อื่นๆ

Metaverse.....โลกเสมือนจริง โอกาสทองสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศของไทย

922
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
Metaverse.....โลกเสมือนจริง โอกาสทองสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศของไทย

Metaverse โลกเสมือนจริงที่สัมผัสได้ผ่าน VR headset โลกที่เราสามารถเป็นในสิ่งที่เราฝันอยากเป็นได้ โลกที่จะปฏิวัติการสื่อสารให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับอย่างสวยงาม โลกเสมือนจริงที่ว่านี้กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงการสอนภาษาต่างประเทศของไทย ในยุคปัจจุบันอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไม่เพียงแค่มาในรูปแบบของเครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ตโฟน หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ผลิตขึ้นเพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่กลับมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ความมั่นคงของประเทศ และในด้านอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาที่พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอนให้ล้ำนำสมัยและแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบเดิมไปมาก

อิทธิพลของเทคโนโลยีด้านการศึกษา

ล่าสุด เทคโนโลยีสุดล้ำที่เรียกว่า Metaverse ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นได้ถูกนำมาพูดกันอย่างกว้างขวาง เมื่อ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook  ได้ประกาศ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ว่าบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Meta อย่างเป็นทางการแล้ว พร้อมพูดถึงการวางแผนโปรเจกต์ใหญ่ที่ว่าด้วยการพัฒนาโลกเสมือนจริงหรือสิ่งที่เรียกว่า Metaverse ขึ้นมาเชื่อมกับโลกแห่งความเป็นจริง มาร์กตั้งตุ๊กตาเอาไว้ว่าจะพัฒนา Metaverse ให้เกิดขึ้นจริงในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งนับว่าเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงอย่างชัดเจนของบริษัทที่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไปอย่างที่ facebook สร้างภาพจำให้กับคนในสังคม

Advertisement

Advertisement

facebook เปลี่ยนชื่อ

คำถามคือ Metaverse คืออะไร?  หากเป้าหมายของ Meta ลุล่วงแล้ว Metaverse จะเป็นโอกาสสำหรับวงการทางการศึกษาภาษาต่างประเทศในไทยอย่างไร?

VR headset 2021

Metaverse คือโลกเสมือนจริงที่เราจะสามารถมีตัวตนอีกหนึ่งคนในโลกนั้นได้ บังคับตัวละครของเราให้เดินไปไหนมาไหนได้ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน อีกทั้ง Metaverse ยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงโลกแห่งความเป็นจริงได้ในหลายๆ กิจกรรมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขายทำธุรกิจต่างๆ การประชุม เข้าสัมมนา ตลอดไปจนถึงการรับชมคอนเสิร์ตร่วมกับคนอื่นๆได้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราสามารถทำได้ผ่าน Metaverse โดยไม่ต้องออกเดินทางไปไหนในโลกแห่งความเป็นจริงเลย ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี Metaverse มาใช้มากมาย ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในวงการธุรกิจซื้อ-ขายออนไลน์ วงการบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต เทศกาลภาพยนตร์ หรือวงการเกมที่กำลังเป็นกระแสอยู่ ณ ตอนนี้ เช่น Mindcraft, Roblox, Fortnite หรือ Ready Player Me คุณสมบัติและความสามารถของ Metaverse นั้นเป็นเหมือนมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ค้นพบสิ่งล้ำค่าและนำมาปรับใช้อย่างถูกวิธี เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ค่อนข้างยากว่า ในวันที่ Metaverse มีอิทธิพลถึงขั้นอาจเป็นอีกหนึ่งอวัยวะสำคัญของมนุษย์เหมือนสมาร์ตโฟนในปัจจุบันได้ เราจะสามารถประยุกต์ใช้มันให้เกิดประโยชน์มหาศาลได้อย่างไรบ้าง

Advertisement

Advertisement

การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

แต่หากจะว่าด้วยเรื่องอิทธิพลของ Metaverse ที่มีต่อวงการทางการศึกษาแล้ว ถือว่าโลกเสมือนจริงคือโอกาสทองที่จะพลิกวงการทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างทักษะเชิงปฏิบัติในแต่ละศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ด้านการแพทย์ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ผ่านโลกเสมือนจริงได้ใกล้เคียงกับของจริง หรือจะเป็นศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจที่เราจะสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจผ่านระบบเศรษฐกิจในโลกคู่ขนานที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริงได้ และที่น่าสนใจคือ Metaverse ที่จะมามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เนื่องจากประมาณหนึ่งทศวรรษให้หลังมานี้ การเรียนภาษาต่างประเทศจะให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเชิงปฏิบัติมากกว่าการศึกษาที่ตัวภาษา พิจารณาจากสมรรถนะแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าทั้งสองหลักสูตรต่างก็มีเป้าหมายคล้ายกัน คือความมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถใช้ภาษานั้นๆ ให้เกิดประโยชน์ในงานอาชีพและชีวิตประจำวัน ตลอดไปจนถึงการต่อยอดเพื่อศึกษาต่อในอนาคตได้ หลักการและทฤษฎีในการสอนภาษามากมายจึงเน้นให้ผู้เรียนฝึกใช้ภาษาในบริบทต่างๆ เช่น การเรียนแบบ Communicative Language Learning หรือการเรียนโดยเน้นภาระงานหรือ Task-Based Language Learning แต่ละทฤษฎีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ให้มากที่สุดเพื่อความคล่องแคล่วที่สำคัญกว่าความแม่นยำ ที่ผ่านมาการเรียนรู้ตามทฤษฎีดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ห้องเรียนเพื่อสร้างสถานการณ์จำลองแล้วให้นักเรียนฝึกใช้ภาษา พอเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมาอีกขั้นก็มีแพลตฟอร์มบางอย่างที่นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนได้

Advertisement

Advertisement

Role play english conversation

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อจำกัดก็ยังคงมีอยู่มาก เช่น การฝึกใช้ภาษากับคนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอาจทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการฝึกเลียนแบบการใช้ภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา หรือหากได้เรียนกับเจ้าของภาษาแล้ว ความท้าทายต่อมาคือความหลากหลายของเนื้อหาและบริบทในการใช้ภาษา เนื่องจากการเรียนนั้นจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน มีโอกาสได้ออกไปทัศนศึกษาบ้างเป็นครั้งคราว ลักษณะของภาษาที่ผู้เรียนรับจะแตกต่างจากสิ่งที่เขาต้องไปเผชิญในโลกของการทำงานค่อนข้างมาก สิ่งเหล่านี้คือข้อจำกัดที่กำลังจะพังทลายลงในไม่ช้าเมื่อมี Metaverse เข้ามาปิดช่องโหว่ การจำลองสถานการณ์ไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง authenticity หรือความสมจริงอีกต่อไป การสื่อสารกับเจ้าของภาษาจะกลายเป็นเรื่องง่ายโดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างประเทศที่คัดเฉพาะเด็กเก่งๆ บางกลุ่มไปเท่านั้น เพราะนักเรียนจะสามารถสนทนากับเจ้าของภาษาได้เพียงมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า VR headset หรืออุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริงซึ่งจะใช้ร่วมกับ App ที่ออกแบบมาเพื่อเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ

VR headset for pc

ดังนั้นข้อจำกัดในการเรียนภาษาต่างประเทศหลายอย่างจะหมดไป หากสถาบันการศึกษาพร้อมที่จะลงทุนและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Metaverse แต่เหรียญย่อมมีสองด้าน เมื่อเทคโนโลยีดังกล่าวกำลังจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในอนาคต เราอาจจะต้องเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินชีวิตเราและอาชญากรรมรูปแบบใหม่ๆ ในอนาคต

เครดิตภาพปกบทความ: pixabay, geralt

เครดิตภาพที่ 1: pixabay, Free-Photos

เครดิตภาพที่ 2: pixabay, mohamed_hassan

เครดิตภาพที่ 3: pixabay, Activedia

เครดิตภาพที่ 4: pixabay,mohamed_hassan

เครดิตภาพที่ 5: pixabay, OpenClipart-Vectors

เครดิตภาพที่ 6: pixabay, justraveling

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์