คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

โสกผีดิบ

น.ส ดรรชนี จันทรุทัย
น.ส ดรรชนี จันทรุทัย
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก น.ส ดรรชนี จันทรุทัย
แจ้งตรวจสอบ
โสกผีดิบ

       "โสกผีดิบ"   โสกผีดิบ เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว อีกแหล่งหนึ่ง ของจังหวัดขอนแก่น ที่หลายๆท่าน อาจยังไม่เคยรู้จัก   "โสกผีดิบ" เป็นสถานที่ที่มีความงดงามของธรรมชาติที่สวยงามมากค่ะ 

       คำว่า "โสก" ในภาษาอีสาน แปลความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณอื่น ทำให้น้ำไหลผ่านได้ หรือเกิดการไหลกัดเซาะของกระแสน้ำจนกลายเป็นโสก ตามความเชื่อของคนอีสาน พื้นทีที่เป็นโสกจะไม่ค่อยดีเรื่องโชค ลาภ จะไม่ค่อยมีใครอยากเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เป็นโสก อาจจะเป็นเพราะ ลักษณะของพื้นที่ ที่ต่ำก็เป็นได้1        โสกผีดิบ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่8  ตำบลโสกนกเต้น อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น  ระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมืองพล  ประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  20 นาที จากตัวอำเภอเมืองพล   "โสกผีดิบ" มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ บริเวณรอบๆ เป็นป่าสาธารณะ

Advertisement

Advertisement

      ความเป็นมา ของโสกผีดิบ  มีตำนานเรื่องเล่า ที่เล่าต่อกันมาว่า จากช้าวบ้าน เมื่อราวปี พ ศ. 2480 ได้เกิดโรคห่าระบาด หรือถ้าเปรียบเทียบกับในปัจจุบันก็น่าจะเหมือนกับที่เรามีโรคโควิค19 ระบาด แต่ซึ่งในสมัยนั้น การเกิดโรคระบาด จะไม่มียารักษาโรค เหมือนในสมันนี้ จึงทำให้มีผู้คนล้มป่วย ล้มตายเป็นจำนวนมาก  การจัดการกับศพผู้ที่ตาย  จึงไม่สามารถทำพีธีเผาศพได้ทัน เช้าบ้านจึงจำเป็นต้องนำศพไปทิ้งรวมไว้บริเวณที่พื้นที่แหล่งนี้ 2

       เมื่อเวลาผ่านมาหลายสิบปี บริเวณพื้นที่แหล่งนี้ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ จนมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป

เกิดการผุพัง  การกร่อน การแยกตัวของหิน และชั้นดิน จนทำให้เกิดเป็นหินรูปร่างแปลกตา มีลักษณะ เป็นลานหินตะปุ่ม ตะป่ำ เป็นแท่ง เป็นเสาหิน เป็นกำแพงตะกอนหินทราย  บ้างจุดมองเหมือนม่านหินสวยงามมาก   เป็นที่น่าน่าอัจจรรย์ใจ มากในความงดงามของธรรมชาติ 3

Advertisement

Advertisement

          การเดินทางไปไม่ยากค่ะ เข้าไปตามแผ่นที่ ขับรถผ่านหมู่บ้าน จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ระยะ  วันนั้นที่ทางเราเดินทางไป เป็นช่วง เย็นๆ ใกล้จะค่ำแล้ว  ไม่มีนักท่องเที่ยวท่านอื่นเลย บรรยากาศ รอบๆ ดูเงียบ อึมครึมๆ  น่ากลัวนิดๆ   

         ตามความเชื่อของผู้คนที่มาที่โสกผีดิบ  ก็ยังมีเรื่องขอโชคขอลาภกับ ศาลเจ้าที่ 

4

 

**ภาพทุกภาพถ่ายโดยนักเขียน

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด