คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

2563 แนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของ “ข้าวเปลือกเจ้า”

วงศ์พระอาทิตย์
วงศ์พระอาทิตย์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก วงศ์พระอาทิตย์
แจ้งตรวจสอบ
2563 แนวโน้มการปรับตัวสูงขึ้นของ “ข้าวเปลือกเจ้า”

“ข้าว” อาหารหลักของคนในสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยอีกด้วย หลายปีแล้วนะครับ ที่ราคาข้าวของไทยไม่ดีเลย เพราะในรอบสี่ห้าปีที่ผ่านมาราคาข้าวเกี่ยวสดราคาตันละ 8,000 – 9,000 บาท  แม้ราคานี้หลายคนจะมองว่าดีกว่าเดิมแต่ก็อย่าลืมว่าส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุมาจากสถาการณ์แล้งยาวนาน ต่อมาก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ส่งผลให้ข้าวในพื้นที่ภาคอีสานลดลง สวนทางกับความต้องการขตลาดทำให้ราคาข้าวขึ้นมา แต่ก็ไม่ได้ดีมากหากเทียบกับสมัยปี 2551 - 2556 ที่ราคาข้าวเปลือกอยู่ที่ 13,000 – 14,000 บาทต่อตัน

suxco ภาพถ่ายโดย suxco

ล่าสุด (10 เมษายน 2563) ถ้าเดินไปดูตามหน้าโรงสีรับซื้อข้าวจะเห็นว่าราคาข้าวเจ้าสูงขึ้นมาก อย่างไม่เคยเป็นมาตลอดสี่ห้าปี เพราะราคาแตะ 10,000 บาทต่อตัน ส่วนหนึ่งจะเห็นว่าเป็นไปตามกลไกตลาดที่มาพร้อมกับสถานการณการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้ความต้องการข้าวในตลาดเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศในทวีปแอฟริกา เริ่มสำรองข้าวเพื่อให้คนในประเทศบริโภคอย่างเพียงพอ ที่สำคัญประเทศคู่แข่งการส่งออกข้าว เช่น จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา หยุดส่งออกชั่วคราว จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะขายข้าวได้ในราคาสูง

Advertisement

Advertisement

Nanthapongs ภาพถ่ายโดย Nanthapongs 

ผมมองอีกว่า ราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นไปตามการแพร่ระบาดของโควิด – 19 หลายประเทศล้วนต้องการกักตุนอาหาร โดยตอนนี้ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรัง 9,200 – 10,500 บาทต่อตัน หอมมะลิ 14,000 – 15,300 บาทต่อตัน หอมประทุม 10,000 – 10,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียว 15,600 – 17,500 บาทต่อตัน ในช่วงปลายเดือนเมษายน - พฤษภาคม ชาวนาเริ่มหว่านข้าว มีแนวโน้มที่โรคโควิด – 19 จะไม่มีอัตราการลดลง กระทั่งเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เป็นช่วงเก็บเกี่ยวความต้องการของตลาดโลกจะเพิ่มมากขึ้น ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่ชาวนาต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า คือ การเก็บข้าวไว้ในยุ้ง ขายเฉพาะที่จำเป็นจะต้องใช้หนี้ หรือรายจ่ายอื่น ๆ เท่านั้น เพราะว่าเมื่อการขายข้าว หรือการส่งออกน้อยลง จะทำให้ความต้องการ และราคาข้าวสูงขึ้น ขณะที่คู่ค้าอื่นขายออกไป เราจะได้อีกราคาหนึ่งซึ่งได้รับตัวขึ้นแล้ว

Advertisement

Advertisement

KaiserSakhi ภาพถ่ายโดย KaiserSakhi 

การปรับตัวสูงขึ้นของ “ข้าวเปลือกเจ้า” และข้าวชนิดอื่น ๆ เป็นเรื่องดีต่อเศรษกิจ และสังคมไทยเป็นอย่างมากเพราะเม็ดเงินในส่วนนี้จะช่วยให้เกษตรกรยิ้มได้ สุดท้ายก็ได้แต่ขอฝน ขอฟ้า ว่าอย่าแล้ง และอย่าท่วม จนข้าวปลาเสียหายเหมือนปีก่อนอีกเลย จะได้เงินมาชดเชยใช้จ่ายอย่างสบายกาย สบายใจ

Advertisement

Advertisement


ภาพถ่ายหน้าปกโดย westhyhyhy0

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด