อื่นๆ

4 เกร็ดดี ๆ มีให้ครูอยู่ใน"คิดถึงวิทยา"

1.4k
Bubble Life
Bubble Life
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Bubble Life
4 เกร็ดดี ๆ มีให้ครูอยู่ใน"คิดถึงวิทยา"

คำพ่อสอน คนเป็นครูต้องมีความมุมานะในการสอนเด็ก ทั้งสอนเด็กให้มีความรู้และเป็นคนดี สอนเรื่องเกี่ยวคุณธรรม ศีลธรรม ความสำคัญในการศึกษา โดยครูต้องเป็นคนสำคัญในการชักนำให้เด็กได้ตั้งใจเรียนหนังสือ เช่น ฉากครูสองไปตื๊อให้เด็กที่ไม่อยากเรียนแล้วเพราะอยากหาเงิน ช่วยเหลือที่บ้านทำงาน ครูสองจึงไปตื๊อเช้าตื๊อเย็นจนในที่สุดเด็กก็ยอมไปเรียน กล่าวคือ คนเป็นครูต้องมีความรัก ความหวังดีต่อลูกศิษย์ของตนทุกคนเพื่อให้เขาได้ดี 1การยกย่องครู พิจารณาจากความเสียสละเพื่ออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ สังเกตได้จากทั้งครูสองและครูแอน ยอมสละความสะดวกสบายเพื่อให้ได้ทำหน้าที่ครูต่อไป โดยไม่เกี่ยวความยากลำบากแสนเข็ญมาข้องเกี่ยว แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต การเดินทางก็ลำบากเพราะต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้น แต่ครูทั้งสองก็ตั้งใจอยู่เพื่อทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ณ เวลานั้น ทุ่มเททุกอย่างเหมือนที่เคยทำก่อนที่จะย้ายมาโรงเรียนแห่ง2สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การเรียนเพื่อรู้, การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริง, การเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศิษย์ทุกด้าน โดยสี่เสาหลักเหล่านี้ในหนังคิดถึงวิทยาก็สามารถถ่ายทอดผ่านตัวครูทั้งสองคนได้เป็นอย่างดี ฉากที่ครูสองเองไม่ได้เป็นครูที่เก่งมากนัก แถมยังไม่ค่อยชอบหมั่นหาความรู้ใหม่ ๆ แต่ครูจำต้องเปลี่ยนความคิดใหม่โดยพยายามสอนหนังสือให้แก่เด็ก ๆ ได้ทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาเลขเป็นอะไรที่ครูสองไม่ชอบมาก แต่ครูสองเขาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อมาสอนเด็ก ๆ ให้เข้าใจให้ได้ แล้วครูเขาก็ทำสำเร็จในขั้นหนึ่ง จากฉากข้างต้นที่ได้กล่าวถึงบ่งบอกได้ว่าครูเขาสามารถนำทฤษฎีมาสอนให้เด็กสนุกได้ดี แล้วฉากที่คล้องเสาที่สามก็คงเป็นฉากแรก ๆ ที่ครูสองชวนเด็กมาเรียน ถึงแม้ครูเขาจะเซ้าซี้มากแค่ไหน แต่ใช่ว่าจะลากไปอย่างเผด็จการเอาแต่ใจ คนเป็นครูได้แค่หวังให้เด็กมา แต่ท้ายที่สุดเป็นยังไงครูก็เคารพการตัดสินใจของเด็กเสมอ และทั้งครูสองและครูแอนก็แสดงให้เด็กเห็นในยามที่มีปัญหาเราจะต้องแก้ปัญหานั้นให้ได้ อย่าหวาดกลัว เช่น ฉากพายุห่าลงมาบนเรือนแพ ฉากที่มีศพลอยมาติดอยู่ที่ส้วมห้องน้ำ

Advertisement

Advertisement

การเรียนรู้ตลอดชีวิต คนเป็นครูต้องมีทักษะด้านการคิด การเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูสองมีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ทุกคาบเพื่อปรับปรุงให้ปัญหาเหล่านั้นหายไป ครูทั้งสองเป็นคนอัธยาศัยดี ทำให้ผู้ปกครองไว้ใจให้เด็กได้มาเรียนที่เรือนแพ และครูสามารถสื่อสารได้กับทุกสถานการณ์ 4

รูปภาพประกอบจากตัวอย่างหนัง คิดถึงวิทยา

Advertisement

Advertisement