ความรู้

10 เรื่องที่ mbti ถูกเข้าใจผิด

1.0k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
10 เรื่องที่ mbti ถูกเข้าใจผิด

บุคลิกภาพแต่ละประเภทมีจุดแข็ง และ​คุณสมบัติเฉพาะตัว  ​​​สิ่งสำคัญคือ​การทำความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของการเติบโตส่วนบุคคลและการอยู่ร่วมกันแบบสาธารณะ​​​

นี้คือ10 เรื่องที่ mbti ถูกเข้าใจผิดบ่อยๆ

1. Thinker ไม่มีความรู้สึก

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a-4571929/

Thinker ได้รับการมองว่าไม่ใช้อารมณ์ ผู้คนมักจะคิดว่าพวกเขาเย็นชาและมีเหตุผลอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนเน้นย้ำว่า feeler คือคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ ด้วยเหตุนี้ Thinker จึงอยู่ในสมมติฐานที่ไม่ใช้ความรู้สึก อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับ Feeling thinker สามารถมีอารมณ์อ่อนไหวได้ เห็นอกเห็นใจได้ และมีความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างลึกซึ้ง เช่น ENTJ ที่จะชอบใช้เวลาส่วนตัวพักผ่อนอยู่บ้านแต่จะเย็นชาและดูโหดร้ายในที่ทำงาย

2.  Thinker มีเหตุผลและฉลาดที่สุด

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-2134881/

แม้ว่า thinker จะมีทักษะด้านตรรกะที่ยอดเยี่ยม แต่การที่จะตัดสินว่าพวกเขาฉลาดและมีเหตุผลมากกว่า Feeling นั้นไม่ยุติธรรมและไม่เป็นความจริง ความฉลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็น thinker thinker ไม่ได้ฉลาดเสมอไป thinker ามารถผิดพลาดได้แม้จะตัดสินตามข้อเท็จจริงและสิ่งที่มีเหตุมีผลก็ตาม ความฉลาดมีอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ความเข้าใจทางอารมณ์ในรูปแบบของสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์

Advertisement

Advertisement

3. Introverts ทุกคนขี้อาย

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-4571938/

ถึงแม่ว่า extrovert จะมีการเข้าสังคมมากกว่า introvert แต่การเหมารวมว่า introvert ทุกคนขี้อาย นั้นเป็นเรื่องที่มากเกินไป ความขี้อายเป็นนิสัยเฉพาะตัวของคนและคนที่เป็น introvert ก็ไม่ได้มีนิสัยขี้อายทุกคน คนบางคนอาจจะไม่ชอบที่ๆคนเยอะๆเฉยๆแต่พวกเขาไม่ได้ขี้อาย introvert บางคนก็ชอบเข้าสังคมและกล้าแสดงออกไม่ต่างจาก extrovert เช่น INFJ เป็นต้น ความขี้อายนั้นไม่เกี่ยวกับการเป็น introvert หรือ extrovert เลย

4. Feeler นั้นเจ้าอารมณ์เกินไป

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-photoshop-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-1875815/

Feeler ถูกมองว่าเป็นคนที่ขี้สงสารมักเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าเจ้าอารมณ์ feeler สามารถเรียนรู้ที่จะแบ่งอารมณ์ของตนเองได้ ดังนั้น พวกเขาอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อความรู้สึกใหม่เข้ามากระทบพวกเขา จะเรียกว่าอารมณ์อ่อนไหวง่ายก็ได้ และต้องใช้เวลาสักพักที่จะทำให้อารมณ์เย็นลงแต่นั้นไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์หรืออารมณ์แปรปรวน

Advertisement

Advertisement

5. ISxx ไม่ใช่นักคิดนอกกรอบ

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b5-%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a7-4571972/

เนื่องจากประเภท Introverted-Sensing (IS) ส่วนใหญ่ชื่นชอบวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ บางคนจึงอ้างว่าพวกเขาไม่ใช่นักคิดนอกกรอบ อย่างไรก็ตาม ในวงการศิลปะบางคนเป็นประเภท ISxx  เช่น Wolfgang Amadeus Mozart และ Michael Jackson ซึ่งเป็น ISFP ทั้งคู่

6. xNFx มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสมอ

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2-3158635/

การผสมผสานระหว่างประเภท iNtuitive และ Feeling เกือบจะเหมือนกับยูนิคอร์นในตำนานของบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ และคนคิดว่าพวกเขาหายาก แต่บางไทป์หายากกว่า xNFx เช่น ESTP หรือ ISTP ซึ่งคิดเป็น 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วไปตามลำดับ

7. xNFP จะเป็นคนที่อดทนทำอะไรได้ไม่นานเสมอ

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97-neuschwanstein-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97-2529319/

เนื่องจากการผสมผสานระหว่าง Intuitive และ Perceiving บางครั้งผู้คนจึงเรียกประเภท xNFP ว่ามีประโยชน์น้อยที่สุด แม้ว่าพวกเขาจะเน้นที่ความรู้สึกและความเข้าใจด้านอารมณ์นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถอดทนกับอะไรได้นาน INFP ที่เรียกว่า “นักอุดมคติในอุดมคติ” ประกอบด้วยนักคิดเชิงลึกที่ชั่งน้ำหนักทั้งในเรื่องที่ใช้งานได้จริงและเชิงนามธรรมมากกว่า และผู้สร้างที่มีทั้งความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์ในขณะปฏิบัติจริงในประเด็นต่างๆ ของโลก เช่น Princess Diana, Audrey Hepburn และ Isabel Briggs ส่วนของ ENFP คือ Regis Philbin และ Mark Twain

Advertisement

Advertisement

8. Feeler พร้อมจะรับฟังเสมอ

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%aa-corona-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88-4937548/

ENFJ, INFJ และ ESFJ อาจเป็นที่รู้จักในด้านการใจดี มีเมตตา ชอบช่วยเหลือคนแต่พวกเขาก็มีขีดจำกัดของพลังงานตัวเองเหมือนกัน และมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจปัญหาของคนอื่นๆได้ feeler อาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องดูแลคนที่รัก แต่พวกเขาอาจไม่เปิดใจกับคนแปลกหน้า อันที่จริง feeler รู้สึก burnout บ่อยๆ ตอนที่ตัวเองไม่มีเวลาสำหรับการรับฟังความคิดของตัวเอง

9. Introvert ขี้เกียจกว่า Extravert

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93-1875812/

คนเข้าสังคมถูกมองว่าเป็นคนกระตือรือร้นส่วนคนที่ชอบอยู่บ้านเฉยๆถูกมองว่าเป็นคนที่ขี้เกียจ จริงๆ introvert และ extrovert สามารถขี้เกียจพอๆกันได้ แต่ extrovert ต้องการการออกไปนอกบ้าน ออกไปเจอคนเพื่อชาร์จพลัง ส่วน introvert ก็ต้องพื้นที่ส่วนตัวเพื่อชาร์จพลังเหมือนกัน แต่เมื่อมาถึงเป้าหมายหรืองานที่ต้องทำให้เสร็จ introvert อาจจะขยันมากๆขึ้นมา

10. Extrovert ดีกว่าในการรักษาความสัมพันธ์

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a5-1925339/

เพราะว่า. Extrovert มีเพื่อนเยอะกว่า ชอบเข้าสังคมมากกว่า เลยน่าจะรักษาความสัมพันธ์ได้ดีกว่า แม้ว่า introvert จะมีเพื่อนน้อยกว่า extrovert แต่เพื่อนของ introvert ก็เน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ ในขณะที่ extrovert อาจกังวลเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ และ extrovert บางคน ยังพบช่วงเวลาที่ยากลำบากในการมีเพื่อนที่อยู่ข้างๆและพึ่งพาได้ในตอนที่ตัวเองลำบากจริงๆ

นี้คือ 10 เรื่องที่ mbti ถูกเข้าใจผิดบ่อยๆและถูกสเตอริโอไทป์ จากประสบการณ์ที่ผู้เขียรมีคนในชีวิตจริงเป็น extrovert มากกว่า introvert 3 4 7 8 คือสิ่งที่ผู้เขียนเจอบ่อยที่สุดในฐานะของคนที่ได้ไทป์ INFP ค่ะ เพื่อน extrovert ส่วนมากจะคิดว่าผู้เขียนเป็นคนขี้อายไม่กล้าคุยกับใครก่อนและ extrovert บางคนถึงขั้นให้ผู้เขียนที่เป็น INFP ฟังคำพูดของเธอทั้งวัน ซึ่งส่วนมากก็มีแต่เรื่องของตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาก และไม่ควรทำสำหรับคนที่ไม่ได้สนิทกันพอ และการนั่งเงียบๆทั้งๆที่ไม่ได้สนิทใจก็ไม่ใช่เรื่องที่สบายใจเสมอไปสำหรับ introvert ด้วย


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :


ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปก / Canva

รูปภาพประกอบที่ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 โดย FunkyFocus

/ pixabay

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์