ความรู้

10 วิธี พัฒนาตนเอง ได้ง่ายๆ

Sofiyah
Sofiyah
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Sofiyah
10 วิธี พัฒนาตนเอง ได้ง่ายๆ

ที่มาของภาพหน้าปก:https://unsplash.com/photos/4_SfTecQE9M

เชื่อว่าทุกคน พยายาม ที่จะพัฒนาตนเองให้ไปในทางที่ดีขึ้น แต่บางครั้งก็ ไปได้ไม่ถึงจุดหมายตามที่ตัวเองวางไว้ เนื่องจาก การพัฒนา ตนเองของเรานั้น อาจจะยากมากหรือยากเล็กน้อย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะมีวิธีการแบบใดในการพัฒนา  แต่จะดีกว่าไหมถ้าหากเรามีวิธีง่ายๆซึ่งวันนี้ผมมี10วิธี ที่จะช่วยให้พัฒนา ตนเอง ได้กันอย่างง่ายๆ จะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยครับ

https://www.pexels.com/photo/woman-sitting-on-bench-beside-dog-lying-on-floor-3294248/

ที่มาของภาพ:https://www.pexels.com/photo/woman-sitting-on-bench-beside-dog-lying-on-floor-3294248/

การพัฒนาตนเองนั้นสามารถพัฒนาด้วยการเริ่มมีความคิดที่อยากจะพัฒนา เมื่อเรามีความคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองแล้ว ความพยายามก็จะเกิดขึ้นมาทันที และทำให้เราก็จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เพื่อให้เราสามารถที่จะ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างสำเร็จ ซึ่งเราก็สามารถที่จะ พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งและเป็นไปได้ง่ายๆ และนี่ก็คือ 10 วิธี ที่จะทำให้เราพัฒนาตนเอง ได้กันอย่างง่ายๆ และเป็นไปได้เพียงใช้เวลาไม่นาน ซึ่งทุกๆคนไม่ว่าจะวัยไหนๆก็สามารถนำไปใช้ได้

Advertisement

Advertisement

10 วิธี พัฒนาตนเอง ได้ง่ายๆ

1.มั่นสำรวจการใช้ชีวิตองตนเองว่าเป็นไปในทางที่ดีแล้วหรือยัง

2.มีจิตใจที่ดีต่อเพื่อนและผู้คนและให้ความสำคัญกับเพื่อนที่ดี

3.สร้างความสามัคคีกันกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนต่างที่ทำงาน

4.ไม่เบียดเบียนหรือดูถูกผู้อื่น

5.นำความผิดพลาดมาแก้ใขให้ดีขึ้นและไม่ควรไปติจุดด้อยของผู้อื่น

6.ไม่คิดแค้นอาฆาตผู้ใดและรู้จักการละเทศะต่อผู้ใหญ่

7.รู้จักการมีนํ้าใจและการให้อภัยช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน

8.มีความคิดสร้างสรรค์และฝึกมีสมาธิคิดรอบคอบอย่างสมํ่าเสอ

9.มีจิตใจที่สะอาดและไม่ควรอคติกับใครและไม่ควรที่จะพูดในสิ่งไม่ดี

10.ฝึกความมั่นใจและกล้าแสดงออกต่อสถานที่ต่างๆและในโอกาศต่างๆ

https://www.pexels.com/photo/shallow-focus-photo-of-woman-using-game-boy-3491940/

ที่มาของภาพ:https://www.pexels.com/photo/shallow-focus-photo-of-woman-using-game-boy-3491940/

เมื่อเราลองฝึกจาก10ข้อนี้ ก็จะสามารถทำให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ และ เมื่อมีความสำเร็จในการพัฒนาตนเองแล้ว ก็ยัง เพิ่มความรู้จักกับคนในสังคมได้อย่างดี และยังเป็นที่ยอมรับของทุกๆคน เพราะ การพยายามพัฒนาตนเองนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ และทุกๆคนก็สามารถทำได้ และ ยังเป็นวิธีที่ ง่ายสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองและคนที่อยากจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/photo/woman-dream-portrait-happy-3326195/

ที่มาของภาพ:https://www.pexels.com/photo/woman-dream-portrait-happy-3326195/