คัดลอกลิงค์

ความรู้

จาก 4P ถึง 7P แห่งการตลาดธุรกิจบริการ

3.3k
กาญจน์ศิริ เพ็งชัยเจริญ
กาญจน์ศิริ เพ็งชัยเจริญ
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก กาญจน์ศิริ เพ็งชัยเจริญ
แจ้งตรวจสอบ
จาก 4P ถึง 7P แห่งการตลาดธุรกิจบริการ

จาก 4P ถึง 7P แห่งการตลาดธุรกิจบริการ

หลายคนเคยได้ยินหลักการตลาดเกี่ยวกับ Marketing Mix หรือส่วนผสมทางการตลาดมาบ้างแล้ว ว่าประกอบด้วย 4P ได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion เรามาทบทวนแต่ละตัวกันเลยดีกว่า

Product – สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าในธุรกิจการค้าขายก็ต้องมีสินค้า หรือมีบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ ถ้าธุรกิจไหนไม่มี P ตัวนี้ อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นธุรกิจลูกโซ่ (ระวังไว้ให้ดี ๆ) เรื่องที่ควรคำนึงเกี่ยวกับสินค้าคือคุณภาพ การตอบโจทย์และแก้ปัญหากับผู้บริโภค

Price - ราคา การตั้งราคาเป็นสิ่งสำคัญและมีการเปิดสอนเป็นวิชาการตั้งราคาอย่างจริงจัง การตั้งราคามีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นด้านตุ้นทุน จิตวิทยา คู่แข่ง ฯลฯ ดังนั้นการตั้งราคาจึงมีความสำคัญ การตั้งราคาที่ถูกและแพงเกินไปจะไม่เกิดผลดีต่อการขาย การตั้งราคาที่ดีคือการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะได้รับนั้นมากกว่าราคา (Price) ที่ลูกค้าต้องจ่าย ทั้งนี้ก็อยู่ที่ Product ด้วยว่าสมราคาหรือไม่

Advertisement

Advertisement

Place - ช่องทางจัดจำหน่าย หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษอีกคำว่า Channel Distributor ช่องทางจัดจำหน่ายคือจุดที่สามารถเข้าถึงลูกค้าและทำการซื้อขายสินค้าได้ อาจจะเป็นทำเล ที่ตั้ง หรือขายบนสื่อออนไลน์เป็นต้น

Promotion - การส่งเสริมการตลาด คือ กิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่คิดขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นยอดขาย เป็นกิจกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถม หรืออื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ซื้อสินค้าชิ้นที่สองในราคาเพียง 1 บาท ก็ถือเป็นโปรโมชันเหมือนกัน

p

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/

แล้วอะไรคือ 7P ล่ะ ไม่ยากเลย 7P ก็คือแนวคิดส่วนผสมการตลาดของธุรกิจบริการนั่นเอง ซึ่งแนวคิดนี้ก็คือการนำ 4P ของธุรกิจการขาย มาต่อยอดเพิ่มอีก 3P ดังต่อไปนี้

Advertisement

Advertisement

People - บุคลากร ในธุรกิจบริการ บุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก จะต้องมีการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นมิตรต่อลูกค้าผู้ใช้บริการด้วย

p

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/

Physical Evidence - หลักฐานทางกายภาพ เป็นโจทย์ที่ท้าทายมาก ๆ ว่าในธุรกิจการบริการ ที่ไม่ใช่การขายสินค้าแบบจับต้องได้ จะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นจับต้องได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้า รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความสะอาดของโรงพยาบาลบางแห่งที่จะมี “กลิ่นสะอาด” เป็นกลิ่นหอมจากน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกสะอาดแบบจับต้อง หรือการติดบอร์ดเซ็นชื่อของพนักงานทำความสะอาดหน้าห้องน้ำ แทนที่จะเก็บพับใส่แฟ้ม ก็เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าห้องน้ำนี้ได้รับการทำความสะอาดจริง

Advertisement

Advertisement

p

ขอขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/

Process – กระบวนการ หมายถึงขั้นตอนในการทำงานของบุคลากร จะต้องมีความชัดเจน เป็นระบบที่ดี เพื่อพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ

และนี่ก็คือ 7P ที่เป็นส่วนผสมการตลาดของธุรกิจบริการ ซึ่งจริง ๆ แล้วธุรกิจการขายก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกัน เพราะการขายที่มีประสิทธิภาพจะควบคู่กับการให้บริการที่ดีด้วย

 

บทความโดย โอ้

Facebook : fb.me/justlearntogether

YouTube : https://bit.ly/2PpkbZu

IG : kanziri

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด