คัดลอกลิงค์

ความรู้

"Thai MOOC" เรียนออนไลน์ฟรี! มีใบ Certificate รับรองด้วย!

5.2k
ตะวันซันชายน์
ตะวันซันชายน์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ตะวันซันชายน์
แจ้งตรวจสอบ
"Thai MOOC" เรียนออนไลน์ฟรี! มีใบ Certificate รับรองด้วย!

หากคุณอยากเรียนหนังสือ แต่เงินที่เก็บไว้ไม่พอค่าเทอม

หากคุณอยากได้ความรู้ แต่ไม่อยากไป (ขี้เกียจ?) เข้าห้องเรียน

หากคุณทำงานประจำ แต่ก็อยากเสริมทักษะใหม่ ๆ โดยไม่กระทบกับหน้าที่การงาน

หากคุณเป็นบุคคลในวัยเกษียณ แต่ก็ไม่อยากหยุดที่จะเรียนรู้ 

หากคุณมีเวลาว่างและอยากเป็นนักสะสมใบ Certificate

ภาพถ่ายโดย Lizandro Flores จาก Pexelsภาพถ่ายโดย Lizandro Flores จาก Pexels

          ผู้เขียนอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปทำความรู้จักกับห้องเรียนออนไลน์ฟรี! ที่เรียนได้ด้วยตัวเอง เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราสะดวก เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์หรือโน๊คบุ๊คและมีอินเตอร์เน็ต แล้วคลิกไปที่เว็บไซต์ https://thaimooc.org/ หรือ "Thailand Massive Open Online Course (Thai MOOC)" คุณจะได้พบกับคอร์สเรียนหลากหลายวิชาจากครูผู้สอนหลากหลายสถาบันที่พร้อมเสิร์ฟความรู้ถึงที่! เพียงแค่คุณนั่งเรียนอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค (โห อะไรจะสะดวกเบอร์นี้) หลายคนอาจจะยังไ่ม่รู้จักห้องเรียนออนไลน์นี้ จากการที่ผู้เขียนได้ลองเข้าไปเรียนออนไลน์ตามรายวิชาที่ผู้เขียนสนใจและได้ใบ Certificate มาครอบครอง รู้สึกดีแบบ "เฮ้ยแก เราเรียนคอร์สนี้จบแล้วนะ เราสอบผ่าน เราทำได้ เราได้ใบ Certificate แล้วด้วย" จึงอยากมาแบ่งปันสิ่งดี ๆ เพราะการศึกษาคือสิ่งที่ทุกคนควรมีนะจ๊ะ

Advertisement

Advertisement

ภาพจากเว็บไซต์ https://thaimooc.org/ภาพจาก https://thaimooc.org/

           "Thailand Massive Open Online Course" เรียกย่อ ๆ ว่า "Thai MOOC" คือการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีิวิต ที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดจำนวนรับ เป็นโครงการภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาล การศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ "โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย" "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" และ "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" โดยมีสถาบันการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพนั้น ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ฯลฯ มีวิชาให้เลือกเรียนกว่า 330 รายวิชา ยกตัวอย่างเช่น ด้านการแพทย์และพยาบาล ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านภาษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการถ่ายภาพ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านการทำสื่อต่าง ๆ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการออกแบบ ด้านเกษตร ด้านสาธารณสุข และอีกหลากหลายด้านที่น่านำมาเสริมทักษะให้แก่ตัวเอง 

Advertisement

Advertisement

          เป็นการเรียนแบบการจัดเรียง content โดยมีสื่อวิดีโอเป็นหลัก มีกิจกรรมการเรียนที่เหมือนกับในห้องเรียนจริง ๆ เช่นการ discuss ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือกับผู้เรียนด้วยกันเอง ทำให้ผู้เรียนได้รับมุมมองที่มาจากหลากหลายความคิดเห็น มีการเก็บคะแนนผ่านการทำบททดสอบหลังบทเรียนและข้อสอบวัดความรู้หลังเรียน ส่วนใหญ่เกณฑ์การผ่านอยู่ที่ 70% ขึ้นไปถึงจะได้ใบ Certificate (บางวิชาก็ 60% แล้วแต่รายวิชา) เราจะเรียนกี่วิชาก็ได้ แล้วแต่เราเลย จะเรียนหมดทุกวิชาเลยก็ได้ถ้าไหว (โอ้ววว คิดภาพได้ใบ Certificate 330 ใบ) 

ภาพจาก https://thaimooc.org/ภาพจาก https://thaimooc.org/

          การเรียนใน Thai MOOC มีหลายแบบ 

1.ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสนใจ โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ เนื่องจากไม่ต้องการนำผลการเรียนไปใช้ประโยชน์ใด ๆ

2.ผู้เรียนที่ต้องการเก็บประวัติและผลการเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเทียบโอนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา นำไปใช้เป็นหน่วยกิตในหลักสูตรที่เรียน หรือเก็บประวัติและผลการเรียนเพื่อเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเลื่อนตำแหน่ง เพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ หรือเพื่อการสมัครงาน

ประวัติและผลการเรียนรู้ของทุกคนจะถูกจัดเก็บอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูลประวัติการเรียนรู้และธนาคารหน่วยกิต โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้กระ่ทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแลควบคุม

ภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/301920/ภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/301920/

          ในขณะที่เขียนบทความนี้ ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติโรค COVID-19 ระบาด รัฐประกาศเคอร์ฟิว ทำให้สถาบันการศึกษา ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต้องปิดชั่วคราว แต่การศึกษาจะหยุดชะงักไม่ได้ ระบบการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนมาเป็นเรียนในระบบออนไลน์ สำหรับใครที่เพิ่งรู้จัก Thai MOOC จากการอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกสนใจนะ มามะ อยากให้ลองเข้าไปเรียนดู แล้วจะได้รู้ว่า..เรียนฟรี มีอยู่จริง และสามารถติดตามบทความเกี่ยวกับแหล่งเรียน Online ฟรีอื่น ๆ ได้ โดยคลิกที่ https://bit.ly/2LI0hpw       

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด