คัดลอกลิงค์

ความรู้

โปรแกรมตัดเกรด ด้วยภาษา JAVA

110
Genss
Genss
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Genss
แจ้งตรวจสอบ
โปรแกรมตัดเกรด ด้วยภาษา JAVA

สอนเขียนโปรแกรมตัดเกรด ภาษา JAVA


               โปรแกรมที่ใช้ IDE (Integrated Development Environment) เป็นชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ ในที่นี่เราจะใช้ Eclipse Java EE Oxygen

โจทย์

คะแนน80-100 เกรดA

คะแนน70-79 เกรดB

คะแนน60-69 เกรดC

คะแนน50-59 เกรดD

คะแนนน้อยกว่า50คะแนน เกรดF

               ทำการสร้างแพคเกจและสร้างคลาสให้เรียบร้อย จากในตัวอย่าง แพคเกจคือ “chater02” คลาสคือ “Grader”

ให้ import java.util.Scanner เข้ามา แล้วสร้าง main คลาสขึ้นมา

grader               ตามด้วยการสร้าง ออบเจ็คตัวสแกนเนอร์เพื่อรับค่าข้อมูล

input

 • บรรทัดที่8 คือออบเจคของตัว Scanner รับค่าข้อมูล
 • บรรทัดที่10 System.out.print(“คะแนน: “) คือคำสั่งแสดงผลข้อมูลเพื่อจะไว้กรอกข้อมูลของบรรทัดที่11
 • บรรทัดที่11 double point = sc.nextDouble(); คือคำสั่งเพื่อรับข้อมูลซึ่งมีตัวแปรเป็น double

Advertisement

Advertisement

             การกำหนดเงื่อนไขในการทำงานของตัวโปรแกรมโดยใช้ เงื่อไข IF ELSE

if

 • บรรทัดที่ 13 เป็นการใช้เงื่อไข if ถ้า ตัวแปร point >=80 เมื่อเข้าเงื่อนไขนี้ตัวโปรแกรมก็จะมาทำงานในบรรทัดที่14
 • บรรทัดที่ 14 คือคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ คือ Grade A
 • บรรทัดที่ 15 ใช้เงื่อนไขelse if แล้วถ้า ตัวแปร point>=70 เมื่อเข้าเงื่อนไขนี้ตัวโปรแกรมจะมาทำงานในบรรทัดที่16
 • บรรทัดที่ 16 คือคำสั่งแสดงผลแดทางหน้าจอ คือ Grade B
 • บรรทัดที่ 17 ใช้เงื่อไข else if แล้วถ้า ตัวแปร point>=60 เมื่อเข้าเงื่อนไขนี้ตัวโปรแกรมจะมาทำงานในบรรทัดที่18
 • บรรทัดที่18 คือคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ คือ Grade C
 • บรรทัดที่ 19 ใช้เงื่อไข else if แล้วถ้า ตัวแปร point>=50 เมื่อเข้าเงื่อนไขนี้ตัวโปรแกรมจะมาทำงานในบรรทัดที่20

Advertisement

Advertisement

 • บรรทัดที่20 คือคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ คือ Grade D
 • บรรทัดที่21 ใช้เงื่อนไข else if แล้วถ้า ตัวแปร point <50 li>
 • บรรทัดที่22 คือคำสั่งแสดงผลทางหน้าจอ คือ Grade F
 •  ตัวอย่างผลลัพธ์

  b           ในตัวอย่างได้กรอกคะแนน หรือตัวแปร point = 75 โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอเป็น Grade B ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบรรทัดที่ 15 point>=70

  A

               ในตัวอย่างได้กรอกคะแนน หรือตัวแปร point = 80 โปรแกรมก็จะแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอเป็น Grade A ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบรรทัดที่ 13 point>=80

               ข้อเสียของโปรแกรมตัดเกรดอันนี้คือ ถ้าเรากรอกคะแนน เท่ากับ -1 -2 -3 ตัวโปรแกรมก็จะแสดงผลออกมาเป็นGrade F หรือ กรอกคะแนน 999 คะแนน โปรแกรมก็จะแสดงผลออกมาเป็น Grade A ส่วนที่ตัดเกรดนั้นจะมีช่วงของคะแนนคือ 0 ถึง 100

  Advertisement

  Advertisement

               โค้ดโปรแกรม

  package chapter02;

  import java.util.Scanner;

  public class Grader {
      public static void main(String[] args) {
          
          Scanner sc = new Scanner(System.in);
          
          System.out.print("คะแนน: ");
          double point = sc.nextDouble();
              
              if(point>=80) {
                  System.out.println("Grade A");
              }else if(point>=70) {
                  System.out.println("Grade B");
              }else if(point>=60) {
                  System.out.println("Grade C");
              }else if(point>=50) {
                  System.out.println("Grade D");
              }else if(point<50)>                 System.out.println("Grade F");
              }
              
      }

  }

   

  รีวิวโดยนักเขียน


  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด