คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

8เมือง • 14สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในTurkey

Vampire
Vampire
|4 min read
อ่านบทความอื่นจาก Vampire
แจ้งตรวจสอบ
8เมือง • 14สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในTurkey

           ตุรกี Turkey ประเทศที่มีดินแดนตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียในประเทศเดียวกันโดยมีช่องแคบ Bosphorus คั่นอยู่ระหว่างกลาง ตุรกีหลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายของโลก เป็นประเทศที่ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวันตกและดินแดนตะวันออกอย่างลงตัว โดยการเดินทางนี้จะเป็นการรีวิว 8เมืองกับอีก14สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่เวลาคุณไปถึงตุรกีต้องห้ามพลาด!!

โดยเริ่มจาก •อิสตันบูล-คัปปาโดเกีย-อังการ่า-อิซเมียร์-ไอวาลิค-ปามุคคาเล่-คอนยา-อาดาน่า•

เริ่มต้นบินโดยสายการบิน Qatar Airways จากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Hamad international Airport ประเทศกาตาร์ และบินต่อโดย Qatar Airways ไปลงยังเมือง อาดาน่า และขึ้นรถบัสต่อไปยัง อิสตันบูลวิวขณะบินผ่านน่านฟ้าของประเทศซีเรีย

 การเดินทางในครั้งนี้จะเริ่มต้นจากเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเมืองที่หลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกซึ่งจัดได้ว่าเป็นเมืองหน้าตาแห่งตุรกีเลยก็ว่าได้

Advertisement

Advertisement

อิสตันบูล            อิสตันบูล เมืองที่รวยไปด้วยวัฒนธรรมและผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เมือง2ทวีป" เนื่องจากอิสตันบูลมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งทวีปเอเชียและทวีปยุโรป มีช่องแคบ บอสฟอรัส คั่นอยู่ระหว่างกลาง โดยที่ฝั่งตะวันออกของช่องแคบบอสฟอรัสจะเป็นทวีปเอเชียและฝั่งตะวันตกของช่องแคบจะเป็นทวีปยุโรป ซึ่งในอิสตันบูลมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างมากมายที่รอให้ทุกคนไปสัมผัส

1. สุเหร่าเซนต์โซเฟีย หรือ โบสถ์ฮาเจียโซเฟีย 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง

 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 2. ช่องแคบ Bosphorus จะมีกิจกรรมล่องเรือชมทั้ง2ฝั่งของช่องแคบซึ่งจะเป็นทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย และล่องเรือผ่านสะพานกาลาต้า สะพานที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย (บนสะพานจะมีคนมาตกปลาเยอะมาก)

Advertisement

Advertisement

สะพานกาลาต้าวิวจากการล่องเรือในช่องแคบบอสฟอรัส3. สุเหร่าสีน้ำเงิน "บลูมอสก์" (พยายามมองให้เป็นสีน้ำเงินๆฟ้าๆ)

บลูมอสก์4.  ฮิปโปโดรม เป็นอนุสรณ์สถานร่องรอยแห่งความทรงจำของอิสตันบูล คล้ายๆเสาหลักเมืองในบ้านเรา(อดีตเคยมีเหตุการณ์วางระเบิดพลีชีพ)

ฮิปโปโดรมวิวภายในเมืองอิสตันบูล ตกเย็นผู้คนจะออกมาเดินเล่น5. ตลาดแกรนบาซ่าร์ ตลาดของนักช้อปขาใหญ่ที่เต็มไปด้วยขนมหวานและของใช้ของชาวพื้นเมืองอย่างมากมาย ใครขาช้อปที่นี่ห้ามพลาด

ตลาดแกรนบาซ่าร์6. พระราชวังทอปคาปี (Topkapi Palace) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในปีค.ศ.1985 และยังสามารถมองเห็นวิวช่องแคบ Bosphorus โกลเดนฮอร์นและทะเลมาร์มาร่าได้จากที่นี่

 Topkapi Palace

 ต่อไปเราเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้อิสตันบูลเช่นกัน นั่นก็คือ คัปปาโดเกีย

 คัปปาโดเกีย

             คัปปาโดเกีย เป็นเมืองที่ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาหินทรายตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศตุรกี ซึ่งแคปปาโดเกียจะถูกรู้จักในหมู่ของนักทักเที่ยวที่ชื่นชอบการเล่นบอลลูนหรือชอบการชมวิวทิวทัศน์จากภาพมุมสูง ซึ่งแคปปาโดเกียจัดเป็นเมืองที่สวยอันดับต้นๆของโลกที่เหมาะแก่การนำบอลลูนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า และยังรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอีกมากมาย

Advertisement

Advertisement

7. อุอิซาร์ หนึ่งในความมหัศจรรย์ของคัปปาโดเกีย เป็นหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ที่คนสมัยก่อนขึ้นไปเจาะรูเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

อุอิซาร์8. สถานที่ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกียที่ห้ามพลาด นี่เป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวคัปปาโดเกียเพื่อชมวิวยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้น

บอลลูนกำลังลงสู่พื้นหลังจากลอยอยู่บนท้องฟ้า9. เกอเรเม่ เสาหินทรงหัวเห็ด ความมหัศจรรย์ที่เกิดจากกระแสลมที่พัดแรงจนกัดเซาะหินจนเกิดลักษณะดังรูป

 เกอเรเม่

 หลังจากคัปปาโดเกีย เราได้เดินทางสู่เมืองหลวงของประเทศตุรกี เพื่อชมความเจริญและความยิ่งใหญ่มั่งคั่ง แต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า เมืองหลวงของประเทศตุรกีไม่ใช่ อิสตันบูล นะครับ แต่เป็น "อังการ่า"

กรุงอังการ่า            อังการ่า เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของตุรกีที่ย้ายมาจาก อิสตันบูล เพื่อขยายความเจริญเข้าสู่ใจกลางประเทศและลดความหนาแน่นของธุรกิจและความหนาแน่นของประชากรในอิสตัลบูลนั่นเอง ซึ่งอังการ่าถูกสถาปนาให้กลายเป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1923 และปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อต่างๆภายในประเทศ

 วิวในเมืองอังการ่า

 บรรยากาศดีๆภายในเมือง เราได้เดินทางออกจากเมืองหลวงลงไปทางตอนใต้ของประเทศ เพื่อที่จะไปยังเมืองที่มีชื่อเสียงด้านประศาสตร์อย่าง อิซเมียร์ และเป็นเมืองที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศตุรกี

อิซเมียร์          อิซเมียร์ ถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากและเป็นที่รู้จักของนักโบราณคดีหลายๆคน ในอดีต อิซเมียร์เป็นเมืองที่เจริญมั่งคั่งในยุคของอนาโตเลีย เป็นเมืองค้าขายอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับทะเล แต่ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณคดีไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษา

10. เมืองโบราณเอเฟซุส (Ephasus) หรือ เอเฟส เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน เป็นเมืองเก่า ที่มีระบบท่อส่งน้ำแห่งแรกของโลกและหอสมุดประชาชน ต้นแบบแห่งการปกครองสมัยยุคจักรวรรดิโรมัน

เอเฟซุสเสาหินตั้งอยู่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ อดีตน้ำทะเลเคยขึ้นมาถึงด้านหลังของเมืองหลังจากนั้นเราได้เดินทางไปยังเมืองที่อยู่ด้านตะวันตกสุดของประเทศตุรกี ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าชิลที่สุดในตุรกี เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลอีเจียน เหมาะแก่การไป slow life อย่างมาก

ไอวาลิค            ไอวาลิค เมืองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมาตากอากาศและพักผ่อน ลักษณะบ้านเมืองจะคล้ายกับประเทศกรีซเพราะอีกฝั่งของมหาสมุทรจะเป็นประเทศกรีซโดยมีทะเลอีเจียนคั่นกลางอยู่

ไอวาริคเป็นเมืองที่มีวิวสวยมาก แต่ลมก็แรงมากเช่นกัน (ลมแรงขนาดที่เรียกว่าพายุน้อยๆเลยก็ว่าได้)ที่พักก็จะประมานนี้ เห็นแบบนี้5ดาวเลยนะเจอเจ้าถิ่นโพสต์เบาๆสักรูปกับสะพานสุดคูลที่ทอดยาวออกไปในทะเลอีเจียนหลังจากผักผ่อนตากอากาศเสร็จ เราเดินทางสู่อีกเมืองถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ ที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาถึงตุรกีแล้วต้องมาสัมผัสกับบรรยากาศ ณ ที่แห่งนี้ หากใครมาแล้วไม่ได้มาสัมผัสก็จะถือว่ามาไม่ถึงตุรกีนั่นเอง

ปามุคคาเล่         ปามุคคาเล่ เป็นทั้งชื่อเมืองและชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศตุรกี ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเด็ดขาด

11. ปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน หน้าผาจะมีสีขาวเหมือนปุยฝ้ายเกิดจากหินปูนที่ก่อตัวมาจากการทำปฏิกิริยาระหว่างนำ้พุร้อนกับหินกัดกร่อนจนเกิดเป็นสีขาวบริเวณกว้างทั้งภูเขาและมีน้ำพุร้อนไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นสายจนเกิดเป็นแอ่งน้ำสีฟ้า

ปราสาทปุยฝ้ายรูปที่ถ่ายก็ออกมาก็จะประมานนี้ น้ำสีฟ้าจะตัดกับพื้นสีขาวของหินปูนอย่างลงตัวสายน้ำพุร้อนไหลเป็นทางยาวจนสุดสายกลายเป็นน้ำอุ่น12. นครโบราณเฮียราโพลิส หรือ นครศักดิ์สิทธิ์ อายุประมาน2200ปี อดีตเคยรุ่งโรจน์ในยุคของกษัตริย์ยูเมเนสที่2แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน

เฮียราโพลิสปัจจุบันเหลือเพียงซากเศษเสี้ยวของก้อนหินให้จินตนาการหลังจากออกจากเมือง ปามุคคาเล่ เราได้เดินทางต่อไปยังเมือง คอนย่า ซึ่งเป็นเมืองที่มีทหารเดินตรวจตราอยู่ทุกหนทุกแห่งของพื้นที่ทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัยที่ปะปนอยู่กับความอันตราย

คอนย่า         คอนย่า เป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบสงบและเป็นเมืองแห่งการเกษตรซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในเมืองจะประกอบอาชีพเกษตรกร และการเกษตรที่ทำกันก็คือ การปลูกฝิ่น ฝิ่นในเมืองคอนย่าสามารถปลูกได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทหารจะเป็นผู้ตรวจตราตามสวนตามไร่ต่างๆเพื่อควบคุมให้การเกษตรเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

13. พิพิธภัณฑ์เมฟลานา อาคารหลังใหญ่ที่มีโดมสีเขียว ในอดีตเคยเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิลามที่โด่งดังในเมืองคอนย่า

พิพิธภัณฑ์เมฟลานาบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์เมฟลานาที่เต็มไปด้วยหอกระจายเสียงแหลมๆหลังจากแวะสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองคอนย่าเรียบร้อย เราก็ได้เดินทางสู่เมืองสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้ นั่นก็คือเมืองแรกที่เราก้าวขาลงจากเครื่องบินนั่นเอง

อาดาน่า                 อาดาน่า เป็นเมืองแห่งธรรมชาติ เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ1และเมืองคนรวยอันดับ1ของตุรกี โดยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแฝงอยู่ในเมืองมากมาย

14. สะพานหินโรมัน (Tas Kopru) เป็นสะพานโรมันข้ามแม่น้ำเซย์ฮาน (Seyhan) เป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมต่อเส้นทางการค้าขายโบราณจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปยังอนาโตเลีย (Anatolia) และเปอร์เซีย (Persia) เป็นสะพานที่เก่าเเก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สะพานหินโรมันวิวจากสะพานหินโรมันก็จะมองเห็น สุเหร่าอูลูคามิล (Great Mosque) สุเหร่าโบราณแห่งศตวรรษที่16        และนี่ก็เป็นการรีวิว 8เมืองกับอีก14สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศตุรกีที่ผมได้ไปสัมผัสมาทั้งหมดและได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวให้ทุกคนได้สัมผัสประเทศตุรกีไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้ ยังมีอีกหลายเมือง หลายสถานที่ หลายเรื่องราวที่สวยงามอีกมากมายที่รอให้ทุกคนได้ออกไปสัมผัสด้วยตัวเองเหมือนกับผม

       หลายคนคงอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการกินที่ประเทศตุรกีใช่ไหมล่ะครับ ผมจะบอกเลยว่าอาหารการกินที่ตุรกี ก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ประเทศไทยเลยครับ แต่อาจจะเน้นไปทางผักมากกว่าเนื้อสัตว์ แต่ที่ควรรู้เลยนะครับ คนตุรกีมากกว่า90%นับถือศาสนาอิสลามนะครับ เพราะฉะนั้น ในประเทศตุรกีไม่บริโภคหมูกันนะครับ ส่วนร้านอาหารก็หาง่ายมากครับ มีทั้งสองข้างทางของถนนทุกเส้น รับรองไปตุรกีไม่มีอดตายแน่นอน!!

้านอาหารหน้าตาก็จะประมานนี้ มีตลอด2ข้างทางของถนนอาหารการกินก็ค่อนข้างเอาเรื่อง นี่เป็นและปิดท้ายด้วยสลัดมะเขือเทศที่คล้ายๆยำที่เวลาไปไหนต้องเจอตลอดเวลา Enjoy your meal!

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด