ความรู้

10 คอร์สเรียนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน เบิกทางสู่ทักษะใหม่ฟรีๆ ในช่วงกักตัว

264
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
10 คอร์สเรียนออนไลน์ขั้นพื้นฐาน เบิกทางสู่ทักษะใหม่ฟรีๆ ในช่วงกักตัว

ในช่วงกักตัวจากโควิด-19 เชื่อว่าหลายท่านต้องกำลังหันมาสนใจหาคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่อยู่แน่ ๆ วันนี้ ผู้เขียนจึงอยากจะมาแนะนำ 10 คอร์สออนไลน์ระดับพื้นฐานจากเว็บไซต์ edX และ coursera สองเว็บไซต์รวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกมาให้ผู้อ่านได้เลือกเรียน คอร์สเหล่านี้จะช่วยเปิดโลกและมอบใบเบิกทางสู่โอกาสใหม่ๆ แน่นอน

1. ฝึกวิเคราะห์การตลาดไปกับ Marketing Analytics: Marketing Measurement Strategy จาก UCLA Berkeley​​

วิชา Marketing Analytics: Marketing Measurement Strategy จาก edXเครดิตภาพประกอบ: edX

 • เปลี่ยนเวลาว่างมาเป็นเวลาในการเรียนรู้ทฤษฎีและวิธีการประเมินเทรนด์ของตลาด ทำอย่างไรเราจึงจะมองเห็นปัญหาในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และยังได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ใช้เพื่อประเมินความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาดอีกด้วย
 • ความยาว: 4 สัปดาห์ๆ ละ 5-7 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Advertisement

Advertisement

2. ใช้ MS Excel วิเคราะห์ข้อมูลกับ Introduction to Data Analysis using Excel จาก Microsoft

วิชา Introduction to Data Analysis using Excel จาก edXเครดิตภาพประกอบ: edX

 • เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักและใช้งาน Microsoft Office Excel กันในการทำงานและชีวิตประจำวันเป็นประจำอยู่แล้ว แต่คอร์สนี้จะทำให้งานจัดการข้อมูลง่ายขึ้นด้วยการใช้ pivot chart เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ยืดหยุ่นและนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ อีกทั้งได้เรียนการใช้ pivot table ในการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นและอัตราส่วนร่วม และสร้างรายงานผลข้อมูลโดยใช้สูตรต่างๆ
 • ความยาว: 4 สัปดาห์ๆ ละ 2-4 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: ไมโครซอฟท์

3. ปูทางสู่โปรแกรมเมอร์กับ CS50's Introduction to Computer Science จาก Harvardวิชา CS50's Introduction to Computer Science จาก edXเครดิตภาพประกอบ : edX

 • เบิกทางสู่ทักษะยอดฮิตที่เตรียมตัวเราให้พร้อมเข้าสู่ยุคแห่งอนาคต คอร์สนี้จะสอนพื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรม การคิดและการแก้ไขปัญหาเชิงอัลกอริทึม และภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น C, Python, SQL, และ Javascript
 • ความยาว: 12 สัปดาห์ๆ ละ 6-18 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

Advertisement

Advertisement

4. ฝึกคิดเพื่อการดีไซน์กับ Design Thinking Fundamentals จาก RITDesign Thinking Fundamentals

เครดิตภาพประกอบ : edX

 • ก่อนจะลงมือออกแบบ เราคงต้องพัฒนาชุดความคิดอย่างนักออกแบบกันเสียก่อน คอร์สนี้จะพาเราไปเรียนรู้กระบวนการระบุและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การสร้างแนวคิดเพื่อใช้แก้ไขปัญหา การประยุกต์การออกแบบเข้ากับความมีประสิทธิภาพใช้งานและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UX) และการสร้างกระบวนการและวิธีคิดเพื่อการออกแบบ
 • ความยาว: 6 สัปดาห์ๆ ละ 8-12 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: สถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

5. เปิดทางสู่แดนมังกรกับ Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People จาก Tsinghuaวิชา Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People จาก edX

เครดิตภาพประกอบ: edX

 • ปัจจุบันภาษาจีนกลางถือเป็นภาษาที่เปิดโอกาสทางธุรกิจและอาชีพให้ผู้คนทั่วโลก คอร์สนี้จะช่วยปูพื้นฐานการฟังเพื่อการสื่อสารภาษาจีนกลาง คำศัพท์ที่มีใช้ในชีวิตประจำวัน วลีต่างๆ ที่ใช้ในบทสนทนาทั่วไป และตัวอักษรจีนพื้นฐานที่มีใช้บ่อย
 • ความยาว: 6 สัปดาห์ๆ ละ 2-3 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: มหาวิทยาลัยชิงหัว ประเทศจีน

Advertisement

Advertisement

6. เรียนพื้นฐานกราฟิกดีไซน์กับ Fundamentals of Graphic Design จาก CALARTSวิชา Fundamentals of Graphic Design จาก coursera

เครดิตภาพประกอบ: coursera

 • สร้างชุดความคิดอย่างนักออกแบบไปแล้ว มาเรียนพื้นฐานการออกแบบกันบ้าง คอร์สนี้จะสอนการใช้สี จังหวะ และรูปแบบในการออกแบบ การใช้อัตราส่วน น้ำหนัก ทิศทาง เนื้อภาพ และพื้นที่ในองค์ประกอบภาพ และการใช้ตัวอักษรและองค์ประกอบอื่นๆ
 • ความยาว: ประมาณ 15 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: สถาบันศิลปะแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

7. คิดเชิงคณิตกับ Introduction to Mathematical Thinking จาก Stanfordวิชา Introduction to Mathematical Thinking จาก coursera

เครดิตภาพประกอบ: coursera

 • การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบแผนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราก้าวหน้าในทุกๆ เรื่องได้ คอร์สนี้จะพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการคิดออกนอกกรอบที่จะช่วยพัฒนาสมองของเราให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ทุกสิ่งได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ความยาว: ประมาณ 40 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

8. เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่นกับ Introduction to Psychology จาก Yaleวิชา Introduction to Psychology จาก coursera

เครดิตภาพประกอบ: coursera

 • ช่วงกักตัวแบบนี้ มาทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่นจากวิชาจิตวิทยา คอร์สนี้จะสอนพื้นฐานของวิชานี้ ได้แก่ การรับรู้ การสื่อสาร การเรียนรู้ ความทรงจำ การตัดสินใจ การโน้มน้าวใจ อารมณ์ และพฤติกรรมทางสังคม และยังได้เรียนด้วยว่าสิ่งเหล่านี้พัฒนาขึ้นในสมองของเด็กได้อย่างไร แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละบุคคล และทำไมถึงเกิดอาการทางจิตขึ้นได้
 • ความยาว: ประมาณ 15 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา

9. หาคำตอบของชีวิตกับ Introduction to Philosophy จาก Edin.วิชา Introduction to Philosophy จาก coursera

เครดิตภาพประกอบ: coursera

 • อยู่เฉยๆ ช่วงกักตัว จิตก็ฟุ้งซ่าน สงสัยในเรื่องราวต่างๆ มากมาย ไปให้สุดกับคอร์สนี้ที่จะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ ทำไมเราจึงมีความรู้ หลักวิทยาศาสตร์คืออะไร เรามีจิตวิญญาณจริงไหม ปรัชญาการเมืองคืออะไร ทำไมเราต้องเคารพกฎหมาย จริยธรรมคืออะไร อะไรคือความเป็นจริงของโลก ไปเรียนรู้กันได้ในคอร์สนี้
 • ความยาว: ประมาณ 16 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: มหาวิทยาลัยเอดินเบอระห์ ประเทศสกอตแลนด์

10. พัฒนาภาษาอังกฤษในการทำงานกับ English for Career Development จาก UPennวิชา English for Career Development จาก coursera

เครดิตภาพประกอบ: coursera

 • สุดท้าย ช่วงอยู่บ้านแบบนี้คงจะดีไม่น้อยถ้าเราได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นไปอีก คอร์สนี้เราจะได้เรียนพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสายงานในตลาดโลก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหางาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน พร้อมคำศัพท์และทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการทำงาน
 • ความยาว: ประมาณ 40 ชั่วโมง
 • เจ้าของคอร์ส: มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ แต่ละทักษะและความรู้ใหม่น่าสนใจทั้งนั้นเลยใช่ไหม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอร์สเรียนออนไลน์เหล่านี้เป็นคอร์สเรียนฟรี ผู้อ่านจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรใดๆ หลังจากเรียนจบคอร์สแล้ว เว้นเสียแต่ว่าจะจ่ายเงินตามที่แต่ละคอร์สกำหนดไว้เพื่อรับประกาศนียบัตรมา ในช่วงกักตัวแบบนี้ ถ้าไม่อยากปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ขอแนะนำคอร์สเหล่านี้ให้ท่านได้ไปเลือกลงเรียนเพื่อสร้างพื้นฐานตามต้องการ แล้วจะไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่ได้เรียนแน่นอน

หมายเหตุ: ทุกคอร์สทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ


Writer และผลงาน: Zireal.Tide 'เขียน'

#เรียนออนไลน์ #คอร์สเรียนออนไลน์ #คอร์สเรียนออนไลน์ #คอร์สเรียนฟรี #เรียนออนไลน์ฟรี #โควิด19 #กักตัว #workfromhome

เครดิตภาพสวยๆ: freepikflaticonpixabay

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์