คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

CoVid-19 ทำให้มนุษย์ตระหนักถึงการพึ่งพาไฟฟ้าของมนุษย์

K.PN
K.PN
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก K.PN
แจ้งตรวจสอบ
CoVid-19 ทำให้มนุษย์ตระหนักถึงการพึ่งพาไฟฟ้าของมนุษย์

ที่มา : pixabay

ในยุคที่มีไวรัสระบาด ทำให้เราต้องอยู่ที่บ้าน ทำงานที่บ้าน หรือใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น ผู้คนหันมาใช้ระบบการทำงานจากทางไกล เช่น เว็บไซต์ E-Commerce และเพื่อ Shopping หรือจะเป็นการหาความบันเทิงต่าง ๆ และในหลายประเทศ ทางการแพทย์ ก็ยังต้องพึ่งพาไฟฟ้าในการรักษาผู้ป่วย และการวิจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงนี้ อย่างน้อยไฟฟ้าก็ช่วยให้มั่นใจว่าการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และ แพทย์กับผู้ป่วยจะสื่อสารได้ทันเวลา

ทำงานที่บ้านที่มา : pixabay

ในขณะที่ความต้องการไฟฟ้าลดลงถึง 15% สาเหตุมาจาก โรงงาน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ทำให้ ความต้องการไฟฟ้าลดลงเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมีการผลิตพลังงานทางเลือก ที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น ไม่จะเป็นฟาร์มกังหัน หรือฟาร์มโซล่าเซลล์ พลังงานเหล่านี้สามารถกักเก็บได้ หากไม่ต้องการใช้พลังงานสามารถปิดการใช้พลังงาน และหากมีความต้องการใช้พลังงานก็สามารถนำพลังงานนั้นมาใช้ได้เมื่อต้องการ

Advertisement

Advertisement

โซล่าเซลล์ที่มา : pixabay

ความมั่นคงทางไฟฟ้าในอนาคต จะเป็นไปในทางพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือจะเป็นพลังงานน้ำ ซึ่งหลาย ๆ ประเทศ หลาย ๆ คน ได้ลืมไปแล้วว่ายังมีพลังงานน้ำอยู่ และรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชันที่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาวัสดุที่กักเก็บพลังงานได้ แต่พลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานสะอาด และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้มากกว่าพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ

ฟาร์มกังหันที่มา : pixabay

ถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ จะทำให้ความต้องการไฟฟ้าลดน้อยลง แต่ก็ทำให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า และความรู้ซึ่งเป็นรากฐานของการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในหลายประเทศ และในหลาย ๆ พื้นที่ในแอฟริกา มีผู้คนหลายร้อยคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เข้าถึงไฟฟ้า บุคคลเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคได้มากกว่าบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงไฟฟ้าได้

Advertisement

Advertisement

เครื่องมือการแพทย์ที่มา : pixabay

ดังนั้นความมั่นคงและยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า จะทำให้แน่ใจว่าในวันพรุ่งนี้ยังมีความน่าเชื่อถือ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมากขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้สาธารณสุขได้เข้าถึงเหตุฉุกเฉินได้ทันที และการป้องกันทรัพย์สินที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในระบบของธนาคาร ที่มีการป้องกันทางไซเบอร์ เราจะสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อมีไฟฟ้าใช้เท่านั้น หากไม่มีไฟฟ้าใช้ เราจะไม่สามารถจัดการสิ่งใดได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานออนไลน์ e-commerce การซักผ้า การช้อปปิ้ง สื่อบันเทิง หรือการสื่อสารระหว่างรัฐบาลถึงประชาชน และการสื่อสารระหว่างแพทย์ถึงผู้ป่วย รวมไปถึงการป้องกันทางไซเบอร์ุของธนาคารหลาย ๆ แห่งอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

 

ที่มา : weforum.org

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด