเร็จให้แม่ภูมิใจ                                            10เคล็ดลับประทับใจคุญแม่

วัตถุดิบฟรีก็มีในโลกนะ                                                                มนุษย์พ่อปะทะ โควิด-19

7เคล็ดลับเลือกต้นไม้เป็นของขวัญวันแม่                                       คุณพ่อ 2020 อยากสอนทักษะอะไรให้กับลูก (10อันดับ)

 ของขวัญวันแม่สุดประทับใจ 2020                                               10 เรื่องตราตรึงพ่อลูก 2020

 10วิธีการบอกรักพ่อแบบไม่ต้องเขิน                                              ตกงานสู้...โควิด (Lady Mission)

ข้อแนะนำการเลือกน้องหมาเป็นของขวัญวันแม่

 ติดตามผู้เขียนได้ที่ : HONORDAD

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด