ความรู้

"YOUNG HUG" โรงเรียนหลังโรงน้ำ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
"YOUNG HUG" โรงเรียนหลังโรงน้ำ

YOUNG HUG 

 

เอาล่ะค่ะท่านผู้ชมมมมมมมมมม...ในรอบนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ "กลุ่มเยาวชน YOUNG HUG"

          กลุ่มเยาวชน YOUNG HUG คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเยาวชนสร้างสุข สื่อสารชุมชน (YMD019) โดย กลุ่มสื่อใสวัยทีน (องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ อีกทั้งประเด็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนากลุ่มเยาวชนในพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของบริบทชุมชนในปัจจุบันซึ่งสภาพสังคมไทยแต่เดิมเป็นสังคมชนบท ผู้คนอาศัยอยู่ในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย คนในชุมชนทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ มีประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จากการพัฒนาในปัจจุบันทำให้เกิดสังคมอีกประเภทหนึ่งคือสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็นเมืองกับชนบท ทำให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยรวมไปถึงการทำให้ประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนเลือนหายไป

Advertisement

Advertisement

ผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อม          เด็กและเยาวชนบ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านคำนางรวยเป็นชุมชนที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท และพบว่ามีปัญหาในชุมชนคือ เด็กและเยาวชนไม่รู้จักประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน และขาดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ซึ่งกลุ่มสื่อใสวัยทีนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงจัดให้มีโครงการพัฒนากลุ่มเยาวชนสร้างสุข สื่อสารชุมชนขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้จากชุมชนตัวเอง รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่สื่อสารชุมชนให้เด็กและเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน

Advertisement

Advertisement

          โครงการฯ ได้ออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยยึดตามหลักการ เรียนรู้ ละเล่น สร้างสรรค์ ด้วยวิสัยทัศน์ : สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเสริมคุณค่าแก่ชุมชน จึงจัดให้มีสถานที่เรียนรู้ในชุมชนภายใต้ชื่อ "โรงเรียนหลังโรงน้ำ" เนื่องจากใช้สถานที่ของบริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด ที่อยู่หลังโรงน้ำดื่มน้องใหม่ ภายในชุมชนบ้านคำนางรวย หมู่ที่ 10 และใกล้กับบ้านของผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ชื่อว่าโรงเรียนหลังโรงน้ำ โดยกลุ่มเยาวชน YOUNG HUG

Advertisement

Advertisement

ผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อม          โรงเรียนหลังโรงน้ำจะเปิดเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนของเด็กและเยาวชน และยังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย โปรแกรมการเรียนรู้ที่ในโรงเรียนแห่งนี้มีอย่างหลากหลายมากมาย ตัวอย่างเช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การทำสมุนไพร การทำหมูยอ จักสาน คัดแยกขยะ เห็ดฟาร์ม การทำขนม ศิลปะกับเด็ก เรียนรู้เรื่องวิชาการ กีฬา การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น ที่จะถูกหมุนเวียน สลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์ไม่ซ้ำกัน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและปราชญ์ชุมชนที่จะถูกเชิญมาเป็นคุณครูผู้ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งในสัปดาห์นี้เป็นโปรแกรมของ "ผ้ามัดย้อม"

ผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อม          การย้อมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติจะช่วยลดสารพิษที่จะสัมผัสกับผิวหนังของเด็กๆ โดยสีธรรมชาตินี้หาได้จากสิ่งของใกล้ตัว เช่น ดอกอัญชัน ใบมะม่วง ขมิ้น ฝาง ประดู่ และอีกมากมายที่ให้สีธรรมชาติ สีธรรมชาติเหล่านี้จะติดทน นาน แต่มีข้อเสียคือสีอาจจางลงไปตามการใช้งาน ซึ่งขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อมเด็กๆ จะได้เรียนรู้ตามหลักวิชาการก่อนและจึงได้ปฏิบัติจริง โดยเด็กๆ จะได้สร้างสรรค์ลายผ้าด้วยตัวเอง และได้ใช้จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ไม่จำกัด

ผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อม          สิ่งที่น่าติดตามและความน่าสนใจของกิจกรรมเช่นนี้ก็คือการสอดแทรกความรู้ด้านวิชาการและศิลปะไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมชุมชน เป็นการบูรณาการการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นให้เด็กได้เล่น ได้ลอง ได้ทำ มากกว่าการเรียนในตำราอย่างเดียว และเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากว่าในอนาคตเด็กๆ และชุมชนบ้านคำนางรวย ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทิศทางใด อย่างไรก็ตามหลักสูตรสื่อการสอนที่ใช้และโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ นี้ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อและปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยได้อย่างไม่มีขีดจำกัดตามความเหมาะสมของชุมชนนั้นๆ ถือได้ว่า "กลุ่มเยาวชน YOUNG HUG" เป็นตัวอย่างของการเรียนการสอนแบบใหม่ในชุมชนก็ว่าได้.

 

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์