ความรู้

ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินสำหรับบุคคลธรรมดา

3.0k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินสำหรับบุคคลธรรมดา

ในหลายหน่วยงานทั้งเอกชนและราชการ เมื่อจ้างงาน หรือซื้อสินค้าบริการแล้ว ต้องนำใบเสร็จนั้น ๆ ไปยื่นประกอบการทำบัญชีกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยใบเสร็จที่ว่า จะเพียงหยิบกระดาษเปล่ามาเขียนระบุ ‘หน่วยงาน A ซื้อสมุดจาก นาย B จำนวน 100 บาท’ แล้วไปใช้ประกอบเอกสารไม่ได้เด็ดขาด ต้องมีเลขกำกับภาษี ที่อยู่ที่ชัดเจน ลายเซ็นผู้รับเงินถูกต้อง ฉะนั้นสำหรับเรื่องนี้ หากซื้อจากบริษัทก็ไม่มีปัญหา เพราะเขาจดทะเบียน สามารรถออกใบเสร็จ พร้อมใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ แต่สำหรับบุคคลธรรมดาแล้ว ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จึงจำเป็นต้องใช้ ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงินใบสำคัญรับเงินคืออะไร

ไม่ขออธิบายในเชิงวิชาการให้สับสน แต่ขอบอกว่า ใบสำคัญรับเงิน คือ ใบเสร็จรับเงินสำหรับบุคคลธรรมดา นั่นเอง ซึ่งมันสามารถใช้ประกอบเอกสารทางการเงินได้ กรณีนี้ขอให้มอง บิลน้ำมัน หากเราต้องการนำบิลนั้นไปเบิกเงิน เราต้องบอกพนักงานว่า “ขอใบกำกับภาษีด้วยนะ” หรือ “ขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ” เพราะหากไม่แจ้งอย่างนี้ พนักงานก็จะยื่นใบเสร็จฉบับย่อมาให้ ซึ่งมีแต่ที่อยู่ของปั้มน้ำมัน ไม่มีชื่อของเรา ไม่มีลายเซ็นผู้รับเงิน โดยฉบับย่อนี้ไม่สามารถใช้เบิกเงินได้นั่นเอง

Advertisement

Advertisement

กลับมามองที่ใบสำคัญรับเงิน ขอยกตัวอย่างผู้เขียน ซึ่งรับงานเขียนบทความให้หน่วยงานต่าง ๆ แต่เนื่องจากผู้เขียนเป็นบุคคลธรรรมดาไม่สามารถออกใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินได้ จึงต้องเขียน ใบสำคัญรับเงิน และลงลายเซ็นว่ารับเงินค่าจ้างจาก บริษัท... แล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท...ก็จะลงชื่อว่าได้จ่ายเงินแล้วเช่นกัน เพื่อเป็นหลักฐาน ผู้เขียนก็นำไปยื่นภาษีรายปีได้ (หากต้องใช้ประกอบ) ผู้ว่าจ้างก็นำไปประกอบเอกสารงบประมาณได้ ยื่นภาษีได้เช่นกัน

ใบสำคัญรับเงิน

ขอฟอร์มใบสำคัญรับเงินได้ที่ไหน

ฟอร์มใบสำคัญรับเงินโดยมากแล้ว บริษัทที่ว่าจ้างจะมีฟอร์มของตัวเอง แต่หากไม่มี สามารถเสิร์ทแล้วดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ต เพียงพิมพ์คำว่า “ใบสำคัญรับเงิน” ก็จะมีให้โหลดมาใช้มากมาย

ทั้งนี้ใบสำคัญรับเงิน สามารถทำเองก็ได้ โดยองค์ประกอบ ต้องประกอบด้วย ที่อยู่ผู้รับเงิน / วันที่ / รายละเอียด เช่น รับเงินค่าอะไร ราคาเท่าไหร่ เป็นต้น / ชื่อและที่อยู่ผู้จ่ายเงิน

Advertisement

Advertisement

เอกสารประกอบใบสำคัญรับเงิน

เพราะเป็นสำหรับบุคคลธรรมดา จึงไม่ซับซ้อน เอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบสำคัญรรับเงินเท่านั้นเอง

ใบสำคัญรับเงินตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงินข้อควรระวัง

ใบสำคัญรับเงินมีช่องโหว่ให้โฉ้โกงได้ง่าย ฉะนั้นหากผู้อ่านเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยผ่านใบสำคัญรับเงิน ขอให้ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจนว่าเท่าไหร่ เพราะหากปล่อยราคาว่างไว้ ทางผู้ถือใบสำคัญนี้อาจจะไปเพิ่มมูลค่าให้สูงเกินจริง แล้วไปทำเรื่องเบิกเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้

ข้อสรุป

ใบสำคัญรับเงิน เป็นเหมือนใบเสร็จของบุคคลธรรมดา ฉะนั้นควรตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน หากไม่เข้าใจให้ถามทันที อย่ารีบลงลายมือชื่อ บางหน่วยงานมีหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็ขอให้ระบุลงในช่องรายการให้ครบถ้วน เพื่อความโปร่งใสของตัวเราเอง


ภาพประกอบจาก pixabay

Advertisement

Advertisement

ภาพปก / ภาาพที่ 1 / ภาพที่ 2

ภาพที่ 3 - 4 โดยผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
AnusornSrikhamkhwan
AnusornSrikhamkhwan
อ่านบทความอื่นจาก AnusornSrikhamkhwan

ชอบเล่าเรื่องผ่านงานเขียน

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์