คัดลอกลิงค์

โควิด-19

Mega Trends ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก หลังจากวิกฤต COVID-19

Pangponduea
Pangponduea
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Pangponduea
แจ้งตรวจสอบ
Mega Trends ที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก หลังจากวิกฤต COVID-19

ผมมีแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับ " เมกะเทรนด์ " ที่น่าสนใจในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของทุกคน จากการใช้ชีวิตแบบเดิม จะเปลี่ยนแปลงเป็นการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่เป็นปกติ หรือที่เรียกกันว่า " NEW NORMAL " ซึ่งเราคงได้เห็นกันแล้วว่า แม้วิกฤตโควิด-19 จะเข้ามาทำให้ทุก ๆ อย่าง หยุดชะงักไป แต่นวัตกรรมและเทคโนโลยียังคงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ปัญหาผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งรูปแบบการทำงาน ชุมชนและสังคม วันนี้มี 3 กลุ่มเมกะเทรนด์ ขนาดใหญ่ ที่จะเข้ามาทำให้โลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ผมหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านหลาย ๆ คน ที่เข้ามาอ่านบทความนี้ ได้มีความรู้ และมีการเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตแบบใหม่

เมกะเทรนด์ กลุ่มที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อการทำงานรูปแบบใหม่ 

Work for homeรักษาระยะห่างเมกะเทรนด์ กลุ่มที่ 1 รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันแบบใหม่ของผู้คนจะยังคงดำเนินต่อไปหลังจากวิกฤตโควิด-19 

Advertisement

Advertisement

- Work For Home จะยังคงมีอยู่ หลาย ๆ บริษัท ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานในการใช้อินเทอร์เน็ตทำงานที่บ้านในช่วงโควิด-19 บางบริษัท ค้นพบว่า การทำงานที่บ้านยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานในระดับที่ดี ไม่แตกต่างจากการมาทำงานที่ออฟฟิศ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าออฟฟิศ ค่าน้ำ ค่าไฟ 

- CO-Working Space สำหรับพื้นที่ทำงานใหม่ ๆ จะมีเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถใช้เป็นออฟฟิศในการประชุมของบริษัทชั่วคราวได้ พร้อมทั้งมีแหล่งอาหาร ช้อปปิ้ง ความสะดวกสบาย ครบครัน แถมยังสามารถย้ายที่ทำงานบ่อย ๆ ได้ ทำให้การทำงานจะมีสีสันมากขึ้น ไม่น่าเบื่อกับพื้นที่ทำงานเดิม ๆ 

- สังคมในเมืองผู้คนจะยังคงชินกับการป้องกันภัยโควิด-19 และผู้คนจะเริ่มย้ายถิ่นฐานกลับต่างจังหวัดมากขึ้น มีเวลาอยู่กับครอบครัว กับคนที่เรารัก เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้น ออกมาเจอมลพิษน้อยลง ซึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น 

Advertisement

Advertisement

- รัฐบาล อาจจะต้องมีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างของเมืองใหม่ ให้เป็น ดิจิตอล มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเติบโตของเทคโนโลยี และต้องมีมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้

Ai

เมกะเทรนด์ กลุ่มที่ 2 Ai จะเข้ามามีบทบาทของการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

หลังจากวิกฤตโควิด-19 ระบาดมากขึ้น หลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย รัฐบาลก็ได้มีการประกาศล็อกดาวน์ของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากที่สุด และมีผู้คนอยู่ในสภาพตกงาน ในทางกลับกันก็มีงานประเภทใหม่เกิดขึ้นหลังจากเทคโนโลยีเติบโตมากขึ้น ทั้งการ Work For Home , Delivery เป็นต้น นั่นอาจแสดงให้เห็นแล้วว่า ตลาดแรงงานต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงไป หลังจากมีเทคโนโลยีสามารถเข้ามาแทนที่ได้ ซึ่ง Ai จะมีส่วนสำคัญในเข้ามามีบทบาทการวิเคราะห์ข้อมูล ลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล และประหยัดเวลา ตลาดแรงงานที่มีรูปแบบการทำงานเป็นขั้นตอนตามลำดับ จะสามารถใช้ Ai มาทำงานทดแทนได้  ทำงานได้ 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับตลาดแรงงานทั่วไปจะส่งผลให้ลดจำนวนคนทำงานลงไปได้ และไม่เสี่ยงต่อการหยุดชะงักของผู้คนที่ไม่สามารถมาทำงานได้ นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่า การเพิ่มทักษะในด้านเทคโนโลยี และการแก้ปัญหาที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จะช่วยสร้างความแตกต่างของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มความสนใจให้แก่องค์กรที่เราจะถูกจ้างได้ในอนาคต 

Advertisement

Advertisement

ข้อมูลดาต้าเมกะเทรนด์ กลุ่มที่ 3 ข้อมูลดาต้า

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทของการใช้ชีวิตประจำของผู้คน เรื่องของข้อมูลดาต้า จะมีความสำคัญต่อการนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การรวบรวมข้อมูลสถิติการแพร่ระบาดเชื้อโรคหรือไวรัสโควิด-19 , การวิเคราะห์สถิติการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น แต่ก็ยังคงมีความกังวลในเรื่องของ " ความเป็นส่วนตัว " ของผู้คน จึงจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบไม่ระบุตัวตน และนำข้อมูลดาต้ามาใช้วิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างเมืองในอนาคต การเผยข้อมูลแพร่โรคระบาดในอนาคต การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้คนที่ตกหล่นในการเข้าถึงของข้อมูล เพื่อสามารถเช็คได้ว่า มีปัญหาของผู้คนตรงจุดไหนที่จะสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ประหยัดเวลาและงบประมาณ ดังนั้น หากรัฐบาลหรือผู้นำองค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจาณาสิ่งที่เป็นปัญหาตรงไหนที่จะสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อเพื่อให้ผู้คนสามารถก้าวพ้นผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้ 

วิกฤตโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างหนักในทุก ๆ ประเทศ และเศรษฐกิจทั่วโลก เราทุกคนต้องศึกษาเมกะเทรนด์ใหม่ในอนาคต เพื่อพัฒนาตัวเราและทักษะเชิงลึกในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะเราคงได้เห็นแล้วว่าเทคโนโลยีเริ่มเข้ามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทั้งการสั่งอาหารออนไลน์ , การสั่งสินค้าออนไลน์ , การประชุมการทำงานผ่านวิดิโอออนไลน์ , การทำงานบนออนไลน์ที่ยังสามารถทำได้ไม่เกิดการหยุดชะงักจากวิกฤต เป็นต้น ดังนั้น เวลานี้จึงเป็นโอกาสสำคัญจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ 

ที่มาข้อมูล : Business Today

ที่มารูปภาพประกอบหน้าปก : Gerd Altmann จาก Pixabay 

ที่มารูปภาพที่ 1 : Arivle One จาก Pixabay 

ที่มารูปภาพที่ 2 : cromaconceptovisual จาก Pixabay 

ที่มารูปภาพที่ 3 : Gerd Altmann จาก Pixabay 

ที่มารูปภาพที่ 4 : Gerd Altmann จาก Pixabay 

#เมกะเทรนด์ #โควิด-19 #รีเสิร์ช

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด