ความรู้

ในโลกยุค " ความรู้ " เราจะปรับตัวอย่างไรดี ? 🌍

502
JEDI เจได
JEDI เจได
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก JEDI เจได
ในโลกยุค " ความรู้ " เราจะปรับตัวอย่างไรดี ? 🌍

👉 ในโลกยุค " ความรู้ " เราจะปรับตัวอย่างไรดี ? 🌍✨


👉 เมื่อก่อนประเทศไทยเคยอยู่ในยุค " เกษตรกรรม " จะเห็นได้จากปู่ย่าตายายของเราที่ท่านทำนา ทำสวน ทำไร่กัน จนได้เปลี่ยนมาเป็นยุค " อุตสาหกรรม " มีโรงงาน โรงแรม ตึกรามบ้านช่องและบริษัทมากมายเปิดกิจการอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด 🏬🏗️

👉 ต่อมาได้เข้าสู่ยุค " ข้อมูลข่าวสาร " ที่ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้บอกต่อ ส่งต่อให้กัน ได้อย่างรวดเร็วในระยะทางที่ห่างไกลและสามารถส่งต่อกันได้ในจำนวนคนที่เยอะมาก ๆ สังเกตได้จากข่าวต่างประเทศที่เราสามารถหาอ่าน หาชมได้ง่าย ๆ ในเว็บไซต์ต่าง ๆ 📲🌍

ยุค

👉 คำถามคือ... " แล้วประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอะไร ? " 🇹🇭

👉 คำตอบคือ... " ยุคแห่งความรู้ " ใช่ครับความรู้ จะเห็นได้จากเทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูง  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ งานวิจัยพัฒนา การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ

Advertisement

Advertisement

👉 ผู้คนในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะต้องขวนขวายหาความรู้ ปัญญาและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้เป็นสิ่งจำเป็นมาก ๆ ยุคปัจจุบันและในอนาคต

👉 คนที่มีความรู้และรู้จักที่จะใช้ความรู้นั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์ สามารถประยุกต์ สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดความรู้รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทรัพย์สินทางปัญญาจากความรู้ที่มีได้ ย่อมเป็นผู้ที่ได้เปรียบมากกว่าคนอื่น ๆ

👉 คนที่มีความรู้ถ้าหากเอาความรู้ไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ยังสามารถเพิ่มโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะ และประสบความสำเร็จได้มากกว่า

ตัวอย่างเช่น

👉 เมื่อเอาความรู้ไปใช้ในภาคเกษตรกรรม ก็สามารถแปรรูปความรู้มาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ อาจจะคิดค้นนวัตกรรม เทคโนโลยีหรือวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ ๆ ขึ้นมา ช่วยให้เกษตรกรพ้นความยากจนได้ 🥀🏞️

ความรู้ คือ


👉 ความรู้ 3 แบบที่คนในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมี 👍💕

Advertisement

Advertisement

1.) รู้ลึก 🧠✨

👉 คนเก่งในเรื่องใดก็ตามต้องรู้เรื่องนั้นอย่างลึกซึ้ง เข้าใจในองค์ความรู้นั้น ๆ อย่างกระจ่างแจ้ง และยังสามารถนำเอาความรู้นั้น ๆไปใช้ในภาคปฏิบัติดำรงชีวิตให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงด้วย 🧠✨

👉 ดังนั้นหากต้องการที่จะเก่งและประสบความสำเร็จ... ต้องบอกกับตัวเองวันนี้ว่าต้อง " รู้ลึก " โดยเฉพาะในสาขาอาชีพที่เราถนัด เชี่ยวชาญและชื่นชอบมากที่สุด เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ " ที่หาตัวจับยาก "

2.) รู้กว้าง 🏖️

👉 ในยุคนี้แค่มี " ความรู้ยังไม่พอ " แต่ต้องมี " ความรอบรู้ " ด้วย 👈

👉 คนที่เก่งและประสบความสำเร็จจะไม่ตีกรอบจำกัดความรู้ของตัวเองให้อยู่ในกรอบ ในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง แต่จะต้องมีความรอบรู้หลากหลายเข้าใจในความรู้ด้านอื่น ๆ และสามารถนำเอาความรู้นั้น ๆ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง ๆ

Advertisement

Advertisement

3.) รู้ไกล 👀

👉 นอกจากจะรู้ลึก รู้กว้างแล้ว จะต้องรู้ไกลด้วย สำหรับใครที่อยากจะประสบความสำเร็จจำเป็นที่จะต้อง " รู้ไกล "

👉 " รู้ไกล " หมายถึง... เข้าใจในความรู้ใดความรู้นึงแล้วติดตามความรู้นั้น ๆ ให้ทันสมัยเป็นความรู้ใหม่ ๆ แปลก ๆ น่าสนใจ และสามารถที่จะเชื่อมโยงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ จึงสามารถปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อทันต่อความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ ในโลก 🌍✨

👉 เมื่อเรารู้ไกลจะช่วยให้เรา... ไปได้ไกล เพราะความรู้และความสามารถในการคาดการณ์อนาคตจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร ? สิ่งที่เรากำลังจะทำส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคตทั้งทางตรงและทางอ้อม ? 🧠✨

👉 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ มีแนวโน้มจะเป็นเช่นไร ? การคาดการณ์อนาคตจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมเข้าสู่อนาคตได้ตั้งแต่ในปัจจุบันและทำให้ลดโอกาสที่จัล้มเหลวลงได้เยอะมาก ๆ ชีวิตก็จะไปได้ไกลมากขึ้น ความสำเร็จก็ยิ่งเข้าใกล้ชีวิตมากยิ่งขึ้น 🥇🎆


🤵 สวัสดีครับผมเจไดนะครับ ( JEDI ) หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาอ่านกัน ขอบคุณครับ 🙏📚

👉 ขอขอบคุณรูปภาพจาก www.pexels.com 🙏 เครดิตรูปภาพทั้งหมด : รูปภาพปก / รูปภาพประกอบ 1 / รูปภาพประกอบ 2 / รูปภาพประกอบ 3