คัดลอกลิงค์

ความรู้

การจัดอันดับ “มหาวิทยาลัย” มีความสำคัญจริงไหม!!! “Top 10 มหาวิทยาลัยของไทย” มีที่ไหนกันบ้าง?

183
WAND Intelligence
WAND Intelligence
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก WAND Intelligence
แจ้งตรวจสอบ
การจัดอันดับ “มหาวิทยาลัย” มีความสำคัญจริงไหม!!! “Top 10 มหาวิทยาลัยของไทย” มีที่ไหนกันบ้าง?

ภาพหน้าปกจาก: Pixabay / Free-Photos 

การจัดอันดับ “มหาวิทยาลัย” มีความสำคัญจริงไหม!!! “Top 10 มหาวิทยาลัยของไทย” มีที่ไหนกันบ้าง?

สวัสดีครับ เพื่อนๆ ทั้งหลาย สถานะการณ์ในปัจจุบันนี้ อาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร โรคระบาดก็ยังไม่ได้ทุเลา หรือเบาบางลงบ้างเลย ทำให้ส่งผลกับอีกหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน ภาคเศรษฐกิจ ภาคการลงทุน ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ รวมไปถึง ภาคการศึกษาอีกด้วย

การเรียนภาพจาก: Pixabay / Gerd Altmann

หากจะว่าด้วยเรื่องการศึกษา ในปัจจุบันนี้ การศึกษามีการแข่งขันกันที่สูงมากขึ้น กว่าสมัยก่อน มีการจัดทำมาตรฐานต่างๆ กันขึ้นมา มีการจัดตั้งองค์กร หลายๆ องค์กร ขึ้นมาเพื่อ ทำการจัดทำมาตรฐานการศึกษาในแต่ละแห่งให้มีความทัดเทียมกันมากที่สุด 

และจากสาเหตุนี้เอง จึงได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยขึ้นมา สำหรับสถาบันที่ทำการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ทั่วโลกนั้น ก็มีกันหลากหลายแห่ง หลากหลายประเทศ เช่น QS World Rankings, THE, CWUR, uniRank, U.S.News, Webometrics, ShanghaiRanking และอีกมากมาย ซึ่งในแต่ละสถาบัน แต่ละองค์กร ก็จะมีเงื่อนไข หรือหัวข้อในการจัดอันดับที่แตกต่างกันไป

Advertisement

Advertisement

มหาวิทยาลัยภาพจาก: Pixabay / Nikolay Georgiev

หากจะถามว่า ทำไมต้องมีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกิดขึ้น คำตอบก็คือ เพื่อเป็นการจัดมาตรฐานการศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้รู้ข้องบดพร่องของตัวเอง และนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

“โดยส่วนตัวผมเอง ผมคิดว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้น มีข้อดี คือ ทำให้ มหาวิทยาลัย แต่ละแห่ง มีการกระตือรือร้น ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยตัวเอง ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ครับผม”

Advertisement

Advertisement

สำหรับในครั้งนี้ ผมจะขอยกตัวอย่าง เงื่อนไขการจัดอันดับของ สถาบัน THE หรือ Times Higher Education มาให้ เพื่อนๆ ได้รับทราบกันนะครับ 

THE เป็นสถาบันการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยของ ประเทศอังกฤษ ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน โดยมีหลักเกณฑ์หลักๆ อยู่ 5 หัวข้อ นั้นก็คือ

1. คุณภาพการเรียนการสอน (Teaching)

2. คุณภาพของงานวิจัย (Research)

3. การนำงานวิจัยไปใช้อ้างอิง (Citations)

4. รายได้จากนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น (Income)

5. มุมมองจากชาวต่างชาติ (International Outlook)


เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า Top 10 ของมหาวิทยาลัยไทย มีที่ไหนกันบ้าง

สำหรับอันดับหนึ่ง มีคะแนนเท่ากัน 3 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับสอง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Advertisement

Advertisement

อันดับสาม มีคะแนนเท่ากัน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาภาพจาก: Pixabay / Sasin Tipchai


“โดยส่วนตัวผมเอง แต่ละคนก็มีโอกาส มีเงื่อนไข มีเหตุผล ที่แตกต่างกันไป บางคนมีโอกาสได้เข้าเรียนใน สถาบันชั้นนำ บางคนเรียนเก่ง แต่ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อาจได้เข้าเรียนใน สถาบันชั้นนำได้ ถึงแม้ว่าเรา จะเรียนในสถาบันไหนก็ตาม จงภูมิใจในสถาบันของตัวเอง ตั้งใจเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ ช่วยกันพัฒนา และสร้างชื่อเสียงให้กับ สถาบันของตัวเอง เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป ครับผม” 

ภาพหน้าปกจาก: Pixabay / Free-Photos 

ภาพจาก: Pixabay / Gerd Altmann

ภาพจาก: Pixabay / Nikolay Georgiev

ภาพจาก: Pixabay / Sasin Tipchai

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด