คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

ไวรัสโคโรนา ฆ่าเราไม่ได้

Deknoi
Deknoi
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Deknoi
แจ้งตรวจสอบ
ไวรัสโคโรนา ฆ่าเราไม่ได้

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "โรคอู่ฮั่น" ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 


อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ????

1.  มีไข้สูง > 37.5 องศา  ไข้ไม่ลดลง ไข้สูงต่อเนื่อง

2.  ไอ เรื้อรัง

3.  เจ็บคอ

4.  น้ำมูกไหล

5.  หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

****** หากมีอาการดังก่าวและจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง   ควรรีบไปพบแพทย์ทันที !!!!!!

Advertisement

Advertisement


บุคคลกลุ่มเสี่ยง ในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ????

  • ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดภายใน 14 วัน
  • ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง หรือเข้าโรงพยาบาลในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโลก
  • เคยสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีการยืนยันการติดเชื้อ
  • สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งโรค
     

เราสามารถสร้างเกราะป้องกันตัวเราเองจาก ไวรัสโคโรนา ได้ดังนี้

1. ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกหิวน้ำ

2. หลีกเลี่ยงคนป่วย ที่ไอ ที่จาม ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม อาจทำให้ติดเชื้อไวรัสได้
    

ลมเข้าสมอง
เครดิตภาพ:  https://www.amarinbabyandkids.com/health/air-pocket-head/

3. หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด ที่ชุมชน 

กล้อง, การขนส่งสาธารณะ, การเปิดรับแสงนาน
เครดิตภาพ:  https://www.pexels.com/th-th/photo/735795/

4. เมื่ออยู่ในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัย เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหลั่ง ควรใส่หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่ชุมชน

Advertisement

Advertisement


Woman wearing a surgical mask
เครดิตภาพ:  https://www.bbc.com/thai/international-51219048

5. ไม่สัมผัสสัตว์ ที่ป่วย หรือตาย ไม่ควรสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตาย เพราะสัตว์อาจป่วยเพราะเชื้อไวรัสโคโรนา

Person Holding Black and Green Bird
เครดิตภาพ: https://www.pexels.com/photo/person-holding-black-and-green-bird-1591173/

6. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เสมอๆ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น  และต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อยู่เสมอ

Person Washing His Hand
เครดิตภาพ: https://www.pexels.com/photo/person-washing-his-hand-545014/

7. กินอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปรุงสุก ไม่ดิบ เชื้อไวรัสโคโรนาติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว จึงควรทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

Close-Up Photo of Man Cooking Meat
เครดิตภาพ:  https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-man-cooking-meat-1482803/

8. นอนหลับ พักผ่อน ให้เพียงพอ

Woman Sleeping
เครดิตภาพ: https://www.pexels.com/photo/woman-sleeping-935777/

9. ถ้ามีไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศีรษะและลำตัว  มีอาการไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือโทรแจ้งสายด่วนควบคุมโรค  โทร. 1422
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แค่ทำตามวิธีข้างต้น เราก็ลดความเสี่ยงต่อการจะทำให้เราติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้.... เราต้องผ่านวิกฤตของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาให้ได้  เราต้องป้องกันตัวเราเองให้ได้ ก่อนที่โคโรนาจะฆ่าเรา ....We will pass this together.


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม:  https://multimedia.anamai.moph.go.th/

เครดิตภาพปก: https://www.pexels.com/photo/photo-of-gas-masks-3591394/

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด