คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

Cyber​jaya เมืองแห่งอนาคต​

ChenJiaShi
ChenJiaShi
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ChenJiaShi
แจ้งตรวจสอบ
Cyber​jaya เมืองแห่งอนาคต​

Cyber​jaya​ เมืองเเห่งไซเบอร์​(Cyber​ ​City)​

  อาณาจักร​ของเทคโนโล​ยีสารสนเทศ​ยุคใหม่ที่ประเทศ​มาเลเซีย​ รัฐบาล​ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง​ของการค้า​ การลงทุน​ การศึกษาวิจัยพัฒนา​ การค้นคว้าวิจัย​(R&D)​ มีสำนัก​งาน​ให้เช่าสำหรับบริษัทต่างชาติ​ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในมาเลเซีย​  รองรับการตั้งฐานอุตสาหกรรม​ด้านเทคโนโลยี​มัลติมีเดีย​(Multimedia-สื่อผสม)​ โดยสนับสนุน จูงใจให้เกิดการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย​ เพื่อการพัฒนาประเทศ​โดยรวมต่อไปCyber​jaya

  Cyber​jaya​ อยู่​ทางทิศตะวันตกของปูตราจายา​ ทางใต้ของกัวลาลัมเปอร์​ มาเลเซีย​ตั้งอยู่​ในโครงการ​MSC​ (Multimedia​ Super Corridor) ​เขตเศรษฐกิจ​พิเศษ​สำหรับธุรกิจ​และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี​ขั้นสูง​ ซึ่งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี​และ​มีโครงข่ายด้านเทคโนโลยี​โทรคมนาคมที่ทันสมัย​ เพื่อเปลี่ยนจากการเป็น"ผู้ใช้" เทคโนโลยีสู่การเป็น"ผู้สร้าง" เทคโนโลยี​ โดยมีบริษัท​ในโครงการกว่า​3,600 บริษัท​ จากการลงทุน​ 40ประเทศ​ทั่วโลก​ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น(เฉลี่ย)​15%ของทุกๆปีCyber​jaya

Advertisement

Advertisement

TM ONE KLANG VALLEY CORE​ DATA​ CENTRE​   

  ใน​ Cyberjaya​ มีศูนย์กลาง​ข้อมูล​ KLANG VALLEY CORE​ DATA​ CENTRE(KVDC)​ ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่​ ออกเเบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดิจิตอล​ที่เพิ่มมากขึ้น​ เป็นโครงการ​ของ​TM​ ONE​ ซึ่งเป็นโซลูชั่น​ของภาคธุรกิจ​และภาครัฐ​ใช้กลยุทธ์​ ​Twin Core ผสาน​ KVDCกับ​ IPDC(Iskandar Puteri Core)​เชื่อมโยงข้อมูล​ผ่าน​Digital​ Super Hightway 100Gbpsให้บริการลูกค้าในสองภูมิภาค​สำคัญทางธุรกิจในประเทศ​ เป็นศูนย์กลาง​ของ​ข้อมูล​หลัก-ข้อมูล​รอง​หรือกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย​สำหรับองค์กร​ขนาดใหญ่​และบริษัทข้ามชาติ​ มีบริการโฮสติ้งและคลาวด์​ มีชั้นวางเฉพาะส่วนตัว​ มีเครื่องเสมือน​(VM)​มาตรา​ฐาน​ISO27001และรับประกัน​ความปลอดภัย​ของ​ข้อมูล​ด้วย(PCI-DSS)​

Advertisement

Advertisement

CYBER​JAYADIGITAL​ ​NATION ตามวิสัยทัศน์​ของTM คือทำให้ชีวิตและธุรกิจง่าย​ขึ้น​ การเชื่อมต่อโครงสร้าง​พื้นฐาน​ดิจิตอล​ ตามเป้าหมายของรัฐบาล​มาเลเซีย​ 4​ ด้าน​ คือ

  1. ส่งเสริมธุรกิจในประเทศ​ให้​เติบโต​ได้​ใน​ระดับโลก
  2. ส่งเสริมการลงทุน​การเชื่อมโยง​องค์​ความรู้​กับต่างประเทศ
  3. เพิ่มขีดความสามารถ​ของ​ทรัพยากร​มนุษย์​ด้าน​ E-Commerce​, Clould, IOT(Internet​ of ​Things),Big ​Data
  4. ส่งเสริมการสร้างและเข้าถึง​ ​E-Commerce​ ให้คนทั่วไปสามารถเข้า​ถึง​ได้

  ทั้งหมดนี้คือ​ ​Cyber​jaya​ เมืองแห่งอนาคต​ เพื่อการสร้างขีดความสามารถ​ด้านเทคโนโลยี​และยกระดับมาตรฐาน​การ​ดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย​ ผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด