ไลฟ์แฮ็ก

5 เทคนิคเริ่มต้นเรียน English ด้วยตัวเองอย่างไรให้ปัง!!!

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
5 เทคนิคเริ่มต้นเรียน English ด้วยตัวเองอย่างไรให้ปัง!!!

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย เราพบเจอภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆได้ในทุก ๆ วัน ทั้งในห้องเรียน ที่ทำงาน บ้านบอกทางหรือป้ายโฆษณาต่าง ๆ และมากไปกว่านั้นยังเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลหนึ่ง ๆ เช่น ใช้ในการสมัครเรียนหรือสมัครงาน เป็นต้น ยิ่งในสภาะการที่โลกเชื่อมโตกันได้อย่างเสรี ภาษาอังกฤษเป็นตัวกลางที่สำคัญในการอสื่อสาร เรียกได้ว่าใครภาษา(อังกฤษ) ดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งเลยที่เดียว 

อนึ่งเราต้องทำความเข้าใจด้วยว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งในการพัฒนาทักษะเหล่านี้นั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนและความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยม เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างเป็นมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้ผู้เขียนได้นำ 5 เทคนิคเริ่มต้นเรียน English อย่างไรให้ปังและได้ผล มาให้ผู้อ่านที่กำลังเริ่มต้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ให้ทุกคนสามรถทำได้ในทุก ๆ วัน 

Advertisement

Advertisement

1. เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ หรือสนใจ และเก็บคำศัพท์ให้ได้มากที่สุด

Songsรูปภาพจาก padrinan / pixabay

ใครชอบฟังเพลง ชอบดูหนัง หรือชอบอ่านหนังสือ ก็เริ่มต้นจากทางที่ตนเองชอบได้เลย โดยเริ่มจากเปลี่ยนไปฟังเพลงภาษาอังกฤษตามแนวเพลงที่ชอบ จากนั้นแปลความหมายของเพลง ทำความเข้าใจคำศัพท์หรือประโยค โดยเก็บคำศพท์ที่ไม่รู้ให้ได้มากที่สุดเพราะคำศัพท์เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ ควรหาสมุดโน้ตขนาดเล็กไว้สำหรับจดบันทึกคำศัพท์โดยเฉพาะ  เพื่อสามารถนำมาทบทวนภายหลังได้

Vocabulary รูปภาพจาก PDPics / pixabay

สำหรับคอซีรีส์หรือภาพยนตร์ให้รับชมเป็นแบบ Soundtrack และเปิดซับไทยประกอบ จากนั้นพยายามเก็บคำศัพท์หรือวลีที่ตัวละครนั้น ๆ ใช้ และพยายามพูดตามหรือเลียนแบบจะสามาร่วยพัฒนาทักาะการพูดได้ ซึ่งภาษาในซีรีส์หรือภาพยนตร์นั้นจะเป็นการพูดแบบธรรมชาติชองสื่อสารของ native นั้นเอง 

Advertisement

Advertisement

Movies รูปภาพจาก  Mohamed_hassan / pixabay 

2. หาหนังสือภาษาอังกฤษคู่ใจ 

English Booksรูปภาพจาก Kollakolla / pixabay

หนังสือเสริมทักษะและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่มากมายตามร้านหนังสือทั้งรูปแบบออนไลน์หรือแบบที่เราสามรถเดินเข้าไปใช้เวลาในการเลือกสรรค์จนได้เล่มที่ถูกใจ โดยเน้นที่ทักษะที่เราต้องการจะพัฒนา เช่น ด้านไวยากรณ์ ด้านคำศัพท์ หรือด้านทักษะทั้ง 4 skills โดยเลือกเล่มที่ให้เนื้อหาครบถ้วนตามความต้องการของเรา พร้อมทั้งเป็นเล่มที่ถูกจริตการอ่านและการเรียนของเราจนเรานั้นไม่สามารถหยุดอ่านมันได้ 

3. ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

Practice English

รูปภาพจาก Stocksnap / pixabay

Advertisement

Advertisement

การพัฒนาทักษะภาษอังกฤษนั้น ต้องฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงจะเกิดผลได้ เช่น ถ้าอย่างพัฒนาด้านไวยากรณ์ ต้องฝึกทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบภาษาอังกฤษเยอะ ๆ เพราะนี้คือวิธีในการฝึกความเข้าใจของเราได้เป็นอย่างดี

Speaking รูปภาพจาก Free-Photos / pixabay 

มากไปกว่านั้นถ้าเราต้องการพัฒนาทักษะการพูดเราต้องฝึกพูดเยอะ ๆ โดยเริ่มต้นคิดและพูดเป็นภาษาอังกฤษกับตนเอง เสมือนเรากำลังใช้ภาษาอังกฤษเป็นปกติ รวมไปจนถึงการพูดกับเพื่อนหรือครูต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษถ้ามีโอกาส ก็เป็นอีกหนทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการพูดได้ด้วยเช่นกัน

4. ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากที่สุด

Classroonรูปภาพจาก 14995841 / pixabay

การเรียนในห้องนั้นสำคัญมาก เพราะในห้องเรียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะสามารถเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเราได้ โดยมีสมาธิกับเนื้อหาที่เรียน และกิจกรรมที่ได้ทำอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อมีคำถามก็ยกมือสอบถามเมื่อมีโอกาสทันที  และนำ topics ที่ได้เรียนไปนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมหรือทำสรุปเนื้อหาในความเข้าใจของตนเอง 

 

 

 

ข้อมูลจาก: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills 

https://www.inenglishwithlove.com/blog/how-to-practice-english-speaking-alone 

 

 

 

 

 

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์