ความรู้

10 ข้อดีของการเรียนมหาวิทยาลัยเปิด(รามคำแหง)

1.0k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
10 ข้อดีของการเรียนมหาวิทยาลัยเปิด(รามคำแหง)

รามคำแหง นับว่าเป็นตลาดวิชาสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ที่ให้โอกาสทางการศึกษา สำหรับผู้ที่อยากเรียน และ อยากมีวุฒิการศึกษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคน เรามาดูข้อดีของการเรียนรามกัน มหาวิทยาลัยเปิดแห่งนี้อาจเป็นหนึ่งทางเลือก ในการตัดสินใจของใครอีกหลายคน

อาคารเรียน1. รามคำแหงเป็นตลาดวิชา สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ รับรองโดยสถาบันการศึกษาของรัฐ ฯ สามารถนำไปใช้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่ามหาวิทยาลัยปิดทุกแห่งในประเทศ และ มีสาขาในต่างประเทศมากมาย ทำให้คนไทยในต่างประเทศ สามารถเข้าถึงการศึกษาในประเทศได้อย่างทั่วถึง  ดั่งที่เราได้ยินคุ้นหูว่า " การศึกษาไร้ซึ่งพรมแดน "

2. รามคำแหงมีหลายคณะ หลายหลักสูตรให้เลือกเรียน มีระดับอุดมศึกษา จนถึง ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) รวบรวมในสถานที่แห่งเดียว ซึ่งสามารถเรียนต่อเนื่องได้ จนถึงขีดสุดความสามารถของแต่ละบุคคล

Advertisement

Advertisement

3. ค่าธรรมเนียมในการเข้าเรียนต่อ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่วไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่หน่วยกิตละ 25 บาท รวมกับค่าศึกษาแรกเข้า ไม่เกินงบห้าพันบาท

เรียน4. สามารถยืดหยุ่นในเวลาเรียนได้ เพราะ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งนี้ ไม่มีการเช็คชื่อในคาบเรียน หรือ หากมีบางคณะต้องเข้าเรียน เราสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำคณะนั้นได้

5. เหมาะกับคนทำงาน ตอบโจทย์ ยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง สามารถหารายได้ ควบคู่กับการเรียนโดยไม่ต้องละทิ้งการเรียน สามารถเรียนออนไลน์ หรือ ผ่านสื่อการเรียน การสอน ย้อนหลังได้

ุุ6. มีสถาบันติวเตอร์มากมาย เปิดให้ความรู้ สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน หรือ ไม่ถนัด ในวิชาของหลักสูตรที่ตนเรียน ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย หลายราคา ทั้งสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่ม หลายคนได้ ตามกำลังทรัพย์ซึ่งราคาไม่แพง

Advertisement

Advertisement

เรียน7. มีระบบการศึกษา แบบ Non degree และ Pre degree สำหรับผู้มีวุฒิ ม. 3 และ ม. 6 สามารถเรียนควบคู่กับชั้นเรียนปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้เทียบโอนเมื่อจบหลักสูตรการศึกษา ทำให้การเรียนระดับปริญญาตรีสั้นลง จบเร็วขึ้น เพื่อที่เราจะได้ไปทำตามความฝันได้ตั้งแต่อายุน้อย ๆ

8. หากเรียนไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลา 8 ปี สามารถนำหน่วยกิตที่เก็บสะสม มาสมัครเรียนใหม่ และ เทียบโอนหน่วยกิตเดิมได้ ทำให้ไม่เสียเวลา เรียนใหม่ เป็นการประหยัดเวลา เหมาะกับคนที่เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย

9. สามารถได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล กรณีมีการกู้เรียนต่อเนื่อง จนจบหลักสูตรการศึกษาเป็นการแบ่งเบาภาระค่าเทอม และ ค่าครองชีพต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

จบการศึกษา10. หากเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น สามารถเรียนควบคู่ กับมหาวิทยาลัยเดิม เมื่อเรียนจบจะได้วุฒิการศึกษาเป็น 2 สถาบัน ภายในเวลาเดียวกัน เพิ่มโอกาสในการหางาน ตามสายงานที่ชอบ และ ความถนัดของตนได้

Advertisement

Advertisement

นอกจากสิบข้อดี ที่ยกตัวอย่างมาให้นี้ การเรียนมหาวิทยาลัยเปิด (รามคำแหง) ยังมีข้อดีอีกหลากหลาย นอกจากเรื่องเวลา และ ค่าใช้จ่ายที่ถูกแสนถูก ทั้งยังสามารถตอบสนองในหน้าที่การงาน การเลื่อนตำแหน่ง โดยไม่เสียเวลาชีวิต เราสามารถใช้ประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน ควบคู่กับการเรียน เพื่อให้ได้ทั้งประสบการณ์จริง และ วุฒิการศึกษา เพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคตภายภาคหน้าได้

ภาพหน้าปกจาก Rodolfo Quiros จาก Pexels

ภาพที่ 1 จาก Pixabay

ภาพที่ 2 โดย Abby Chung จาก Pexels

ภาพที่ 3 โดย Andrea Piacquadio จาก Pexels

ภาพที่ 4 โดย Stanley Morales จาก Pexels

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์