ความรู้

Feminism 101 ตอน "Third-Wave Feminism" การต่อสู้ของผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่ง!

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
 Feminism 101 ตอน "Third-Wave Feminism" การต่อสู้ของผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่ง!

People


เมื่อ Third-Wave Feminism หรือสตรีนิยมคลื่นลูกที่สามได้ก่อกำเนิดขึ้น สตรีนิยมกลุ่มนี้ก็ได้มีการสร้างนิยามเป็นของตนเองเนื่องจากสถานการณ์และช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สตรีนิยมกลุ่มนี้มองโลกไม่เหมือนกับสตรีนิยมช่วงก่อนหน้าและมีความหลากหลายทางความคิด ไม่ได้มุ่งเน้นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากประเด็นที่ต่อสู้ในปัจจุบันมีความหลากหลายไม่ได้มีเพียงประเด็นของผู้หญิงอย่างเดียว แต่มีประเด็นของคนเพศสภาพอื่นด้วย ดังนั้น Third-Wave Feminism จึงพยายามดึงเอาทุกเสียงของสังคมรวมถึงเสียงของคนเพศสภาพต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

different


ตัวอย่างแนวคิดที่อธิบายให้เห็นภาพ Third-Wave Feminism ได้ดีที่สุด ได้แก่ แนวคิดของกลุ่มสตรีนิยมในประเทศฝรั่งเศสที่ชื่อว่า “po et psyche” มุ่งเน้นการต่อสู้เพื่อสนับสนุนมโนทัศน์เรื่อง ความแตกต่าง (Difference) และปฏิเสธการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อความเสมอภาคกับผู้ชาย เนื่องจากฐานคิดเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายมีลักษณะเป็นวิธีคิดแบบแบ่งสองขั้ว (Binary) ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะ เพศสภาพ (Gender) ไม่ได้มีความคงที่ แต่สามาถแปรเปลี่ยนไปมาและมีความหลากหลายทางเพศสภาพอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

Wander Woman

ภาพยนตร์เรื่องวันเดอร์ วูแมน (Wonder Woman)


ลักษณะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของสตรีนิยมกลุ่มนี้มุ่งเน้นปฏิบัติการท้าทายซึ่งหน้า (Direct Action) เช่นเดียวกับ Radical Feminism โดยมองว่าทุกการกระทำ (Action) ล้วนเป็นการกระทำทางการเมืองทั้งสิ้น มองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องบวก สามารถพูดถึงและแสดงออกได้โดยเปิดเผย ไม่มองว่าการเผยนม การโชว์เรือนร่างเป็นวัตถุแห่งความปรารถนา (Object of Desire) ที่สนับสนุนวิถีคิดแบบระบบนิยมชาย (Patriarchy) อีกต่อไป นอกจากนั้น Third-Wave Feminism ยังให้ความสำคัญกับ Culture Politic อีกด้วย โดยมองว่า Pop Culture เป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงแง่มุมทางชีวิตทางสังคมที่สามารถมีส่วนร่วมกับผู้คนได้จำนวนมาก ดังนั้นนักสตรีนิยมกลุ่ม Third-Wave จึงโต้กลับโดยอาศัย Pop Culture เป็นพื้นที่ในการต่อสู้กับความเข้าใจเดิม ๆ ในเรื่องเพศสภาพหรือเพศวิถี โดยการนำเสนอให้เห็นถึงพลังของผู้หญิง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “วันเดอร์ วูแมน” ที่พยายามชูบทบาทฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงที่มีความสวย – เซ็กซี่ ในขณะเดียวกันก็ทรงพลังอำนาจสามารถต่อสู้กับฝ่ายอธรรม และยุติสงครามได้ในที่สุด ซึ่งนี่ถือเป็นการเผยแพร่แนวคิดสตรีนิยมให้ปรากฏสู่สายตาผู้ชมทั่วไปอย่างแนบเนียน ทำให้ผู้ชมเกิดการขบคิดและตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่มากก็น้อย

Advertisement

Advertisement

 

*หมายเหตุ คำแปล Direct Action ที่ผู้เขียนเลือกใช้ในบทความนี้มาจากงานเขียนของคุณภัควดี วีระภาสพงษ์ ซึ่งเป็นงานเขียนเกี่ยวกับ Direct Action ของไทยคนสำคัญ อ้างจาก ประชาไท

 

 

อ้างอิง

เครดิตรูปภาพ

  1.  ภาพหน้าปกจาก Pixabay
  2. ภาพประกอบที่ 1 จาก Pixabay
  3. ภาพประกอบที่ 2 จาก Pixabay
  4. ภาพประกอบที่ 3 จาก Flickr

 

 

 

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์