ความรู้

DLTV สถานีแห่งการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด – 19

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
DLTV สถานีแห่งการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด – 19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนอยู่มาก เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเปิด - ปิดภาคเรียน แม้จะมีประกาศแล้วว่าเปิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น แน่นอนว่าก็จำเป็นต้องปิดเรียน แล้วหันมาใช้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ที่ดูจะสะดวกกว่า และทำให้นักเรียนไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด – 19

https://www.facebook.com/KRUTUDLTV/photos/p.2662196460551904/2662196460551904/?type=1&theaterการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จะสะดวกรวดเร็ว แต่ยังมีเด็กบางกลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต ทำให้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์เป็นไปได้ยาก ถ้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยก็คงติดตามและดูแลได้ง่าย หากเป็นระดับประถมศึกษาก็ย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้ เพราะนักเรียนยังจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกหัด และดูแลจากครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้เขียนจึงได้นำอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้ที่ดีมาก ๆ ในตอนนี้ และกำลังจะนำมาเป็นเนื้อหาในการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการในช่อง DLTV

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/KRUTUDLTV/photos/a.2739806709457545/2742785275826355/?type=3&theaterDLTV ย่อมาจากคำว่า DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีมีบทบาทเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ห่างไกลในพื้นที่ชนบท หรือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนครูไม่เพียงพอ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้นำมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์(DLTV) มาเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยจะครอบคลุมทุกระดับชั้นในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ในระบบ SD ทางช่องหมายเลข 37 – 53

https://www.facebook.com/ONBTC/photos/a.230056520383108/2904062202982513/?type=3&theaterสำหรับการเรียนในระบบของ DLTV มีหลายช่องทางให้ติดตามนะครับ นอกจากจะเป็นรูปแบบทีวีดิจิทัล แล้วช่องทางการติดตามยังมีสื่อออนไลน์อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และยูทูป โดยกระบวนการเรียนรู้มีอยู่หลัก ๆ  2 รูปแบบที่ผมอยากแนะนำเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด ดังนี้

Advertisement

Advertisement

1. เรียนด้วยตนเองที่บ้าน ในการเรียนแบบนี้ผู้ปกครองต้องแนะนำ รวมถึงอำนวยความสะดวก เพราะครูไม่ได้เป็นผู้กำกับดูแล หากเด็กมีข้อสงสัยบางประการ ผู้ปกครองต้องคอยแนะนำ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแนะนำช่องทางให้เด็กหาข้อมูล เพราะการเรียนออนไลน์แบบนี้เป็นเรื่องยากที่เด็กจะสามารถซักถามจากครูผู้สอนได้

https://www.facebook.com/KRUTUDLTV/photos/a.2739806709457545/2744681208970095/?type=3&theater2. เรียนด้วยตนเองมีโรงเรียนเป็นผู้กำกับ บางโรงเรียนจะมีครูเป็นผู้ดูแล และคอยสอบถามความคืบหน้าของการเรียนกับผู้ปกครอง การเรียนที่บ้านแบบนี้ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กให้มีสมาธิในการเรียน รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องใบงาน ที่สำคัญต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับครูผู้สอนที่ดูแลเพื่อที่จะได้ออกแบบการเรียนการสอนต่อไปในช่วงเปิดภาคเรียนให้ดีขึ้น

https://www.facebook.com/ONBTC/photos/a.230056520383108/2904062202982513/?type=3&theaterในมุมมองของผมคิดว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์(DLTV) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็กได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด – 19 แบบนี้ สำหรับผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ในลิงก์ด้านล่างเลยครับ และสามารถติดตามบทความเกี่ยวกับ DLTV และอื่น ๆ ได้ โดยคลิกที่ https://bit.ly/2LI0hpw

Advertisement

Advertisement

ช่องทางการติดตาม DLTV :

Youtube :DLTV

Facebook :DLTV

Website :DLTV

Application :iOS [คลิก] , Android [คลิก]


ภาพถ่ายหน้าปกโดยdltv.ac.th/channels/tv / ขอขอบคุณรูปภาพจากเพจมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV : รูปที่ 1 / รูปที่ 2 / รูปที่ 3 / รูปที่ 4 / รูปที่ 5

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์