ความรู้

9 หลักสูตรเรียนออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี จากสพป. ชัยภูมิ เขต3

431
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
9 หลักสูตรเรียนออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี จากสพป. ชัยภูมิ เขต3

“การเรียนไม่มีที่สิ้นสุด” สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำเว็บออนไลน์ที่สามารถเรียนเพื่อพัฒนาตนเองพร้อมทันได้รับเกียรติบัตรฟรี 100% เหมาะสำหรับคุณครูที่ต้องการใช้ประกอบแฟ้มด้านการพัฒนาตนเอง ซึ่งมีอยู่ 9 หลักสูตรด้วยกัน ประกอบด้วย (ลิงก์สมัครอยู่ท้ายบทความ)

ภาพประกอบ

1. หลักสูตรการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อ มีแบบทดสอบก่อนเรียนสามารถทำคะแนนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้ของแต่ละบุคคล หลังจากที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จก็จะมีใบความรู้ให้เราศึกษา อ่านเพิ่มเติม หาความรู้ (ในบางหลักสูตรอาจมีคลิปวิดีโอให้ดูด้วย) จากนั้นทำแบบทดสอบหลังเรียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย มีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้เรียนจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านอย่างน้อย 14 ข้อขึ้นไป ถึงจะได้รับใบเกียรติบัตร *ถ้าสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบซ้ำได้อีกจนกว่าจะผ่านเกณฑ์

Advertisement

Advertisement

2. หลักสูตรการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ภาพประกอบ3. หลักสูตรการใช้โปรแกรมการนำเสนอ

4. หลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ภาพประกอบ5. หลักสูตรการใช้โปรแกรมการนำเสนอ เนื้อหาของข้อสอบจะมีใบความรู้ให้อ่านเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 เป็นโปรแกรมที่เป็นชุดโปรแกรม Microsoft Office โดยเป็นโปรแกรมที่จะช่วยสร้างงานเพื่อนำเสนองานต่าง ๆ เช่น การทำสไลด์ การจัดพิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย ซึ่งมีรูปแบบให้เราเลือกใช้มากมายตามลักษณะงานที่ต้องการนำเสนอสามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อให้งานที่นำเสนอนั้นมีความน่าสนใจนอกจากนี้ยังสามารถใช้นำเสนอข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วยพร้อมทั้งมีคลิปให้ดู

ภาพประกอบ6. หลักสูตรการใช้โปรแกรมประมวลคำ ตัวอย่างข้อสอบ โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด “สกีนช็อต” คืออะไร แป้นลัด Ctrl+C มีหน้าที่อะไร ถ้าต้องการใช้รูปภาพจากอินเตอร์เน็ตต้องใช้คำสั่งใด มีไฟล์ใบความรู้ให้อ่านก่อนทำแบบทดสอบหลังเรียน

Advertisement

Advertisement

7. หลักสูตรการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ตัวอย่างคำถาม ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การพยายามหลอกลวงโดยการสร้างอีเมลล์หรือหน้าเว็บปลอมขึ้นมาเรียกว่า เป็นต้น

ภาพประกอบ8. หลักสูตรการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ มีใบความรู้ให้อ่าน เกี่ยวกับการรู้จักใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ รู้จักวิธีการเปิดใช้งานและการออกจากโปรแกรมรวมทั้งมีคลิปวิดีโอให้ดู ก่อนทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนด้วย

9. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการไฟล์ ตัวอย่างคำถามเช่น โดยปกติเอกสารจะจัดในลักษณะใดเป็นหลัก ? หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือข้อใด ? โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไขรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด ? เป็นต้น

สุดท้ายนี้ผู้เขียนต้องขอบคุณผู้จัดทำเกียรติบัตรมา ณ ที่นี้ด้วย

Advertisement

Advertisement

#เรียนออนไลน์ #พัฒนาตนเอง #ครูยุคใหม่

เนื้อหาและภาพประกอบทั้งหมดจาก : ผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์