คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ไหว้สาครูบาเมืองลี้ มนต์เสน่ห์แห่งหละปูนสายใต้

Tukky Natapong
Tukky Natapong
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Tukky Natapong
แจ้งตรวจสอบ
ไหว้สาครูบาเมืองลี้ มนต์เสน่ห์แห่งหละปูนสายใต้

 ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา          วันนี้ผู้เขียนจะพาท่านไปยังอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ อำเภอที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัด มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อาชีพส่วยใหญ่ คือ เกษตรกรรม และ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังภาคเหนือตอนล่างอีกด้วย

วัดพระบาทห้วยต้ม     วัดแรกที่จะพาท่านไป คือ วัดพระบาทห้วยต้ม วัดนี้นับได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญของอำเภอลี้ เพราะมีนักบุญอีกท่านหนึ่งที่ชาวบ้าน และ พุทธศาสนิกชน ให้ความเคารพนับถือ นั่นคือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ที่ได้รับขนานนามว่า นักบุญแห่งชาวเขา เพราะหมู่บ้านห้วยต้ม เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง คนในหมู่บ้านไม่ทานเนื้อสัตว์ ทานเจทุกคน  เมื่อไปถึงอำเภอลี้ จะเห็นรูปปั้นครูบาวงศ์ ประดิษฐานอยู่ เพื่อให้สักการบูชา  วัดพระบาทห้วยต้ม ได้รับการพัฒนาและบูรณปฏิสังขรณ์ โดยครูบาวงศ์ วัดแห่งนี้มีการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา กับ พม่า เจดีย์องค์ใหญ่ มีเจดีย์องค์เล็กรายล้อมอีก  16 องค์ ศาลารอบองค์พระธาตุมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังประดิษฐานอยู่ ที่สำคัญมีการเก็บสรีระของครูบาวงศ์ ไว้ในโลงแก้ว ให้กราบสักการะ   

Advertisement

Advertisement

วัดพระบาทห้วยต้ม          ในบริเวณวัดมีพระเจ้าเก้าตื้อ ที่จำลองจากวัดสวนดอก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ฝีมือสกุลช่างเชียงแสนผสมศิลปะสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปที่งดงาม มีน้ำหนัก 9 ตื้อ ( มาตราชั่งของสมัยก่อน ) โดยได้นิมนต์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเททองหล่อ ณ วัดแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลากหลาย

พระธาตุมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย          พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย องค์นี้สร้างขึ้นโดยครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เพราะพบว่า มูลโคพระโพธิสัตว์แปรสภาพเป็นพระธาตุ จึงได้สร้างเป็นเจดีย์ครอบไว้ เพื่อให้เป็นสิริมงคล โดยเจดีย์มีลักษณะคล้ายกับ เจดีย์ชเวดากอง ของประเทศพม่า องค์สีทองอร่าม  ถือเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ที่สร้างด้วยศิลาแลง

Advertisement

Advertisement

ครูบาอภิชัยขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม           พระพุทธบาทผาหนาม วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของอำเภอลี้ มีเกจิอาจารย์ที่รู้จักแพร่หลาย คือ ครูบาอภิชัยขาวปี ได้ทำการบูรณ สร้างขึ้นใหม่ หลังจากหนีน้ำท่วม จากการสร้างเขื่อนภูมิพล วัดแห่งนี้

วัดพระพุทธบาทผาหนาม         โดยทางวัดได้มีการเก็บสรีระสังขารของครูบาอภิชัยขาวปี ที่ไม่เน่าเปื่อย ให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา และทุกวันที่  1- 4 เดือนมีนาคม ของทุกปี จะมีการเปลี่ยนผ้าครองสีขาวให้กับครูบาขาวปี ซึ่งมีผู้คนร่วมงานนับหมื่นคน ที่นี่ยังมีจุดชมวิวของเมืองลี้ที่สวยงาม ชมทะเลหมอกในฤดูหนาวอีกด้วย

 วัดพระพุทธบาทผาหนาม

ผู้เขียนเชิญชวนท่านไปเที่ยวสักครั้ง การเดินทางสะดวก ตามถนนหมายเลข 106 ลำพูน – ลี้  ท่านจะพบกับสถานที่สำคัญ วัดวาอารามสำคัญ ถือว่าท่องเที่ยวแถมได้บุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตอเองและครอบครัวอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

หมายเหตุ  ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายรูปเองทั้งหมด

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด